Styret i Nordlandssykehuset

Styret har ansvar for en tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet. Styret utgjør sammen med administrerende direktør foretakets ledelse. Helse Nord RHF oppnevner styrer i helseforetakene i nord, siste gang det skjedde var 15. mars 2018.

​​Dette er styret i​ Nordlandssykehuset

Sty​releder: Odd Roger Enoksen, Andøy

Nestleder: Trine Karlsen, Bodø  – dekanus fakultet for sykepleie og helsevitenskap Nord universitet

Styremedlemmer:
Olav Farstad, Svolvær, advokat
Siw Moxness, Lurøy, daglig leder Kystinkubatoren
Anna Kuoljok, Tysfjord, diakon Tysfjord kirkelige fellesråd
Helge Kjersem, København, rådgiver og tidligere sykehusdirektør
Anne Berit Sund, Bodø, rådgiver Helse Nord RHF
Johnny Jensen (ans.rep Sykepleierforbundet)
Karina Hjerde (ans.rep Fagforbundet)
Benjamin Storm (ans.rep Legeforeningen)
Merete Danielsen (ans.rep Delta)

Varamedlem, ansattrep.:
Bente Melø Arntsen 
Bak fra venstre: Anna Kuoljok, Trine Karlsen, Johnny Jensen, Karina Hjerde, Olav Farstad, Merete Danielsen, Helge Kjersem, Benjamin Storm, Barbara Priesemann (observatør/brukerrepresentant), Odd Roger Enoksen, Siw Moxness og Anne Berit Sund.


Styrets instruk​s og vedtektene for Nordlandssykehuset HFKommende styremøter

Tidligere styremøter med sakspapirer og protokoller:

Fant du det du lette etter?