HELSENORGE

Ambulansearbeiderfaget

Mange lærlinger har sitt første møte med arbeidslivet. Og det er derfor viktig å vite at man som lærling er ansatt på lik linje som øvrige ansatte. Man skal følge en arbeidsplan, og må møte opp til riktig tid. 

Ambulanselærlinger jobber som personell 3 nesten hele 1 året. De jobber primært dagtid, og følger aktivbil og veileder så langt det lar seg gjøre. De jobber ikke helligdager dette året. Men grunnet forskjellige stasjoner og turnuser i enkelte områder, vil det bli forskjellige arbeidsplaner.

Etter samtaler med leder, faglig leder, veileder og lærlingen selv, vurderes det om lærlingen kan starte som personell 2 etter vikarkurs på første året. Denne tiden er svært verdifull, og lærlingene blir raskt veldig selvstendig. De vil jobbe med flere kollegaer, og vil derfor også se flere løsninger i oppdragsløsning.


Læreplaner og kompetansemål
Ambulansefaget: Læreplaner Vg3/ Opplæring i bedrift


Fant du det du lette etter?