Oversikt over brukerorganisasjoner

Her finner du en alfabetisk oversikt over alle brukerorganisasjoner i landet, og hvem som har et likepersonstilbud. 


To hvite statuer som holder rundt hverandre

A​​​​​​​​​​​​​​​​​


Actis - Rusfeltets sam​​​arbeidsorgan ​​

Kontakttelefon: 23 21 45 00


​ADHD-​Nor​​g​​​e

Kontakttelefon: 67 12 85 85
Likepersonstilbud: Ja

Al-Ano​​​​n - Håp og hjelp for famili​e og ​venner av folk med drikkeproblemer

Kontakttelefon: 48 30 59 99

A-larm​ - Bruke​r- og p​årørendeorganisasjon innen rusfeltet

Kontakttelefon: 45 42 34 54

Alltid Litt sterk​e​​re - Organisasjonen for ALS berørte


​Alopeciafore​​ni​​​ngen Norge​​

Kontakttelefon: 95 75 49 29
Likepersonstilbud: Ja

Amath​​​​ea​​

Kontakttelefon: 90 65 90 60

Ammehjel​​​pen​

Kontakttelefon: 99 26 97 26

ANANKE​​ - N​orsk​​​ OCD og angstforening

Kontakttelefon: 93 81 74 41  
Likepersonstilbud: Ja

Angstring​​​en​

Kontakttelefon: 22 22 35 30
Likepersonstilbud: Ja

Anonyme ​alko​holikere​​

Kontakttelefon: 91 17 77 70

Arbeidsmiljøskaddes l​andsforening​​​

E-post: post@nhf.no
Kontakttelefon: 24 10 24 00
Likepersonstilbud: Ja

​Aurora​​ - Støttefor​​ening for mennesker med psykiske helseproblemer


Autismefor​​eninge​​n

Kontakttelefon: 23 05 45 70
Likepersonstilbud: Ja

Av-​og-​​til

Kontakttelefon: 41 10 16 21B​​​​​​​​​​​​​​

BAR - ​​​​Barn av rusmisbrukere

Likepersonstilbud: Ja

Bipolarfor​​eningen i No​rge

Kontakttelefon: 21 99 65 01  
Likepersonstilbud: Ja
​​

Barnekreftforening​en

Kontakttelefon: 91 90 20 99
Likepersonstilbud: Ja

Blodkreftfor​eningen

Kontakttelefon: 97 62 75 11
Likepersonstilbud: Ja

Blærekreftforenin​​gen

Kontakttelefon: 47 48 96 00
Likepersonstilbud: Ja 

Brystkreftforeni​​​​ngen

Kontakttelefon: 21 49 24 79
Likepersonstilbud: Ja

Bekhterev N​​orge

Kontakttelefon: 91 88 32 56
Likepersonstilbud: Ja


C​​​​​​​​​


CarciNor – Nevroendokrin (NET) kre​ft

Kontakttelefon: 21 42 06 80
Likepersonstilbud: Ja

Cerebral parese-for​​eningen

E-post: post@cp.no
Kontakttelefon: 22 59 99 00
Likepersonstilbud: Ja


D​​​​​​​​​

DEBRA Norge for personer med Epidermo​​lysis Bullosa

Likepersonstilbud: Ja​

Demens. Nasjonalforeningen for folkeh​​​elsen

Kontakttelefon: 23 12 00 40
Likepersonstilbud: Ja

Demenslinjen svarer på spørsmål om både demens og Alzheimer. ​Det finnes foreløpig ingen egen organisasjon for Alzheimer. ​

Diabetesforbundet​

Kontakttelefon: 23 05 18 00
Diabeteslinjen: 81 52 19 48 
Likepersonstilbud: Ja

Dixi Ressurssent​er

Kontakttelefon: 22 44 40 50
Likepersonstilbud: Ja

Dysleksi Norge - For alle med lese- og ​​skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker.

