Illustrasjon av grønt miljø

Grønt sykehus

Nordlandssykehuset HF erkjenner at vår aktivitet påvirker det ytre miljø. Vi skal derfor bidra til å redusere utslipp fra egen drift i samarbeid med de andre foretakene i Helse Nord.

Hovedmålet vårt er å redusere CO2-utslippet med 40 prosent innen 2030.   

Alle våre​​ m​​ål

 Utvikling ​​på Nordlandssykehu​​set HF


Grafisk fremstilling av utslippene i Nordlandssykehuset


Organisering av miljøar​​beid​et i Nordlandssykehuset

Fra 2022 er det innført et regionalt felles styringssystem i Helse Nord, og egne mål for Nordlandssykehuset som understøtter de nasjonale bærekraftsmålene er under utarbeidelse sammen med de andre foretakene.  Alle klinikker, sentre og stabsavdelinger har egne miljøkoordinatorer som skal følge opp miljøarbeidet lokalt og rapportere årlig på framdriften. I Nordlandssykehuset er ledelsen av miljøarbeidet delegert til Senter for drift og eiendom.

Sentrale dokum​​en​​ter


Spesialisth​​elsetjenestens​ ra​pport for samfunnsansvar

​Innholdet i rapporten omhandler klima og miljø, menneske- og arbeidstakerrettigheter, og antikorrupsjon. Rapporten omfattet alle helseforetakene i Norge, i tillegg til de felleseide selskapene. Denne har blitt utgitt siden 2018.


​Konta​k​t

Har du spørsmål, ta kontakt med miljørådgiver - Hanna Lisa Borkamo
hanna.lisa.borkamo@nordlandssykehuset.no ​​


Fant du det du lette etter?