Beredskap

Unngå besøk i sykehusene dersom du har luftveisinfeksjon.

​Besøkende og ledsagere som har luftveisinfeksjon, bør ikke komme i besøk til pasienter innlagt i sykehusene. Ved alvorlig sykdom hos pasient, vil sykehuset legge til rette for besøk. Kontakt da avdelingen der pasienten ligger, slik at det kan legges til rette for dette.

Årsaken er fulle sengeposter og fullt akuttmottak i Bodø, kombinert med høyt belegg på medisinske sengeposter i Lofoten og Vesterålen.​

Noen pasienter vil få utsatt sin utredning og/eller behandling. Disse vil bli kontaktet av sykehuset.

Les mer: ​​

Nordlandssykehuset går i gul beredskap