Oversikt over brukerorganisasjoner

A​​​​​​​​​​​​​​ADHD-​Nor​​ge
www.adhdnorge.no 
E-post: post@adhdnorge.no
Kontakttelefon: 67 12 85 85
Likepersonstilbud: Ja

Al-Anon Håp og hjelp for famili​e og ​venner av folk med drikkeproblemer
www.al-anon.no
E-post: post@al-anon.no
Kontakttelefon: 48 30 59 99
A-larm – bruke​r- og p​årørendeorganisasjon innen rusfeltet
www.a-larm.no 
E-post: post@a-larm.no
Kontakttelefon: 45 42 34 54

Alltid Litt sterk​ere –​​ Organisasjonen for ALS berørte
Internettside: www.alltidlittsterkere.org 

​Alopeciafore​​ni​​​ngen Norge
www.alopecia.no 
E-post: post@alopecia.no
Kontakttelefon: 95 75 49 29
Likepersonstilbud: Ja

Amath​​​​ea
www.amathea.no
E-post: post@amathea.no
Kontakttelefon: 90 65 90 60​

Ammehjel​​​pen
www.ammehjelpen.no 
E-post: ammehjelpen@ammehjelpen.no
Kontakttelefon: 99 26 97 26

ANANKE – N​orsk​​​ OCD og angstforening
www.ananke.no 
E-post: info@ananke.no
Kontakttelefon: 93 81 74 41 
Likepersonstilbud: Ja

Angstring​​​en
www.angstringen.no 
E-post: post@angstringen.no
Kontakttelefon: 22 22 35 30
Likepersonstilbud: Ja

Anonyme ​alko​holikere
www.anonymealkoholikere.no 
Kontakttelefon: 911 77 770

Arbeidsmiljøskaddes l​andsforening
www.alfnorge.no
E-post: post@nhf.no
Kontakttelefon: 24 10 24 00
Likepersonstilbud: Ja

​Aurora – Støttefor​​ening for mennesker med psykiske helseproblemer
www.aurora-stoetteforening.no
E-post: post@aurora-stotteforening.no
Kontakttelefon: 22 20 99 83​

Autismefor​​eninge​n
www.autismeforeningen.no
E-post: post@autismeforeningen.no
Kontakttelefon: 23 05 45 70
Likepersonstilbud: Ja

Av-​og-​til
www.avogtil.no
E-post: avogtil@avogtil.no
Kontakttelefon: 411 01 621


B​​​​​​​​​​​​​BAR - ​​Barn av rusmisbrukere
Internettside: www.barnavrus.no 
E-post: post@barnavrus.no
Likepersonstilbud: Ja

Bipolarfor​​eningen i Norge
Internettside: www.bipolarforeningen.no 
E-post: post@bipolarforeningen.no
Kontakttelefon: 21 99 65 01 
Likepersonstilbud: Ja

Barnekreftforeningen
Internettside: www.barnekreftforeningen.no 
E-post: kontakt@barnekreftforeningen.no
Kontakttelefon: 91 90 20 99
Likepersonstilbud: Ja

Barnekreftforeningen
Internettside: www.barnekreftforeningen.no 
E-post: kontakt@barnekreftforeningen.no
Kontakttelefon: 91 90 20 99
Likepersonstilbud: Ja

Blodkreftforeningen
Internettside: www.blodkreftforeningen.no
E-post: post@blodkreftforeningen.no
Kontakttelefon: 97 62 75 11
Likepersonstilbud: Ja

Blærekreftforeningen
Internettside: www.blaerekreft.no 
E-post: post@blaerekreft.no
Kontakttelefon: 47 48 96 00
Likepersonstilbud: Ja 

Brystkreftforeningen
Internettside: www.brystkreftforeningen.no 
E-post: post@brystkreftforeningen.no
Kontakttelefon: 21 49 24 79
Likepersonstilbud: Ja

Bekhterev Norge
Internettside: www.bekhterev.no
E-post: post@bekhterev.no
Kontakttelefon: 91 88 32 56
Likepersonstilbud: Ja

C​​​​CarciNor – Nevroendokrin (NET) kreft
Internettside: www.carcinor.no 
E-post: post@carcinor.no
Kontakttelefon: 21 42 06 80
Likepersonstilbud: Ja

Cerebral parese-foreningen
Internettside: www.cp.no 
E-post: post@cp.no
Kontakttelefon: 22 59 99 00
Likepersonstilbud: Ja

D​​​​​​DEBRA Norge for personer med Epidermolysis Bullosa
www.debra.no
E-post: debranorge@outlook.com
Likepersonstilbud: Ja​

Demens. Nasjonalforeningen for folkehelsen
www.nasjonalforeningen.no 
E-post: demenslinjen@nasjonalforeningen.no 
Kontakttelefon: 23 12 00 40
Likepersonstilbud: Ja

Demenslinjen svarer på spørsmål om både demens og Alzheimer.
​Det finnes foreløpig ingen egen organisasjon for Alzheimer. 


Diabetesforbundet
www.diabetes.no 
E-post: post@diabetes.no
Kontakttelefon: 23 05 18 00
Diabeteslinjen: 815 21 948 
Likepersonstilbud: Ja

Dixi Ressurssenter
www.dixi.no
E-post: dixi@dixioslo.no
Kontakttelefon: 22 44 40 50
Likepersonstilbud: Ja

Dysleksi Norge - For alle med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker.
www.dysleksinorge.no 
E-post: post@dys.no
Kontakttelefon: 22 47 44 50

Dysleksi ungdom
www.dysleksinorge.no/dysleksi-ungdom
E-post: ungdom@dysleksinorge.no
Kontakttelefon: 22 47 44 50


​​E​​​Fant du det du lette etter?