HELSENORGE

Styret i Nordlandssykehuset

Styret har ansvar for en tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet. Styret utgjør sammen med administrerende direktør foretakets ledelse. Helse Nord RHF oppnevner styrer i helseforetakene i nord, siste gang det skjedde var 24. mars 2022.

​​Dette er styret i​ Nordlandssykehuset

Sty​releder: ​​
Mari Trommald, Oslo, fagsjef i Kommunenes Sentralforbund​ (KS)

Nestleder: 
Trine Karlsen, Bodø, professor ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet

Styremedlemmer:

Børge Selstad, Meløy, administrerende direktør Meløy Energi.
Ellen Kalstad, Karasjok. Enhetsleder omsorgs- og psykiatriboliger i Karasjok kommune. Tidligere rådgiver i SANKS.
Gunnar Alskog, Tromsø. Revisor. Tidligere leder KPMG.
Eivind Holst, Svolvær. Daglig leder Holt Consult. Tidligere ordfører Vågan.
Hege Kristin Aune Jørgensen, Beiarn. Fastlege og kommuneoverlege.
Martin Lundgren (ans. rep. Legeforeningen)
Karina Hjerde (ans.rep. Fagforbundet)
Frida Andræ (ans.rep Legeforeningen)
Merete Danielsen (ans.rep Delta)
Paul Daljord (observatør, Brukerutvalget)

Varamedlemmer ansattrepresentanter:
1. Vararepresentant Bente Melø Arntsen, foretakstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund 
2. Vararepresentant Anne Lise Løvli, hovedtillitsvalgt Fagforbundet
3. Vararepresentant Ellen Wilhelmsen, hovedtillitsvalgt Delta
4. Vararepresentant Elin Merethe Skyrud, klinikktillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund
5. Vararepresentant Anne Malene S. Isaksen, hovedtillitsvalgt Fagforbundet
6. Gunnar Nilssen, klinikktillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund​

Styrets instruk​s og vedtektene for Nordlandssykehuset HF


Tidligere styremøter med sakspapirer og protokoller:Fant du det du lette etter?