Styret i Nordlandssykehuset

Styret har ansvar for en tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet. Styret utgjør sammen med administrerende direktør foretakets ledelse. Helse Nord RHF oppnevner styrer i helseforetakene i nord, siste gang det skjedde var 15. mars 2018.

​​Dette er styret i​ Nordlandssykehuset

Sty​releder: Odd Roger Enoksen, Andøy

Nestleder: Trine Karlsen, Bodø (ny) – dekanus fakultet for sykepleie og helsevitenskap Nord universitet

Styremedlemmer:
Olav Farstad, Svolvær, advokat
Siw Moxness, Lurøy (ny), daglig leder Kystinkubatoren
Anna Kuoljok, Tysfjord (ny), diakon Tysfjord kirkelige fellesråd
Helge Kjersem, København (ny), rådgiver og tidligere sykehusdirektør
Anne Berit Sund, Bodø (ny), rådgiver Helse Nord RHF
Johnny Jensen (ans.rep Sykepleierforbundet)
Karina Hjerde (ans.rep Fagforbundet)
Benjamin Storm (ans.rep Legeforeningen)
Merete Danielsen (ans.rep Delta)
Varamedlem, ansattrep.:
Bente Melø Arntsen ​

Styret i Nordlandssykehuset 2018-2022
Bak fra venstre: Bente Melø Arntsen (varamedlem, ansattrepresentant); Benjamin Storm (ansattrepresentant); Siw Moxness, Lurøy (ny), daglig leder Kystinkubatoren; Anne Berit Sund, Bodø (ny), rådgiver Helse Nord RHF; Helge Kjersem, København (ny), rådgiver og tidligere sykehusdirektør; Barbara Priesemann, (brukerrepresentant); Olav Farstad, Svolvær, advokat; Anna Kuoljok, Tysfjord (ny), diakon Tysfjord kirkelige fellesråd.
Foran fra venstre: Johnny Jensen (ansattrepresentant); Trine Karlsen, Bodø (nestleder, ny) – dekanus fakultet for sykepleie og helsevitenskap Nord universitet; Odd Roger Enoksen, Andøy (leder); Karina Hjerde (ansattrepresentant).

Styrets instruk​s og vedtektene for Nordlandssykehuset HF



Tidligere styremøter med sakspapirer og protokoller:

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.