E-post: post@dys.no
Kontakttelefon: 22 47 44 50

Dysleksi ungdo​m

Kontakttelefon: 22 47 44 50

​​E​​​​​​


​​Endometrioseforeningen

www.endometriose.no
E-post: post@endometriose.no​
Kontakttelefon: 45 21 55 55
Likepersonstilbud: Ja

F​​


Forbundet for transpersoner i No​rge

www.ftpn.no
E-post: post@ftpn.no
Likepersonstilbud: Nei​

Forbundet tenner og helse​

www.tenneroghelse.no
E-post: post2@tenneroghelse.no
Kontakttelefon: 99 42 23 45
Likepersonstilbud: Nei​

Foreningen for autoimmune leversykdomm​er

www.autoimmunlever.no
E-post: leder@fal.link
Kontakttelefon: 95 94 95 61
Likepersonstilbud: Ja​

Foreningen for Bardet-Biedl Syndrom

www.fbbs.no
Kontakttelefon: 90 07 34 92
Likepersonstilbud: Ja​

Foreningen for bløder​e i Norge

www.fbin.no  
E-post: fbin@fbin.no
Kontakttelefon: 22 20 03 90

Foreningen for el-overfølsomme
E-post: post@felo.no
Kontakttelefon: 33 48 13 00
Likepersonstilbud: Nei

Foreningen for fragilt X-syndrom​

www.frax.no
E-post: post@frax.no
Kontakttelefon: 47 38 57 30
Likepersonstilbud: Ja​

Foreningen for hjertesyke ​barn

www.ffhb.no
E-post: ffhb@ffhb.no
Kontakttelefon: 23 05 80 00
Likepersonstilbud: Ja​


Foreningen for intensiv stimulering av hjer​neskadde

Foreningen for kroniske smertepasienter

www.kroniskesmerter.no
E-post: post@kroniskesmerter.no
Telefon: 46 77 06 68
Likepersonstilbud: Ja​

Foreningen for muskelsyke

www.ffm.no
E-post: ffm@ffm.no
Kontakttelefon: 41 19 07 02
Likepersonstilbud: Ja​

Foreningen for muskelsykes ungdom

www.ffmu.no
E-post: ffmu@ffm.no
Likepersonstilbud: Ja​

Foreningen Norges døvblin​de

www.fndb.no             
E-post: fndbred@fndb.no
Kontakttelefon: 22 93 33 50
Likepersonstilbud: Ja​

Foreningen rastløse be​in

www.rastlos.org
E-post: post@rastlos.org
Kontakttelefon: 22 20 03 90
Likepersonstilbud: Ja​

Foreningen Retten til en verdig død

www.aktivdodshjelp.org
E-post: post@aktivdodshjelp.org
Kontakttelefon: 99 12 69 80

Fotfeilforening​en

www.nhf.no
E-post: nhf@nhf.no​
Kontakttelefon:24 10 24 00
Likepersonstilbud: Ja​

FUNKIS - S​tudieforbund

www.funkis.no
E-post: post@funkis.no
Kontakttelefon: 23 16 19 80
Likepersonstilbud: Ja​

Funksjonshemmedes Fellesorgani​​sasjon (FFO)

www.ffo.no
E-post: post@ffo.no​
Kontakttelefon: 23 90 51 50
Likepersonstilbud: Ja​

G​​​​​


Gynkreftforeningen

www.gynkreftforeningen.no​
E-post: kontakt@gynkreftforeningen.no
Kontakttelefon: 97 53 56 59
Likepersonstilbud: Ja​

H​​​​​


Handikappede barns foreldrefore​​ning

www.hbf.no
E-post: hbf@hbf.no
Kontakttelefon: 92 44 36 97
Likepersonstilbud: Ja​

Harry Benjamin ress​urssenter

www.hbrs.no
E-post: info@hbrs.no
Kontakttelefon: 22 11 40 40

HBRS – landsforeningen for trans​kjønnete

www.hbrs.no
E-post: info@hbrs.no​
Kontakttelefon: 22 11 40 40 
Likepersonstilbud: Ja​

Helseutvalget - Sammen for bedre homohelse

www.helseutvalget.no
E-post: post@helseutvalget.no
Kontakttelefon: 23 35 72 00
Likepersonstilbud: Nei​

HivNorg​​e

www.hivnorge.no
E-post: post@hivnorge.no
Kontakttelefon: 21 31 45 80
Likepersonstilbud: Ja​

Hjernesvulstforeninge​n

www.hjernesvulst.no
E-post: post@hjernesvulst.no
Kontakttelefon: 21 42 04 24
Likepersonstilbud: Ja​

Hodepine Norge

www.hodepinenorge.no
E-post: post@hodepinenorge.no
Kontakttelefon: 22 55 50 55

Hvite ​​Ørn

www.hviteorn.no
E-post: post@hviteorn.no
Kontakttelefon: 22 20 03 90
Likepersonstilbud: Ja​

