HELSENORGE

Etter sykehusopphold

Enkelte barn reagerer med gråt etter en krevende undersøkelse eller behandling. Gråt er en naturlig reaksjon på situasjonen, og ikke et tegn på at man har mislyktes. 

Noen barn gråter seg gjennom prosedyren, andre vil være i fred. Noen blir spente og vanskelige å få kontakt med. Alt dette er naturlige reaksjoner og barnets måte å håndtere situasjonen på.


Ta barnets redsel på alvor 

Dersom barnet har vært med på noe ubehagelig, er det fint om du som forelder kan være i nærheten. Det er også viktig at barnet får et tilbud om å snakke om det som har hendt. 

Om barnet har blitt skremt etter en behandling eller undersøkelse, er det viktig at du tar barnets redsel på alvor, uten å bagatellisere den. Forklar barnet at det er vanlig å være redd for smerte og å føle seg redd i nye situasjoner. 

Om du forsøker å tøyse dette bort eller fortelle barnet at han/hun ikke har noen grunn til å være redd, vil dette kunne forsterke angsten.

Tips som kan være med å bearbeide opplevelsene på sykehuset

  • Om du som voksen føler deg trygg, er det lettere å roe barnet. 
  • Er du som forelder redd og engstelig, er det greit å informere personalet om det. Det er ikke alltid de klarer å oppfatte hvordan du har det. Hvis de vet at du er bekymret, vil de kunne forklare, hjelpe deg med å forstå og berolige deg. 
  • Stiller barnet spørsmål du ikke kan svare på, er det fint om du forteller barnet at dette skal dere finne ut av når dere treffer sykepleieren eller legen. 
  • Ikke lov at en behandling eller undersøkelse ikke kommer til å gjøre vondt. Si heller at det finnes måter å minske eller ta bort smerten på.
  • Det er du som kjenner barnet ditt best. Fortell helsepersonellet hva barnet ditt trenger eller ønsker i forbindelse med undersøkelsen.
  • For små barn kan det være en fordel å ha en sykehuskoffert med doktorleker hjemme, slik at barnet kan bli kjent med noe av utstyret som brukes på et sykehus.
  • Er barnet yngre enn tolv år, er det fint om dere ser på bilder eller filmer som handler om helse- og sykehusomsorg. 
  • Lån bøker eller filmer på biblioteket som kan hjelpe barnet med å forstå hva det skal gjennom. 
  • Det kan være lurt å informere barnehage og skole om barnet har vært med på noe som har vært krevende. Reaksjoner kan komme lenge etter en slik opplevelse.


Innholdet er bearbeidet og oversatt fra originaltekst www.1177.se
Fant du det du lette etter?