Pasientsikkerhetsprisen 2021 til Kaiku Health

Nordlandssykehusets pasientsikkerhetspris for 2021 går til Avdeling for kreft og lindrende behandling for deres arbeid med digital symptomoppfølging av pasienter som mottar immunterapi. Vi gratulerer!

   
     
Fire damer på rekke med diplom og gavekort

Fra venstre Beate Sørslett, Tonje E. Hansen, Ellinor Christin Haukland og Siv Gyda Aanes.

- Dette er en stor anerkjennelse for arbeidet som er lagt ned på hele avdelingen, sa overlege og prosjektleder Ellinor Christin Haukland og overlege Siv Gyda Aanes da de fikk overrakt prisen av direktør Beate Sørslett, torsdag 17. desember. 

- Alle medarbeiderne på avdelingen har tilpasset driften til en ny måte å følge opp pasientene på. Prosjektet er unikt på den måten at det kombinerer kvalitetsforbedring og reell brukermedvirkning med innovasjon og forskning, sier de.

Siv Gyda Aanes har fått innvilget finansiering fra Helse Nord til et doktorgradsarbeid knyttet til prosjektet.

- Prisen er en stor oppmuntring og det blir veldig spennende å følge prosjektet videre, sier de.

Stor takk til bid​​ragsyterne

De ønsket også å takke de mange som har bidratt.

- Særlig vil vi takke Gunnar Olsen, brukerrepresentanten i prosjektet. Hans bidrag har vært uvurderlig. Og alle pasientene som har vært villige til å prøve ut en helt ny form for oppfølging. Men også alle sykepleierne og legene som har bidratt. Og for ikke å glemme personvernombudet i Nordlandssykehuset Jørgen Sandø, for viktig bidrag knyttet til å ivareta personvernet til brukerne av tjenesten. En stor takk til alle, sier Ellinor og Siv Gyda.

To damer med diplom og gavekort som smiler til kamera

Fra vesntre: Ellinor Christin Haukland og Siv Gyda Aanes.

Juryen har bestått av Beate Sørslett, Tonje Hansen, leder i brukerutvalget, Paul Daljord og leder i ungdomsrådet, Marie Dahlskjær. 
Les nyhetssaken ​Digital symptomoppfølging for kreftpasienter