HELSENORGE
LIS-leger Akutten

Leger i spesialisering

På denne siden finner du informasjon om LIS-utdanningen ved Nordlandssykehuset HF.

Spesialistutdanningen av leger er svært viktig for vårt foretak. Sykehuset har søkt godkjenning som utdanningsinstitusjon helt eller delvis i 32 spesialiteter for leger, og har samarbeidsavtaler med flere universitetssykehus om spesialiseringsperioder. Se utdanningsplaner for oversikt over våre spesialiteter.​

Om Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset HF har tre somatiske og ett psykiatrisk sykehus. Helseforetaket er organisert med gjennomgående klinikkstruktur med klinikksjef plassert i Bodø og avdelingsledere i Lofoten og Vesterålen. Det er seks somatiske klinikker og én klinikk for psykisk helse og rus.

De somatiske sykehusene er lokalisert i Bodø, Gravdal (Lofoten) og Stokmarknes (Vesterålen). Det psykiatriske sykehuset er lokalisert i Bodø, med distriktpsykiatriske sentre (DPS) i Bodø, Gravdal og Stokmarknes.

Nordlandssykehusets nedslagsfelt dekker 21 kommuner med en befolkning på 131 000 innbyggere. Helseforetaket har også regionale funksjoner som dekker Nordland fylke og hele Nord-Norge.

LIS-koordinator

Er det noe som er uklart eller mangler på siden vår, ta kontakt med vår LIS-koordinator

Nyttig informasjon

Fant du det du lette etter?