HELSENORGE

Helsepedagogisk forum

3-timers foredrag med ulike tema innenfor helsepedagogikk for helsepersonell og brukerrepresentanter

Målgruppe

Tverrfaglig helsepersonell og brukerrepresentanter.

Innhold

Ulike eksterne foredragsholdere foreleser om temaer innenfor helsepedagogikk. For eksempel kommunikasjon, presentasjonsteknikk, gruppedynamikk, digital gruppeopplæring osv

Litteraturtips og nyttige nettadresser

Litteraturliste grunnkurs helsepedagogikk ved Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-øst

Fant du det du lette etter?