HELSENORGE

Kokkefaget

En institusjonskokk arbeider på store institusjoner hvor det er lagt opp til effektiv og hygienisk produksjon av store mengder mat. Slike institusjoner kan være sykehus, Forsvaret, eldresentre, fengsler og lignende.

Institusjons kokken må kunne arbeide planmessig, rasjonelt, effektivt og hygienisk, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du må forstå matens ernæringsmessige betydning.

Institusjonskokken skal kunne lage mat som gir positive opplevelser. I Nordlandssykehuset vil du være en viktig ressurs for å gi gode og næringsrike måltider. Yrket har utviklet seg i samsvar med at ernæring og helse har fått mer oppmerksomhet. Du vil arbeide tett sammen med ernæringsfysiolog i planleggingen av ukemenyer.

Som institusjonskokk vil du ha hånd om det daglige arbeidet på kjøkkenet. Du må innfri krav til utseende, lukt, smak og konsistens. Maten skal også produseres innenfor definerte økonomiske rammer.

Vanlige arbeidsoppgaver for institusjonskokken:
  • tilberede mat i store kvanta
  • sørge for en høy hygienisk standard i arbeidet
  • bruke maskiner og annet utstyr, og gjøre enkelt vedlikehold på det
  • følge budsjetter og annen bedriftsøkonomisk praksis i forbindelse med produksjon
  • følge næringsmiddelsmessig korrekt variasjon av retter og menyer
  • du må ha kreativitet og estetisk sans.

Læreplaner og kompetansemål
Kokkefaget: Læreplaner Vg3/ Opplæring i bedrift

Fant du det du lette etter?