HELSENORGE

Simuleringssenteret

Simuleringssenteret er lokalisert i andre etasje i R-fløya i Nordlandssykehuset Bodø. Her finnes flere rom som kan bookes for simulering, ferdighetstrening og debrief. Senteret kan benyttes av alle avdelinger som ønsker å trene for å bli bedre. Vi har også noe utstyr tilgjengelig for utlån.



Lege som tar sprøyte fra en dukke
Økt bruk av simulering er et satsningsområde i Nordlandssykehuset. Seksjon for pasientsikkerhet jobber spesifikt med å utvikle senteret i tråd med brukernes ønsker innen områdene ferdighetstrening og simulering. Simuleringssenteret tar sikte på at vi skal utdanne egne fasilitatorer i konseptet Train The Trainer (TTT) slik at klinikkene får dekket behovet for egne fasilitatorer. Ulike pakker for ferdighetstrening er under utvikling.

Ta kontakt på e-post sim.bodo@nordlandssykehuset.no​​ for nærmere informasjon.

Våre arbeidsområder innen simulering og ferdighetstrening​​

Hjer​te-lungeredning

Helse Nord RHF har e-læring og praktiske kurs utarbeidet av Norsk Resuscitasjonsråd.
E-læringen finnes i vår læringsportal Campus og er fritt tilgjengelig for alle ansatte. 

Kurspakkene er som ​følger:

  • ​Resuscitering av Nyfødte inhospitalt/prehospitalt
  • Avansert HLR (AHLR) barn
  • GHLR-Grunnleggende HLR for alle, med bruk av hjertestarter
  • DHLR - HLR for de med særskilt beredskap som Brann,Politi og vektertjeneste
  • HHLR – HLR for helsepersonell inne på sykehus eller helseinstitusjon
  • Avansert HLR (AHLR) voksen  

Les om kursene og informasjon om norske guidelines her

Hje​​​rtestansregister

Seksjon for pasientsikkerhet er ansvarlig for Nordlandssykehuset hjertestansregister inhospitalt


Pro​​​ACT

Nordlandssykehuset har egen hovedinstruktør i proACT, og seksjon for pasientsikkerhet har ansvaret for instruktørkurs og instruktøroppdatering.




Mann som intuberer dukke

Birger Hveding intuberer dukke.

Fant du det du lette etter?