HELSENORGE

Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser - NorSpis

NorSpis har som mål å bidra til å utvikle, forbedre og kvalitetssikre utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging. Registeret vil også gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å evaluere sin kliniske virksomhet.

Om registeret

Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis) har som mål å øke kvaliteten på behandlingen av pasienter med spiseforstyrrelser.

Registerets målgruppe er alle pasienter som utredes og behandles for en spiseforstyrrelse i spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern. Registeret skal inkludere både barn, unge og voksne.

NorSpis skal være et nasjonalt kvalitetsregister som inkluderer alle behandlingsenheter som utreder og behandler pasienter med spiseforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern. Det er lagt en plan for inkludering i NorSpis der de regionale enhetene er de første til å registrere, deretter spesialpoliklinikker og så enheter som har et eget/spisset tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse. Og deretter BUP-er (barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker) og DPS-er (distriktspsykiatriske sentre) uten et eget/spisset tilbud. Det er også åpnet opp for avtalespesialister og private behandlingsenheter.  

Fagrådet for registeret har det faglige ansvaret. Databehandlingsansvarlig er Nordlandssykehuset HF ved administrerende direktør.

NorSpis fikk status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i juni 2015. Registeret startet sin datainnsamling i begynnelsen av 2017.

Kontaktinfo​rmasjon

Epost: norspis@nordlandssykehuset.no

Faglig leder: 

Kristin Anne Stavnes 
E-post: Kristin.Anne.Stavnes​@nordlandssykehuset.no 

Registeradministrasjon: 
Lisbeth Sæterstad, registerkoordinator ​
E-post: Lisbeth.Saeterstad@nordlandssykehuset.no​ ​

Carina Bach, rådgiver
E-post: Carina.Bach@nordlandssykehuset.no​ 

Adresse:

NorSpis
PHR klinikken, RESSP Nordlandssykehuset HF
Pb 1480 
8092 Bodø​

Telefon:

75 50 10 81

Internett:

www.kvalitetsregistre.no​

Fagråd for NorSpis

Fagrådet er representativt sammensatt med representanter fra alle helseregionene, fra relevante fagmiljøer og fra brukerorganisasjonene.

 • Øyvind Rø: PhD, MD, forskningsleder, professor, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP), Oslo universitetssykehus HF, Helseregion Sør-Øst, leder for fagrådet
 • Marianne Clementine Håheim: Rådgivning om Spiseforstyrrelser (ROS)
 • Karoline Thalberg​: Spiseforstyrrelsesforeningen (SPISFO) 
 • ​Liv Ristvedt: ​​​​S​eksjonsleder, BUPA Intensivseksjonen, Sykehuset i Vestfold HF, Helseregion Sør-Øst​
 • Yngvild Sørebø Danielsen: Psykologspesialist, ph.d., Regional avdeling spiseforstyrringar, Helse Bergen, Helseregion Vest​
 • Olivia Herlaug Kristoffersen​: Klinikk for psykisk helsevern for barn og unge (PBU), Helse Bergen, Helseregion Vest
 • Siri Weider: Psykologspesialist, Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF), Helseregion Midt-Norge
 • Kari Skulstad Gårdvik, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP-klinikk) ved St. Olavs hospital​, Helseregion Midt-Norge
 • Vibeke Stalsberg: Psykologspesialist, seksjonsleder, Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS), Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Helseregion Nord
 • Kathrine Rasch Moyo: Psykologspesialist, Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RESSP), Nordlandssykehuset HF, Helseregion Nord
 • Stein Frostad: Dr. med. spesialist i indremedisin og endokrinologi, overlege/forsker spiseforstyrrelser, Forskningsavdelingen, Divisjon for psykisk helsevern, Helse Bergen, uavhengig fagrepresentant, medisin
 • KariAnne Vrabel, Modum Bad, representant fra private sykehus

Referater fra fagrådsmøter:

      Møte 1-2018       Møte 1-2019       Møte 5-2020​       Møte 8-2020​      Møte 3-2021  
      Møte 2-2018       Møte 2-2019       Møte 6-2020       Møte 1-2021      Møte 4-2021  
      Møte 3-2018       Møte 3-2019       Møte 7-2​020​       Møte 2-2021​      Møte 6-2021  

