HELSENORGE

Kreftlege Astrid Dalhaug medforfatter på artikkel i Nature Medicine

Astrid Dalhaug, avdelingsleder/overlege ved Avdeling for kreft og lindrende behandling, er en av bidragsyterne til artikkel i det svært prestisjetunge tidsskriftet Nature Medicine. Førsteforfatteren av artikkelen er Kjetil Taskén, professor og direktør for Institutt for kreftforskning, Oslo Universitetssykehus. 

  
Portrettbilde av Astrid Dalhaug

Avdelingsleder/overlege Astrid Dalhaug er bidragsyter til artikkel publisert i Nature Medicine. 

​- Dette er selvfølgelig en fjær i hatten for oss ved kreftavdelingen selv om jeg kun er én av 116 medforfattere, sier Astrid Dalhaug. 

IMPRES​​S – en nasjonal dugnad

Artikkelen i Nature Medicine handler om den store nasjonale kliniske kreftstudien IMPRESS-Norway. Formålet med denne studien er å gi kreftpasienter med ikke-kurabel sykdom tilgang til ny kreftbehandling basert på molekylære forandringer i kreftsvulster.  Studien er for de som er i ferd med å ha fått det vi har av standardbehandling. 

- IMPRESS er en av de viktigste og største studiene vi har deltatt i, sier Dalhaug. Dette er en såkalt multisenter-studie, hvilket innebærer at dette er samarbeid mellom mange sykehus. Til sammen 17 forskjellige sykehus i hele Norge bidrar i prosjektet, som er ledet av Oslo universitetssykehus. 

Viktig ku​nnskap

Studien innebærer at voksne pasienter med avansert kreftsykdom får utvidet molekylær screening for å se om det er forandringer i genene eller andre molekylære kjennetegn ved kreftcellene. Basert på dette kan man tilpasse bruk av medikamenter og potensielt oppnå bedre og mer effektiv behandling. 

- Denne typen studier er svært viktig for hele fagmiljøet vårt, sier Astrid Dalhaug. 

Ved å delta i denne typen nasjonale prosjekter, tilegner vi oss spisskompetanse om fremtidens diagnostikk og behandling innen kreftområdet. 

Persontilpasset m​​edisin

IMPRESS er en av de viktigste studiene innen persontilpasset medisin. Persontilpasset medisin defineres gjerne som en skreddersydd behandling som er tilpasset den enkelte pasients genetiske profil. 

- Dette er en type behandling som kommer til å bli mer og mer vanlig, understreker Dalhaug. Vi er overbeviste om at denne typen kartlegging om noen år kommer til å være standard behandlingsmåte for kreftpasienter allerede når de får påvist sin kreftsykdom. Fagmiljøet ved Kreftavdelingen anser det derfor som kjempeviktig å delta i denne typen studier. 

Gruppebilde av sju leger

Noen av legene ved Avdeling for kreft og lindrende behandling i Nordlandssykehuset. Bakerst venstre: Jarle Jakobsen, Caroline S.Rohde. Bård Mannsåker, Astrid Dalhaug Ida K.S. Ramberg, Simen K.Namtvedt, Carsten Nieder.

- Vi har en egen forskningsgruppe i Nordlandssykehuset med utgangspunkt i Kreftavdelingen som er svært aktiv, sier Dalhaug. Videre trekker hun frem betydningen av at man har et så godt og sterkt fagmiljø i avdelingen og gode forskerkollegaer ved andre avdelinger som alle bidrar inn i forskningsgruppa. Fagmiljøet vårt er veldig opptatt av å utvikle seg og ønsker å være i front, avslutter hun. 

Vil du vite​ mer?