Kurs og veiledning

I forbindelse med Covid-19 følges gjeldene anbefalinger for smittevern fra FHI. Kursene i regi av Nordlandssykehuset har derfor begrensede plasser. 

Veilederkurs for LIS veiledere

Kurs foregår over to dager (2 deler)

Målgruppe er erfarne LIS eller overleger som har eller vil få veilederansvar. Kurset dekker LM20 i Felles Kompetanse Modul (FKM). Kurset vil bestå av noe forberedende lesing, forelesninger, veiledningsøvelser samt arbeid med veiledningsoppgaver mellom de to kursdagene. Du deltar på kurset som helhet og må være forberedt på å legge fram video av veiledningssituasjon på kursdag II. Antall deltakere er 20.

  • Neste kurs er 11. nov og 9.des. Meld deg på her

Gruppeveiledning for LIS 2/3

  • Gruppeveiledningen foregår enten tirsdag eller onsdag kl. 14.00 – 16.00.
Vi vil sette sammen, fordele ledige plasser og evt. starte opp nye grupper ved behov to ganger i året (januar/august). De som er kommet lengst i utdanningen prioriteres først ved oppstart fra november 2020. Du vil i god tid før oppstart få nærmere informasjon om tid, sted og arbeidsformen i gruppen. Last ned påmeldingsskjema og send til ldj@nlsh.no

Oversikt over gruppeveiledning


FKM - Klinisk etikkrefleksjon

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på «FKM – Etikkrefleksjon» - som er en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Det er inntil 10 plasser hver gang, og vi vil arrangere dette flere ganger årlig. 

  • Neste kurs er 9. sept. Meld deg på her
  • Kurs 4. nov. Meld deg på her

​FKM-kurs

Felles Kompetansemodul (FKM) inneholder læringsmål som alle LIS etter ny spesialistordning skal igjennom i løpet av sin spesialiseringstid. I Nordlandssykehuset gjøres dette gjennom en blanding av kurs, forelesninger, gruppedrøftinger og gruppeveiledning.

NB! Vi har økt kapasiteten på antall deltakere. Påmeldingsfrist 20.september 2021!

FKM, kommunikasjonskurs

Kommer iløpet av 2021!


Forskningsforståelse for LIS 1

Kurset i forskningsforståelse for LIS 1 dekker læringsmålene 10, 11 og 12. Temaene er
1) Kvantitativ metode og 2) Trender i medisinsk forskning. Forelesningene som dekker læringsmålene i forskningsforståelse for LIS 1 er streamet og har samlet varighet på cirka to timer. Forelesningene er tilgjengelige her ​

Forskningsforståelse for LIS 2/3

 Vi har satt opp undervisning i forskningsforståelse for LIS2/3 med tema:

  • Litteratursøk, bibliotek og referanseverktøy
  • Oppstart av forsknings- og kvalitetsprosjekter – gjennomgang og forståelse av forskningsprotokoller.
  • Statistikk, datainnsamling og dataanalyse
  • Forskningsetikk (kvalitetssikring eller forskning)
  • Kvalitativ metode og kvalitativ dataanalyse/ narrative metoder

Kontaktperson Petter Øien Petter.Oien@nordlandssykehuset.no

Forelesningene blir digitale 

Torsdag 4. November 2021Kurs i litteratursøk, forskningsmetodikk og etikk for leger i spesialisering (LIS 2/3 ved UNN)​

Våre LIS2/3 som er ute i spesialiseringsperiode/gruppe1 ved UNN kan ta et tilsvarende kurs i forskningsforståelse der. Lenke til påmelding​

Leger i spesialisering og​ QI Nord LM 42 - Kontinuerlig forbedring

Regional utdanning QI Nord. Kurset dekker LM 13, 32, 34, 41, 42 og 43 helt eller delvis

LIS-leger har et krav i sin utdanning innen forbedringsarbeid. I Nordlandssykehuset er dette blitt definert som gjennomføring av QI Nord forbedringsutdanning. Dermed er 10 av Nordlandssykehusets plasser satt av til LIS-leger for hvert kull. Skulle det oppstå kø av LIS-leger som mangler dette aktuelle kravet, så vil det vurderes å arrangere ekstra kurs. LIS-legene må også gå via leder og klinikksjef for påmelding innen fristen. 

​Påmeldingsfrist 15. november 2021


Fant du det du lette etter?