HELSENORGE

Lær mer om spiseforstyrrelser – Nettbasert undervisning i regi av Regionalt Kompetanseteam for spiseforstyrrelser

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser hos voksne (RKT) ved Psykisk helse- og rusklinikken Nordlandssykehuset tilbyr regelmessig nettundervisning om spiseforstyrrelser.

Bruk lenken for å deltaUndervisningen tilbys av et erfarent tverrfaglig team som består av psykologspesialist, spesialsykepleiere, psykiater, idrettskonsulent, klinisk ernæringsfysiolog og psykolog.

Kompetanseteamets oppgave er blant annet veiledning, undervisning og behandlingsplanlegging til behandlere, fastleger, sykehusleger og behandlingsteam. Vi kan også tilby bistand til kommunale oppfølgingstjenester for psykisk helse og rus, hvor helsepersonell møter utfordrende spiseforstyrrelsesproblematikk. I tillegg til nettbasert undervisning og digitale møter, bidrar vi gjerne med fagdager og veiledning lokalt. 

Målgruppen for den digitale undervisningen er primært behandlere og behandlingsteam i hele Helse Nord, som behandler voksne pasienter med spiseforstyrrelser.

Program for nettbasert undervisning 

Høst 2022

  • Torsdag 8. september - Generelt om forståelse og utredning av spiseforstyrrelse  (Hvordan snakke direkte om symptomer)
  • Torsdag 29. september – Somatiske komplikasjoner ved spiseforstyrrelser
  • Torsdag 27. oktober - Ulike behandlingstilnærminger ved spiseforstyrrelser
  • Torsdag 24. november – Spiseforstyrrelser og kompleks PTSD 
  • Torsdag 8 desember - Kroppsbildeforstyrrelser, kroppsforakt, sosiale medier 

Vår 2023 -Datoer kommer!

  • Torsdag januar – Overspisingslidelse
  • Torsdag februar – Om å være pasient på regional sengeenhet
  • Torsdag februar- Ernæring ved spiseforstyrrelser/opptrapping av mat
  • Torsdag mars - Overtrening/tvangsmessig trening
  • Torsdag april -Samarbeid med og informasjon til pårørende 

Fant du det du lette etter?