Media

Vakttelefon: 480 20 771 (OBS: Ikke send sms!)

Kommunikasjonsavdelingen koordinerer og samordner sykehusets kontakt med media, og er rådgivere for ansatte og ledere ved mediekontakt. 

kommunikasjon@nordlandssykehuset.no

Bilder av ledelsen i Nordlandssykehuset

Kommunikasjonssjef Randi Angelsen

Kommunikasjonssjef Randi Angelsen

Telefon: 907 45 628.

Epost: randi.angelsen@nordlandssykehuset.no

Logoer for nedlasting

Her er noen varianter av Nordlandssykehusets logo som kan lastes ned:

Media og Nordlandssykehuset

Nordlandssykehusets forhold til media skal være preget av åpenhet og forståelse for de ulike roller vi spiller i samfunnet. Vi har en egen avdeling som tar seg av forskjellige henvendelser fra pressen.

Informasjons- og kommunikasjonsarbeidet i Nordlandssykehuset tar utgangspunkt i de lover og forskrifter som regulerer helsevesenet og offentlig virksomhet i Norge.

Informasjons- og kommunikasjonsarbeidet i Nordlandssykehuset tar utgangspunkt i de lover og forskrifter som regulerer helsevesenet og offentlig virksomhet i Norge.

Kommunikasjonsstrategi Nordlandssykehuset HF.pdf

Nordlandssykehusets retningslinjer for uttalelser til media (pdf-fil)

Media på besøk i Nordlandssykehuset

Det er ikke anledning for journalister/fotografer å møte opp på avdelinger for å intervjue og/eller fotografere pasienter uten at avdelingen ved ledelse er varslet om dette. Pasient eller pårørende for pasient skal ha gitt sitt samtykke til besøk av journalist/fotograf.

Journalister/fotografer har ikke anledning til å møte opp på avdelingene for å intervjue og/eller fotografere pasienter uten at pasienten og klinikksjef og/eller ledelse på vakt på forhånd har gitt samtykke til dette. For barn og personer uten samtykkekompetanse, gjelder foreldrenes/verges samtykke.

Dersom pasienten vurderes å ikke kunne ivareta sine egne interesser, kan behandlende lege beslutte at media ikke skal få komme i kontakt med pasienten.

Fotografering av generell karakter (situasjonsbilder etc) skal kun skje med klinikksjefs/direktørens/ kommunikasjonssjefens godkjenning.

Kommunikasjonssjef for helseforetaket kan kontaktes for å koordinere og bistå avdelingen og pasienten i møte med media.

Aktuelt og pressemeldinger

 • Foto av flinke folk i akuttmottaket i Nordlandssykehuset Lofoten
  08.06.2018
  Akuttmottaket i Lofoten feirer gode resultater!

  For sepsispasienter er tid til antibiotika et kritisk mål. Torsdag 7 juni feiret akuttmottaket i Lofoten de kjappeste sepsismottakene i forbedringsprosjektet «Stopp sepsis».

 • Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset
  19.12.2017
  Et halvt år med ungdomsråd

  - Det er veldig positivt å oppleve at det vi sier blir tatt seriøst, sier leder av ungdomsrådet Emma Lovise Larsen og nestleder Matilde Mørk Pedersen. Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset har nå vært i drift i et halvt år.

 • 11.12.2017
  Organisering av overgrepsmottak

  Nordlandssykehuset viser til den siste tids mediesaker vedrørende overgrepsmottak, og ønsker komme med informasjon om overgrepsmottak og videre planer for denne tjenesten. Vi har tidligere vist til at vi ønsket å gjennomføre møte med etterf...

 • 15.11.2017
  Espen Waage Skjeflo disputerer

  28.november skal Espen Waage Skjeflo, LIS1 ved Nordlandssykehuset i Bodø, forsvare sin avhandling for PhD-graden i medisin utgående fra Avdeling for forskning og pasientsikkerhet (AFFP) ved Nordlandssykehuset HF, og Institutt for klinisk me...

 • 16.10.2017
  Samhandling gir bedre pasientsikkerhet

  10. og 11. oktober holdt Nordlandssykehusets seksjon for pasientsikkerhet instruktørkurs i tidlig oppdagelse av forverret tilstand (ProAct).

 • 20.06.2017
  Her er det første ungdomsrådet

  Nordlandssykehusets nye ungdomsråd møttes for første gang mandag 19. juni. – Dette første møtet var veldig spennende, sier Emma Lovise Larsen som er leder for ungdomsrådet.

 • 03.05.2017
  Pasient- og pårørendetorg åpner i Nordlandssykehuset

  10. mai kl 10.00 åpner Pasient- og pårørendetorg i Nordlandssykehuset. Alle interesserte ønskes velkommen.

 • 13.02.2017
  - Ikke brutt kravet til forsvarlighet

  «Nordlandssykehuset HF har ikke brutt kravet til forsvarlighet i spesialisthelsetjenesten». Dette er konklusjonen etter at Fylkesmannen i Nordland har avsluttet tilsynssaken mot Nordlandssykehuset HF vedrørende feilgranskinger av celleprøve...

 • 21.12.2016
  Beredskap ved Vesterålen DPS i forbindelse med jula

  På grunn av akutt sykdom hos én av våre leger, samt at én av våre innleide vikarleger meldte plutselig forfall, har Nordlandssykehuset HF vært nødt til å redusere beredskapen ved Vesterålen DPS i jula. Det har ikke lyktes Nordlandssykehuset...

Fant du det du lette etter?