Familieundervisning for pasienter og pårørende

Lørdag arrangeres det familieundervisning om psykose for pasienter og deres pårørende. - Dette er et viktig, årlig tilbud Psykoseteamet har til sine pasienter og deres nærmeste.

Psykoseteam

Psykoseteamet representert av klinisk vernepleier Kari Dobakk, psykiatrisk sykepleier Rita Hove og psykolog Thea Hovland. Foto: Nordlandssykehuset

Lørdag 22. april har Psykoseteamet ved Salten DPS i Psykisk helse- og rusklinikken ved Nordlandssykehuset invitert pasienter og deres pårørende til familieundervisning. 

Familieundervisning arrangeres for pasienter og pårørende hvert år. 

- At pasientens nærmeste støttespillere får økt generell kunnskap om psykose bidrar til å redusere stress og belastning for hele familien. Kunnskap bidrar også til økt mestring for pasienten, sier psykiatrisk sykepleier Rita Hove.

Tema for familieundervisningen denne gangen er:
  • Om psykose
  • Stress-sårbarhet
  • Mestringsplan
  • Behandling
  • Medisiner
  • Familiearbeid

Familieundervisningen er arrangert ti ganger tidligere. I år er det cirka 30 påmeldte til familiedagen.

- Erfaringer og tilbakemeldinger fra tidligere år, er at pårørende opplever dette som nyttig å være med på, både ved at de får større forståelse for sykdommen, men ikke minst ved at de får treffe andre i samme situasjon, sier Hove.

Dagen ledes av psykiatrisk sykepleier Rita Hove, klinisk vernepleier Kari Dobakk, psykolog Thea Hovland, klinisk konsulent Anja Abelsen og konstituert overlege Henrik Kiærbech.  ​