HELSENORGE

Nordlandssykehuset BUPA autismeteam skal sammen med samarbeidspartnere forske på autisme og psykisk helse.

Personer med autisme er ekstra sårbare for å utvikle vansker som for eksempel angst, tvang, depresjon og atferdsvansker sammenlignet med personer uten autisme. Nordlandssykehuset BUPA autismeteam deltar i en ny forskningsstudie som skal se på hvordan man kan fange opp psykiske lidelser hos personer med autisme.

​​
Ansatte BUPA Autismeteam som deltar i prosjektet
Psykolog Andreas Ellingsen, Prosjekt koordinator Marilyn Pedersen, Psykologspesialist Kjell Bjørgvin Nilsen og Psykologspesialist Hanne Lill Weiss Solskinnsbakk.

Slike vansker som kommer i tillegg til autisme gir betydelig nedsatt livskvalitet og mye lidelse for personen det gjelder og familien. Helsetjenesten mangler god kunnskap om hvordan psykisk uhelse kan fanges opp hos barn og unge med autisme. Det er stort behov for denne kunnskapen slik at helsetjenesten kan gi riktig helsehjelp fra tidlig alder, men også med tanke på forebygging.

Dette ønsker en større forskningsstudiet i alle helseforetakene i Helse Nord å gjøre noe med og Helse Nord innvilget nylig forskningsmidler til dette, og ble startet opp i januar.

Mangler kunnskap

Det er bare barn som kommer til undersøkelse på et av disse stedene som tilbys denne undersøkelsen nå. Studien gjennomføres for å få øket kunnskap om hvordan psykisk uhelse kan fanges opp hos barn med autisme og håpet er at dette vil bidra til endret klinisk praksis også i andre helseforetak.

- Vi mangler god nok kunnskap om hvordan psykisk helse kan fanges opp hos barn og unge med autisme. For ved en slik kunnskap så vil helsetjenesten kunne gi riktig helsehjelp fra tidlig alder, men også med tanke på forebygging.

Forskningsprosjektet innebærer at foreldre eller foresatte fyller ut et spørreskjema om sitt barns atferd og mestring. Dette kan gjøres samme dag som pasienten er inne hos Autismeteamet.​

bamse_illustrasjonsfoto.png

​​​​​