Hørselshemmedes landsfo​rbund

www.hlf.no​
E-post: hlf@hlf.no
Kontakttelefon: 22 63 99 00
Likepersonstilbud: Ja​

Hørselshemmedes landsforbunds​​​ ungdom

www.hlf.no/hlfu
E-post: post@hlfu.no
Kontakttelefon: 48 25 00 29
Likepersonstilbud: Ja​

Høysensitiv Nor​ge


I​​​

Iktyosefore​ningen

www.iktyose.no
E-post: ikytose@gmail.no
Kontakttelefon: 97 47 62 83
Likepersonstilbud: Ja​

K​​​​


Klinefelterforeningen

www.klinefelter.no      
E-post: kontakt@klinefelter.no
Kontakttelefon: 97 74 98 00
Likepersonstilbud: Ja​

Knappenfor​eningen

www.knappenforeningen.no
E-post: post@knappenforeningen.no
Kontakttelefon: 45 91 77 04
Likepersonstilbud: Ja                                                                       ​

Kreftforeni​ngen

www.kreftforeningen.no
E-post: post@kreftforeningen.no
Kontakttelefon: 21 49 49 21
Likepersonstilbud: Ja​

Krisesentersekretariatet​

www.krisesenter.com
E-post: post@krisesenter.com
Kontakttelefon: 90 57 91 18

L​​​​


Landsforbundet for utviklingshemme​de og pårørende

www.lupeorg.no
E-post: post@lupeorg.no
Kontakttelefon: 94 88 92 41
Likepersonstilbud: Ja​

Landsforening for Porfyri

www.porfyriforeningen.no
E-post: post@porfyriforeningen.no
Kontakttelefon: 90 04 69 89
Likepersonstilbud: Ja​

Landsforeningen for AMC, Arthtogryposis Multiplex Congenita

E-post: nhf@nhf.no
Kontakttelefon: 24 10 24 00
Likepersonstilbud: Ja​

Landsforeningen for amputer​te

www.lfa.no
E-post: post@nhf.no
Kontakttelefon: 24 10 24 00 (Norges Handikapforbund)
Likepersonstilbud: Ja​

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

www.lhl.no
E-post: post@lhl.no
Kontakttelefon: 67 02 30 00
Likepersonstilbud: Ja​

Landsforeningen for hjerte- og lungesy​ke – hjerneslag

www.lhl.no
E-post: hjerneslag@lhl.no
Kontakttelefon: 67 02 30 00
Likepersonstilbud: Ja​

Landsforeningen for hjerte- og lun​​​gesyke - Hjerneslag barn og ungdom

www.lhl.no/lhl-hjerneslag/barn-og-ungdom
Kontakttelefon: 67 02 30 23

Landsforeningen for hjerte- og​​ lungesyke - Hjerneslag ung

www.lhl.no/lhl-hjerneslag/hjerneslag-ung
E-post: hjerneslag.ung@lhl.no
Kontakttelefon: 90 50 64 49
​​​

Landsforeningen for Huntingtons sy​kdom

www.huntington.no
E-post: leder@huntington.no
Kontakttelefon: 93 25 52 54
Likepersonstilbud: Ja​

Landsforeningen for kombinert s​yns- og hørselshemmede/døvblinde

www.lshdb.no                       
E-post: kontor@lshdb.no
Kontakttelefon: 22 41 34 24
Likepersonstilbud: Ja​

Landsforeningen for kvi​​nner med bekkenleddsmerter

www.lkb.no
E-post: post@lkb.no
Kontakttelefon: 24 10 24 00 (Norges Handikapforbund)
Likepersonstilbud: Ja​

Landsforeningen for nakkeskadde

www.lfn.no
Kontakttelefon: 24 10 24 00 (Norges Handikapforbund)
Likepersonstilbud: Ja​

Landsforeningen for nyrepasienter ​og transplanterte

www.lnt.no
E-post: post@lnt.no
Telefon: 23 05 45 50
Likepersonstilbud: Ja​

Landsforeningen for nyrepasienter o​g transplantertes barn og ungdom

www.lnt.no/om-lnt/barne-og-ungdomsgruppen
E-post: marit.lundberg@lnt.no
Likepersonstilbud: Ja​