​​      Møte 1-2022       Møte 4-2022
      Møte 2-2022       Møte 5-2022
      Møte 3-2022       Møte 6-2022​

Referansegruppe for N​​orSpis

Etableringen av kvalitetsregisteret er basert på et initiativ fra det nasjonale kliniske nettverket for spiseforstyrrelser (NKNS). Nettverket er sammensatt av sentrale fagpersoner fra de fem regionale sentrene for behandling av spiseforstyrrelser, andre spesialiserte behandlingsenheter og representanter fra brukerorganisasjonene Rådgivning om Spiseforstyrrelser (ROS) og Spiseforstyrrelsesforeningen (SPISFO), samt en representant fra Helsedirektoratet.

Flertallet av fagrådets medlemmer utgår fra det nasjonale kliniske nettverket. Referansegruppen består av de øvrige representantene fra det nasjonale kliniske nettverket. I tillegg er spesialistforeningene Norsk psykologforening, Norsk psykiatrisk forening og Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening invitert til å stille med én representant hver i referansegruppen.

Samtyk​keskjema

Her kan du laste ned samtykkeskjemaet (PDF-format):

Samtykkeskjema No​rSpis

Samtykkeskjema NorSpis foreldre/foresatte​

Informasjonsskriv (når samtykke er gitt tidligere)​

Vedtekter

Vedtekter for NorSpis

Brukerveileder og lenke til registreringsløsning

Brukerveileder:

Brukerveileder NorSpis versjon 1.2

Spørsmål og svar knyttet til registrering

Registreringsløsning  (kun tilgjengelig fra helsenettet):  

https://helseregister.no

Spørreskjema

Under finner du skjemapakker sortert etter type registrering (kun utredning, start, slutt) og pasientens alder. Hver skjemapakke (PDF-fil) utgjør en registrering i NorSpis. Se skjemaoversikten for en mer detaljert oversikt over pakkene.

      Start 

      Barn og unge:

      Under 11 år (start)

      11-13 år (start)

​      14-17_år (start)

      Voksen:

      18 år eller eldre (start)

      Slutt

      Barn og unge:

      Under 11 år (slutt)

      11-13 år (slutt)

      14-17 år (slutt)

      Voksen:

      18 år eller eldre (slutt)

      

Skjemaene som inngår i skjemapakkene ovenfor, og som er laget spesielt til NorSpis eller NorSpis har tillatelse til å legge ut på nettsiden, kan også lastes ned enkeltvis her:

     Enkeltskjema

      Pasientskjema:

      Bakgrunn (under 18 år)

      Bakgrunn (18 år og eldre)

     Pasienterfaringer

      Pasienttilfredshet

      PSDQ (velg P4-17, men ikke follow-up-versjonen)

      SDQ (velg  S11-17, men ikke follow-up-versjonen)

      EDE-Q 6.0

      CIA 3.0      Behandlerskjema:

      Personopplysninger

      Registreringstype

      Diagnoser - barn og unge

      Diagnoser - voksne

      Medisinske opplysninger

      Behandling

Resultater, kvalitetsforbedring og planer

For resultater, bidrag til kvalitetsforbedring og planer i registeret, se NorSpis' resultatside og årsrapport som ligger kvalitetsregistre.no.


Informasjon til deg som er registrert i NorSpis

Oppsummert informasjon om hvordan data har blitt brukt
Det blir årlig publisert årsrapporter tilgjengelig på www.kvalitesregistre.no. Frem til og med 2020 har to avdelinger fått utlevert rapporter med statistikk til arbeidet med sin pasientgruppe. Avdelinger som registrerer inn skal få løpende tilgang til rapporter med statistikk, etter gjeldende plan i løpet av 2021. Foreløpig er det ikke startet opp andre konkrete prosjekter hvor data fra NorSpis har blitt brukt. 


Kontakt oss ved spørsmål
Ønsker du å kontakte NorSpis kan du bruke kontaktinformasjonen lenger opp på denne nettsiden, enten du har generelle spørsmål eller spørsmål knyttet til dine data. Det er frivillig å være registrert i NorSpis - du er registrert basert på samtykket du har avgitt, og som kan trekkes tilbake uten begrunnelse.


Fant du det du lette etter?