Ny samhandlingssjef

Trude Kristensen, er tilsatt som ny leder for Samhandlingsavdelingen i Nordlandssykehuset. Hun overtar dermed også sekretariatsfunksjonen i Fastlegerådet. 

Trude Kristensen

Trude Kristensen er ny samhandlingssjef ved Nordlandssykehuset.

Kristensen har bred erfaring fra helsetjenesten, både fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Hun er utdannet intensivsykepleier og har lang fartstid fra Intensivenheten i Bodø.
 
I tillegg til klinisk arbeid, har hun erfaring fra prosjektarbeid knyttet til samhandlingsreformen i kommunal regi. Hun var med i ledelse av Bodø kommunes digitaliseringsprosjekt for pilotering av e-helse. Hun har også erfaring fra samhandling innen rehabilitering, kommunal kreftomsorg og drift av kommunale tjenester i forbindelse med samhandlingsreformen.
 
Hun har også vært med i politisk arbeid, og har erfaring fra kommune-, kvinne- og studentpolitikk.
 
I tillegg til helsefaglig utdanning, har Kristensen en MBA i ledelse fra Nord Universitet, utdanning i personalpsykologi, personaladministrasjon og kompetanseutvikling.
 
- Dette handler om bærekraft i våre helsetjenester og styrking av pasientens helsetjeneste. Dette vil kreve oss i tiden fremover og jeg ser fram til å jobbe med samhandling i Nordlandssykehuset. Jeg har stor motivasjon for jobben, sier hun.

Trude Kristin Kristensen startet i stillingen 1. desember.