Dame med hijab prater med kollega

Media

Kommunikasjonsavdelingen koordinerer og samordner sykehusets kontakt med media, og er rådgivere for ansatte og ledere ved mediekontakt. 

Vakttelefon, tlf. 48 02 07 71 (Ikke send sms) 

​Betjenes fra klokken 08.00-21.00.


Kommunikasjonssjef Randi Angelsen

Kommunikasjonssjef Randi Angelsen

Telefon: 907 45 628

E-​post: randi.angelsen@nordlandssykehuset.no

Logoer for nedlasting

Her er noen varianter av Nordlandssykehusets logo som kan lastes ned:

Media og Nordlandssykehuset

Nordlandssykehusets forhold til media skal være preget av åpenhet og forståelse for de ulike roller vi spiller i samfunnet. Vi har en egen avdeling som tar seg av forskjellige henvendelser fra pressen.

Informasjons- og kommunikasjonsarbeidet i Nordlandssykehuset tar utgangspunkt i de lover og forskrifter som regulerer helsevesenet og offentlig virksomhet i Norge.

Informasjons- og kommunikasjonsarbeidet i Nordlandssykehuset tar utgangspunkt i de lover og forskrifter som regulerer helsevesenet og offentlig virksomhet i Norge.


Media på besøk i Nordlandssykehuset

Det er ikke anledning for journalister/fotografer å møte opp på avdelinger for å intervjue og/eller fotografere pasienter uten at avdelingen ved ledelse er varslet om dette. Pasient eller pårørende for pasient skal ha gitt sitt samtykke til besøk av journalist/fotograf.

Journalister/fotografer har ikke anledning til å møte opp på avdelingene for å intervjue og/eller fotografere pasienter uten at pasienten og klinikksjef og/eller ledelse på vakt på forhånd har gitt samtykke til dette. For barn og personer uten samtykkekompetanse, gjelder foreldrenes/verges samtykke.

Dersom pasienten vurderes å ikke kunne ivareta sine egne interesser, kan behandlende lege beslutte at media ikke skal få komme i kontakt med pasienten.

Fotografering av generell karakter (situasjonsbilder etc) skal kun skje med klinikksjefs/direktørens/ kommunikasjonssjefens godkjenning.

Kommunikasjonssjef for helseforetaket kan kontaktes for å koordinere og bistå avdelingen og pasienten i møte med media.

Fotografering og filming

Pasienter og pårørende som skal filmes eller fotografering skal gi sitt samtykke. Er det ikke samtykke, kan du heller ikke publisere det på sosiale medier. 

Helsepersonell har taushetsplikt. Det betyr at de har plikt til å aktivt hindre at andre får kjennskap til opplysninger om pasienten de har ansvar for. Respekter derfor hvis de ber deg om å slutte å fotografere eller filme.  

​Sosiale medier

Nordlandssykehuset bruker sosiale medier for å kommunisere med alle våre målgrupper. 

Les mer om sykehusets strategi for sosiale medier (pdf)

Du finner oss på følgende plattformer:


 Fant du det du lette etter?