Landsforeningen for overvektige

www.ffo.no
E-post: marimettegraff@gmail.com​
Kontakttelefon: 90 10 67 10

Landsforeningen for polioska​dde

www.lfps.no
Mail: post@lfps.no​

Landsforeningen for Prader-Willis syndrom

www.prader-willis.no
E-post: post@prader-willis.no
Kontakttelefon: 94 86 00 99
Likepersonstilbud: Ja​

Landsforeningen for pårørende innen​ psykisk helse

www.lpp.no
E-post: lpp@lpp.no
Kontakttelefon: 21 07 54 33
Likepersonstilbud: Ja​

Landsforeningen for ryggmargs​skadde

www.lars.no
E-post: kontakt@lars.no
Kontakttelefon: 24 10 24 00  (Norges Handikapforbund)
Likepersonstilbud: Ja​

Landsforeningen for slagrammede

www.slag.no
E-post: leder@slag.no
Kontakttelefon: 48 99 97 97
Likepersonstilbud: Ja​

Landsforeningen for voldsof​re

E-post: margit@landsforeningenforvoldsofre.no
Kontakttelefon: 22 16 40 00
Gratis advokatkonsultasjon: post@advokat-teigstad.no
Gratis advokatvakttelefon: 22 34 30 00
Likepersonstilbud: Nei​

Landsforeningen mot seksuelle ​overgrep

www.lmso.no
E-post: post@lmso.no
Kontakttelefon: 91 90 23 68
Likepersonstilbud: Nei​

Landsforeningen uventet barned​​ød

www.lub.no
E-post: post@lub.no
Kontakttelefon: 22 54 52 00
Likepersonstilbud: Ja

Landsforeningen We shall overcome

www.wso.no
E-post: post@wso.no
Kontakttelefon: 22 41 35 90
Likepersonstilbud: Ja​

Leppe-ganespalteforening​en

www.lgs.no    
E-post: leder@lgs.no​
Likepersonstilbud: Ja​

LEVE – landsforeningen for etterlatte ved selvmord

www.leve.no
E-post: post@leve.no
Kontakttelefon: 22 36 17 00
Likepersonstilbud: Ja​

Leverforeningen - For leversyke barn og unge

www.leverforeningen.no
E-post: kontakt@leverforeningen.no
Kontakttelefon: 97 56 95 13
Likepersonstilbud: Ja​

Lungekreftforeningen

www.lungekreftforeningen.no
E-post: post@lungekreftforeningen.no  
Kontakttelefon: 93 47 01 21
Likepersonstilbud: Ja​

Lymfekreftfor​enin​​​gen

www.lymfekreft.no
E-post: post@lymfekreft.no
Kontakttelefon: 23 90 50 08
Likepersonstilbud: Ja​

M​​​​


Mage-tarmforbundet ung

www.magetarm.no/om-mage-tarm-forbundet/organisasjonsinfo/ung
E-post: ung@magetarm.no
Likepersonstilbud: Ja​

Mage-tarmforb​undet

www.magetarm.no
E-post: post@magetarm.no
Kontakttelefon: 99 57 47 39
Likepersonstilbud: Ja​

Marborg - Pasienter i metado​n/subuteks behandling

www.marborg.no
E-post: post@marborg.no
Kontakttelefon: 93 40 89 12
Likepersonstilbud: Nei​

Marfanforeningen

www.marfan.no         
E-post: info@marfan.no
Kontakttelefon: 46 66 00 06
Likepersonstilbud: Ja​

Melanomfo​reningen

www.melanom.no​
E-post: post@melanom.no
Kontakttelefon: 97 73 53 55
Likepersonstilbud: Ja​

Mental Hel​​se Ungdom

www.mentalhelseungdom.no
E-post: post@mhu.no
Telefon: 21 45 61 00

Momentum foreningen f​or amputerte, dysmelister og ortosebrukere
https://www.ms.no
E-post: epost@ms.no
Telefon: 22 47 79 90

Morbus Addison forening

www.addison.no
E-post: post@addison.no
Kontakttelefon: 94 08 34 50
Likepersonstilbud: Ja​

Multippel-sklerose forbund​et

www.ms.no
E-post: epost@ms.no
Kontakttelefon: 22 47 79 90
Likepersonstilbud: Ja​

Munn- og halskreftfor​​eningen

www.munnoghalskreft.no
E-post: post@munnoghalskreft.no
Kontakttelefon: 22 53 52 35
Likepersonstilbud: Ja​

