Styret i Nordlandssykehuset

Styret har ansvar for en tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet. Styret utgjør sammen med administrerende direktør foretakets ledelse. Helse Nord RHF oppnevner styrer i helseforetakene i nord. 

​​Dette er styret i​ Nordlandssykehuset:​​​

Sty​releder: Hulda Gunnlaugsdottir

Nestleder: Odd Roger Enoksen​

Styremedlemmer:
Erik Arne Hansen
Nina Kramer Fromreide
Olav Farstad
Margit Steinholt
Børge Selstad​
Karina Hjerde (ans.rep)
Torstein Foss (ans.rep)
May-Britt Allstrin (ans.rep)
Varamedlem, ansattrep.:
Johnny-Reiner Jensen ​

Styret i Nordlandssylehuset​​​​​​​​
Styret i Nordlandssykehuset fotografert 2016: Foran fra venstre: Barbara Priesmann (Brukerutvalget, observatør), Karina Hjerde (ans.rep.), Hulda Gunnlaugsdottir, styreleder, Nina Kramer Fromreide og May-Britt Allstrin (ans.rep). Bak fra venstre: Torstein Foss (ans.rep), Margit Steinholt, Børge Selstad, Odd Roger Enoksen, nestleder, Olav Farstad og Erik Arne Hansen.​

Styrets instruk​s og vedtektene for Nordlandssykehuset HFTidligere styremøter med sakspapirer og protokoller:

Styremøte i Nordlandssykehuset 25. april 2017https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/styremote-i-nordlandssykehuset-25-april-2017-2017-04-25Styremøte i Nordlandssykehuset 25. april 2017Sakene 028 - 036.
Styremøte i Nordlandssykehuset 28. og 29. mars 2017https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/styremote-i-nordlandssykehuset-28-og-29-mars-2017-2017-03-28Styremøte i Nordlandssykehuset 28. og 29. mars 2017Sakene 015 - 027.
Styremøte i Nordlandssykehuset 21. februar 2017https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/styremote-i-nordlandssykehuset-21-februar-2017-2017-02-21Styremøte i Nordlandssykehuset 21. februar 2017Sakene 001 - 014.
Styremøte i Nordlandssykehuset 13. desember 2016https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/styremote-i-nordlandssykehuset-13-desember-2016-2016-12-13Styremøte i Nordlandssykehuset 13. desember 2016Sakene 103 - 114.
Styremøte og styreseminar i Nordlandssykehuset 16. november 2016https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/styremote-og-styreseminar-i-nordlandssykehuset-16-november-2016Styremøte og styreseminar i Nordlandssykehuset 16. november 2016Sakene 093 - 102.
Styremøte i Nordlandssykehuset 6. oktober 2016https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/styremote-i-nordlandssykehuset-6-oktober-2016Styremøte i Nordlandssykehuset 6. oktober 2016Sakene 081 til og med 092
Styremøte i Nordlandssykehuset 9. september 2016https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/styremote-i-nordlandssykehuset-9-september-2016Styremøte i Nordlandssykehuset 9. september 2016Sakene 068 - 079.
Styremøte i Nordlandssykehuset 13. juni 2016https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/styremote-i-nordlandssykehuset-13-juni-2016Styremøte i Nordlandssykehuset 13. juni 2016Sakene 054 - 066.
Styremøte i Nordlandssykehuset 3. juni 2016https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/styremote-i-nordlandssykehuset-3-juni-2016Styremøte i Nordlandssykehuset 3. juni 2016Sakene 049 - 052.
Styremøte i Nordlandssykehuset 19. mai 2016https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/styremote-i-nordlandssykehuset-19-mai-2016Styremøte i Nordlandssykehuset 19. mai 2016Sakene 042 - 047.
Styremøte i Nordlandssykehuset 26. april 2016https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/styremote-i-nordlandssykehuset-26-april-2016Styremøte i Nordlandssykehuset 26. april 2016Sakene 028 - 041.
Styremøte i Nordlandssykehuset 15. mars 2016https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/styremote-i-nordlandssykehuset-15-mars-2016Styremøte i Nordlandssykehuset 15. mars 2016Sakene 015 - 027.
Styremøte i Nordlandssykehuset 16. februar 2016https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/styremote-i-nordlandssykehuset-16-februar-2016Styremøte i Nordlandssykehuset 16. februar 2016Sakene 001-014.