HELSENORGE

Logistikkfaget

Å være logistikklærling i Nordlandssykehuset HF er godkjent av fylkesopplæringskontoret, og dekker kravet i offentlige læreplaner. Du vil i læretiden få en individuell opplæringsplan, og utføre både praktiske og teoretiske oppgaver. Dette gjør deg godt rustet til fagprøven på slutten av læretiden.

Som logistikk operatør i Nordlandssykehuset HF jobber du med transport av varer. Arbeidsoppgavene består av mottak, sortering, lagring, behandling, klargjøring og utlevering av varer til sykehusene i Bodø. Pakker og sender bestillinger fra hjemmedialysebrukere i Nordland og prøvetakningsmateriell til legekontor, sykehjem o.l. i Nordland.

Som logistikkoperatør må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må også kunne arbeide selvstendig, planmessig og nøyaktig. Du bør være serviceinnstilt og vennlig.

Nordlandssykehuset setter søkelys på helhetlig logistikk ved å fokusere på bedriftens kapasitetsutnyttelse og de økonomiske konsekvenser dette har i et helhetlig perspektiv. 

Varelageret utgjør store verdier for Nordlandssykehuset. Kostnadseffektiv logistikk er viktig, og forståelse av de økonomiske aspektene i logistikk-kjeden er nødvendig.  Denne kompetansen må være til stede i alle ledd, også der det praktiske arbeidet utføres.

Logistikkarbeidere må ha nødvendig kunnskap og kompetanse for å kunne utføre eget arbeid på en profesjonell måte, samt samarbeide, veilede og lede andre slik at virksomhetens driftsmessige og økonomiske målsetninger oppnås.

Læreplaner og kompetansemål
Logistikkfaget: Læreplaner Vg3/ Opplæring i bedriftFant du det du lette etter?