N​​


NA Norge - Ano​nyme narkomane

www.nanorge.org
E-post: telefon@nanorge.org
Kontakttelefon: 90 52 93 59
Likepersonstilbud: Nei​

Nasjonalforeningen for fo​lkehelsen

www.nasjonalforeningen.no
E-post: hjertelinjen@nasjonalforeningen.no
Kontakttelefon: 23 12 00 50

Norges astma- og allergi​forbund

www.naaf.no
E-post: post@naaf.no
Kontakttelefon: 23 35 35 35
Likepersonstilbud: Ja​

Norges astma- og allergiforbun​​ds ungdom

www.naaf.no
E-post: naafu@naaf.no | alexei.smirnov@naaf.no​
Likepersonstilbud: Ja​

Norges blindefo​r​bund

www.blindeforbundet.no
E-post: info@blindeforbundet.no
Kontakttelefon: 23 21 50 00
Likepersonstilbud: Ja​

Norges blindeforbunds ungdo​m

www.nbfu.no
E-post: kontoret@nbfu.no
Kontakttelefon: 23 21 50 57

Norges døvef​orbund

www.doveforbundet.no
E-post: post@doveforbundet.no
Kontakttelefon: 23 31 06 30
Likepersonstilbud: Ja​


Norges fibromy​​algiforbund

www.fibromyalgi.no
E-post: post@fibromyalgiforbundet.no
Kontakttelefon: 32 80 90 90
Likepersonstilbud: Ja​

Norges handikapforbund

www.nhf.no   
E-post: nhf@nhf.no
Kontakttelefon: 24 10 24 00
Likepersonstilbud: Ja​

Norges handikapforbunds un​​gdom

www.nhfu.nhf.no
E-post: nhfu@nhf.no
Kontakttelefon: 24 10 24 00
Likepersonstilbud: Ja​

Norges myalgisk-encefal​opati forening

www.me-foreningen.info
E-post: post@me-foreningen.no
Telefon: 21 68 81 50
Likepersonstilbud: Ja​

Norges parkinsonfor​bund

www.parkinson.no 
E-post: post@parkinson.no
Telefon: 22 00 83 00
Likepersonstilbud: Ja​

Norges whiplash forbund

www.nwf.no
E-post: post@nwf.no
Kontakttelefon: 91 00 35 07

Norsk craniofacial ​forening

www.craniofacial.no 
E-post: norsk.craniofacial.forening@gmail.com
Kontakttelefon: 91 75 84 71
Likepersonstilbud: Ja​

Norsk c​​øliakiforening

www.ncf.no
E-post: post@ncf.no
Kontakttelefon: 22 40 39 00

Norsk cøliakiforenings ​ungdom

www.ncfu.no
E-post: post@ncfu.no
Kontakttelefon: 22 33 31 45

Norsk dysmeliforening -​​ Medfødt mangel på arm og/eller ben

www.dysmeli.no
E-post: info@dysmeli.no
Likepersonstilbud: Ja​

Norsk dystonifo​rening 

www.dystoni.no
E-post: kontakt@dystoni.no
Kontakttelefon: 92 80 78 22
Likepersonstilbud: Ja​

Norsk epilepsiforbund

www.epilepsi.no
E-post: post@epilepsi.no
Kontakttelefon: 22 47 66 00
Likepersonstilbud: Nei​

Norsk forbund for svaksynt​e

www.svaksynte.no 
E-post: tharald@svaksynte.no
Kontakttelefon: 90 96 75 06

Norsk forbund for utviklingshemmede

www.nfunorge.org    
E-post: post@nfunorge.org
Kontakttelefon: 22 39 60 50
Likepersonstilbud: Ja​

Norsk forening for anala​tresi

www.analatresi.no
E-post: post@analatresi.no
Likepersonstilbud: Ja
 ​

Norsk forening for Angelm​ans syndrom

www.angelman.no
E-post: post@angelman.no
Kontakttelefon: 91 72 64 12
 ​

Norsk forening for arvelig spastis​k paraparese/-ataksi

www.naspa.no
E-post: naspa@nhf.no
Kontakttelefon: 24 10 24 00
Likepersonstilbud: Ja
 ​

Norsk forening for cystisk fib​rose

www.cfnorge.no                    
E-post: post@nfcf.no​
Kontakttelefon: 41 27 41 51
Likepersonstilbud: Ja
 ​

