HELSENORGE

Portørfaget

Våre hovedoppgaver løpet av en arbeidsdag er:
 • Vi har ansvaret for det meste av pasienttransport inne på sykehuset. 
 • Vi bistår ved løft av pasienter på avdelinger og røntgen.  
 • Vi observerer pasienten under våre transporter, og varsler om eventuelle endringer vi måtte oppdage.
 • Vi har en rolle ved slagalarm som en del av teamet.
 • Vi har transport av blod ved akutte situasjoner, samt at vi transporterer alle blodprøver ved «nedetid» på rørpostanlegget.
 • Ved stans i gasstilførsel (O2, medisinsk luft og lystgass) til avdelingene sørger vi for forsyning av dette til de som har behov. 
 • Vi transporterer mat fra hoved-kjøkkenet til alle sengepostene og kantinen. 
 • Vi har ansvaret for avfallsbehandling i NLSH sentrum, Rønvik og Mellomåsen.
 • Vi transporterer sterilt utstyr til avdelingene 5 dager i uka.
 • Vi har en rolle under brann og katastrofer. 
Nytt i portørtjenesten:
 • Vi blir i disse dager kurset opp til å kunne ha ansvaret ved mottak av helikopter på taket. Vi blir Helicopter Landing Officer (HLO) Vi blir lært opp i bruken av nødnett.
 • Vi skal også nå i sommer/høst bistå og bli opplært for å assistere akuttsykepleierne ved kirurgisk poliklinikk på kveld, natt og i helgene. Vi vil da bistå ved reponering og gipsing av brudd, samt bistå ved sårbehandling etc.
 • Vi vil også få en rolle med vakt/sikring i NLSH sentrum.
Læreplaner og kompetansemål


Fant du det du lette etter?