Dialogmeldinger mellom sykehuslege og fastlege

Oppstart fastlegedialog mellom sykehuslege og fastlege er utsatt til etter sommeren, med sannsynlig oppstart 30. august 2021. 

Tegning av sykehus og fastlegekontor
Dialogmeldinger er asynkron, sikker kommunikasjon som kan erstatte telefonkontakt, brev, og lignende.

Hver dialogmelding blir et dokument i pasientens journal. Pasienten kan lese dialogmeldingene på Helsenorge.no​

Se informasjonsfilm som overordnet forklarer hvordan slike dialogmeldinger fungerer​​