Norsk forening for Ehlers-Danlos s​yndrom

www.eds-foreningen.no
E-post: post@eds-foreningen.no​
Kontakttelefon: 40 49 80 99
Likepersonstilbud: Ja
 

Norsk forening fo​r nevrofibromatose

www.nffnf.no 
Epost: post@nffnf.no         
Telefon: 41 20 29 06
Likepersonstilbud: Ja

Norsk forening for osteogenesis imperfecta

www.nfoi.no  
E-post: post@nfoi.no​
Kontakttelefon: 90 11 99 21
Likepersonstilbud: Ja​

Norsk forening for personer med​ urologiske sykdommer og inkontinens

www.nofus.no
E-post: post@nofus.no​
Kontakttelefon: 97 60 15 26
Likepersonstilbud: Ja​

Norsk forening for Rett syndrom

www.rettsyndrom.no            
E-post: post@rettsyndrom.no
Kontakttelefon: 95 13 37 79
Likepersonstilbud: Ja
 ​

Norsk forening for stomi, reservo​ar og mage- og tarmkreft

www.norilco.no
Epost: post@norilco.no​
Kontakttelefon: 24 02 22 24
Likepersonstilbud: Ja ​

Norsk forening for stomi, reservoar​ og mage- og tarmkreft ungdom

www.norilco.no/ungdom
E-post: ungdom@norilco.no
Kontakttelefon: 24 02 22 24
Likepersonstilbud: Ja​

Norsk forening for tuberøs​ sklerose

www.ffo.no  
E-post: post@nfts.no
Kontakttelefon: 95 81 01 55
Likepersonstilbud: Ja​

Norsk glaukomforen​ing

www.glaukomforeningen.no
E-post: post@glaukomforeningen.no
Kontakttelefon: 97 00 86 13
Likepersonstilbud: Ja​

Norsk hemokromatoseforbund

www.hemokromatose.no      
E-post: info@hemokromatose.no
Kontakttelefon: 46 63 05 66
Likepersonstilbud: Ja​

Norsk Immunsviktforening

www.immunsvikt.no
E-post: info@immunsvikt.no
Kontakttelefon: 92 66 29 57
Likepersonstilbud: Ja
 ​

Norsk interesseforening for enucleerte

www.dam.no     
Kontakttelefon: 90 20 98 90

Norsk interessefo​rening for stamming og løpsk tale

www.stamming.no
E-post: post@stamming.no
Likepersonstilbud: Ja
 ​

Norsk intravenøsforeni​ng

www.nifo.no
E-post: post@nifo.no
Kontakttelefon: 99 32 64 36
Likepersonstilbud: Ja
 ​

Norsk Lyme Borrelios​e-forening

www.lyme.no
E-post: post@lyme.no
Likepersonstilbud: Ja
 ​

Norsk lymfødem- og lipødemforbu​nd

www.nllf.no
E-post: kontoret@nllf.no
Kontakttelefon: 23 05 45 77
Likepersontilbud: Ja
 ​

Norsk NCL-foreni​ng

www.nncl.no
E-post: post@nncl.no
Likepersonstilbud: Ja​

Norsk nettverk for Down syndrom

www.nnds.no

Norsk osteoporoseforbund

www.nof-norge.no
E-post: nof@nof-norge.no
Kontakttelefon: 45 26 94 44
Likepersonstilbud: Ja
 ​

Norsk pasientforening

www.pasient.no
E-post: post@pasient.no
Kontakttelefon: 22 00 74 00

Norsk pasientska​deerstatning

www.npe.no
E-post: npepost@npe.no
Kontakttelefon: 22 99 45 00
 ​

Norsk revmatikerforbun​d

www.revmatiker.no
E-post: post@revmatiker.no
Kontakttelefon: 22 54 76 00
Likepersonstilbud: Ja
 ​

Norsk revmatikerforbunds barne- og u​ngdomsgruppe

www.revmatiker.no/barn-og-unge
E-post: burgnorge@revmatiker.no
Kontakttelefon: 90 77 35 02
Likepersonstilbud: Ja
 ​

Norsk Sarkoidose Forening

www.sarkoidose.no
E-post: postkasse@sarkoidose.no
Kontakttelefon: 61 23 25 00
Likepersonstilbud: Ja​

