HELSENORGE
To sykepleiere som rer opp seng

Helsearbeiderfaget

Lærlingene i helsearbeiderfaget får gradvis mer ansvar for de daglige gjøremålene sammen med de andre ansatte i enhetene, og går dermed delvis inn i den ordinære bemanningsplan.

Fant du det du lette etter?