Norsk Tourette Fore​ning

www.touretteforeningen.no
E-post: post@tourettesforeningen.no
Kontakttelefon: 31 41 10 55
Likepersonstilbud: Ja
 ​

Nye pluss – HIV-positives landsfore​​ning

Facebook: Nye Pluss – Hivpositives landsforening
E-post: kfangen21@gmail.com​
Kontakttelefon: 92 01 31 44

O​​​​


Orga​ndonasjon

Kontakttelefon: 21 04 34 00


​OSLERforeningen-Norge

Kontakttelefon: 97 53 57 64
Likepersonstilbud: Ja

P​​​


Pancreaskreft Nettverk Norge

E-post: post@pknn.no
Telefon: 97 06 20 02
Likepersonstilbud: Ja


​Pasient- o​g brukerombudet

Personskadeforbundet L​​TN

Kontakttelefon: 22 35 71 00
Likepersonstilbud: Ja

Personskadeforbundet LTN ung​​dom

Pre​maturforeningen

Kontakttelefon: 94 19 63 48


ProLAR - Nasjonalt forbund for folk i L​​​AR

Telefon: 41 30 70 39
Likepersonstilbud: Nei

Prostatakreftforeningen
Kontakttelefon: 22 53 55 35
Likepersonstilbud: Ja

Psoriasis- og e​​ksemforbundet

Kontakttelefon: 23 37 62 40
Likepersonstilbud: Ja

Psoriasis- og eksemforbund​et ung

Kontakttelefon: 23 37 62 40  
Likepersonstilbud: Ja

R​​​​


Retinis pigmentosa foreningen i Nor​ge

E-post: post@rpfn.no
Kontakttelefon: 99 46 95 43
Likepersonstilbud: Ja

Retretten - Interesseor​ganisasjon for rusmisbrukere

Kontakttelefon: 22 20 93 92
Likepersonstilbud: Nei


RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet

Likepersonstilbud: Nei


Ryggforening​en

Kontakttelefon: 69 26 87 00
Likepersonstilbud: Ja


Ryggmargsbrokk- og hydrocep​halusforeningen

Kontakttelefon: 41 00 82 57
Likepersonstilbud: Ja


Rådet f​or psykisk helse

Kontakttelefon: 23 10 38 80
Likepersonstilbud: Ja


Rådgivning om spiseforsty​rrelser

Kontakttelefon: 94 81 78 18
Likepersonstilbud: Ja


S​​


Samarbei​dsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

E-post: post@safo.no
Kontakttelefon: 22 39 60 52


Sarko​​mer

Kontakttelefon: 22 20 03 90
Likepersonstilbud: Ja 


Selvhjelp Norg​​e

Kontakttelefon: 23 33 19 00
Likepersonstilbud: Ja


Spiseforstyrrelsesf​​oreningen

Kontakttelefon: 22 94 00 10
Likepersonstilbud: Nei


Stiftelsen Org​andonasjon

Stoffsk​​ifteforbundet

Kontakttelefon: 22 94 10 10
Likepersonstilbud: Ja


​Stoffskifteforb​undet ung

Søvnforenin​gen

Telefon:  48 28 03 83
Likepersonstilbud: Ja
T​​​​


Thyroidea No​rge

Kontakttelefon: 92 23 70 10


​Turner syndromfor​eningen Norge

TvillingforeldreforeningenU​​​


Un​g Kreft

Kontakttelefon: 97 07 84 30
Likepersonstilbud: Ja


​Ungdiabe​tes

E-post: post@diabetes.no
Kontakttelefon: 23 05 18 00
Likepersonstilbud: Ja


Ungdom mot n​​arkotika

Kontakttelefon: 23 21 45 95
Likepersonstilbud: Nei
V​​


Vi som har et barn fo​r lite

Vitiligo Norg​​e

Kontakttelefon: 40 59 09 00
Likepersonstilbud:


Voksne​​ for barn - For t​rygg barndom og god psykisk helse

Kontakttelefon: 48 89 62 15
Likepersonstilbud: Nei

Voksne med medfødt h​​jertefeil
E-post: post@vmh.no
Kontakttelefon: 23 05 80 00   
Likepersonstilbud: JaØ​​​​​


Ønskebarn - Forening​en for ufrivillig barnløse

Kontakttelefon: 48 08 51 03
Likepersonstilbud: Ja


​​
Fant du det du lette etter?