Samhandling

Samhandling beskriver premissene for et sammenhengende behandlingstilbud. Målet med samhandling er at pasientene skal bli ivaretatt på en helhetlig måte. Det betyr at tjenestetilbudet skal være sammenhengende og koordinert mellom alle ledd i behandlingskjeden fra kommune til spesialisthelsetjenesten.

En økende del av befolkningen lever med sammensatte lidelser og har behov for tjenester fra flere spesialiteter og fra ulike nivå i både primær-og spesialisthelsetjenesten.

​Nordlandssykehuset HF  har signert forpliktende samarbeidsavtaler med kommunene i opptaksområde, som skal understøtte samhandling knyttet til pasienter med behov for koordinerte tjenester.

Dialogmøtet 2018

Dialogmøtet er et årlig møte mellom styret i Nordlandssykehuset HF og kommunene i opptaksområdet. Partene samarbeider om arrangementet, og arrangementkomiteen for årets møte er kommunene i Vesterålen.

Møtet var i utgangspunktet berammet til 14.mars i år, men er på bakgrunn av utsatt valg av styrerepresentanter til Helseforetakene utsatt til etter oppnevningen, 15.mars.

Ny møtedato vil bli kunngjort i løpet av kort tid. Påmeldingen er inntil videre stengt, og de som allerede hadde meldt seg på møtet vil bli nødt til å gjøre det på nytt igjen. Vi beklager det inntrufne.

Påmeldingslenke som skal benyttes når ny møtedato er satt: 

Påmelding til Dialogmøt2018

​Samarbeidsavtaler

Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler mellom Nordlandssykehuset HF, kommunene i vårt opptaksområde og andre samarbeidende kommuner.


Avtaler Andøy.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Andøy.pdfAvtaler Andøy.pdf
Avtaler Beiarn.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Beiarn.pdfAvtaler Beiarn.pdf
Avtaler Bodø.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Bodø.pdfAvtaler Bodø.pdf
Avtaler Bø.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Bø.pdfAvtaler Bø.pdf
Avtaler Fauske.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Fauske.pdfAvtaler Fauske.pdf
Avtaler Flakstad.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Flakstad.pdfAvtaler Flakstad.pdf
Avtaler Gildeskål.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Gildeskål.pdfAvtaler Gildeskål.pdf
Avtaler Hadsel.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Hadsel.pdfAvtaler Hadsel.pdf
Avtaler Hamarøy.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Hamarøy.pdfAvtaler Hamarøy.pdf
Avtaler Meløy.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Meløy.pdfAvtaler Meløy.pdf
Avtaler Moskenes.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Moskenes.pdfAvtaler Moskenes.pdf
Avtaler Røst.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Røst.pdfAvtaler Røst.pdf
Avtaler Sortland.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Sortland.pdfAvtaler Sortland.pdf
Avtaler Steigen.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Steigen.pdfAvtaler Steigen.pdf
Avtaler Sørfold.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Sørfold.pdfAvtaler Sørfold.pdf
Avtaler Tysfjord.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Tysfjord.pdfAvtaler Tysfjord.pdf
Avtaler Vestvågøy.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Vestvågøy.pdfAvtaler Vestvågøy.pdf
Avtaler Vågan.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Vågan.pdfAvtaler Vågan.pdf
Avtaler Værøy.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Værøy.pdfAvtaler Værøy.pdf
Avtaler Øksnes.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Avtaler med kommunene/Avtaler Øksnes.pdfAvtaler Øksnes.pdf

​​

 

Overordnet samarbeidsorgan (OSO)

Dette er medlemmene i OSO:

Medlem Varamedlem Region/organisasjon
Geir Mikkelsen
Nils-Are JohnsplassSalten/Fauske kommune
Kristin EideMarit NybakkSalten/Meløy/Saltdal kommune
Mona KarlsenLisbeth MovikSalten/Bodø/Beiarn kommune
Marion Celius1. Jørn VollanVesterålen/Hadsel/Andøy kommune
2.
Elise Gustavsen1. Ola Morten TeigenVesterålen/Hadsel/Andøy kommune
2. Kirsten Lehne Pedersen
Jan Håkon JuulSolveig NilsenVågan/Lofoten
Nils Olav HagenHeidi WiikVestvågøy/Lofoten
Nordlandssykehuset
Paul Martin Strand, adm.dirBeate Sørslett, med.dir.
Trude Grønlund, klinikksjef Psykisk helse- og rusBjørnar Hansen, ass klinikksjef Psykisk helse- og rus
Olaug Kråkmo, klinikksjef medisinUtpekes fra med. klinikk
Tonje Hansen, fagsjefTony Bakkejord, klinikksjef Hode- bevegelse
Harald Stordahl, klinikksjef Pre-hospitalIrene Flatvoll Pedersen, enhetsleder Pre-hospital
Edle Elstad, Avdelingsleder/driftssykepleierDavid Sørensen, Avdelingsleder medisinsk klinikk Lofoten
Kir./ort klinikk Lofoten
Gro- Marith Villadsen, rådgiver Desiree S. Høgmo Avdelingsleder Psykisk helse/rus Lofoten og Vesterålen
Øvrige representanter i OSO med møte- og talerett:
MedlemVaramedlemOrganisasjon
Barbara PriesemannCarl EliassenBrukerutvalget
Johnny Jensen (NSF)Karina Hjerde(Fagforbundet)Norsk spl.forbund
Merete Danielsen(Delta)Fagforbundet
Frida Andrae(DNLF)Delta
DNLF
Yngve OsbakIkke oppnevntFylkesmannen
Elin ByeIkke oppnevntKS
Erik MartinsenPraksiskonsulent
Arnfinn Andersen Silje C. WangbergUniversitetet i Tromsø
Bodil SvendsgårdHilde Holm SolvollUniversitet i Bodø


OSO-møte 5 (30.11.17) Sakspapirer.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan ( OSO )/OSO-møte 5 (30.11.17) Sakspapirer.pdfOSO-møte 5 (30.11.17) Sakspapirer.pdf
OSO-møte 5 (30.11.17) Protokoll.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan ( OSO )/OSO-møte 5 (30.11.17) Protokoll.pdfOSO-møte 5 (30.11.17) Protokoll.pdf
OSO-møte 4 (13.09.17) Sakspapirer.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan ( OSO )/OSO-møte 4 (13.09.17) Sakspapirer.pdfOSO-møte 4 (13.09.17) Sakspapirer.pdf
OSO-møte 4 (13.09.17) Protokoll.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan ( OSO )/OSO-møte 4 (13.09.17) Protokoll.pdfOSO-møte 4 (13.09.17) Protokoll.pdf
OSO-møte 3 (13.06.17) Sakspapirer.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan ( OSO )/OSO-møte 3 (13.06.17) Sakspapirer.pdfOSO-møte 3 (13.06.17) Sakspapirer.pdf
OSO-møte 3 (13.06.17) Protokoll.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan ( OSO )/OSO-møte 3 (13.06.17) Protokoll.pdfOSO-møte 3 (13.06.17) Protokoll.pdf
OSO-møte 2 (19.04.17) Sakspapirer.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan ( OSO )/OSO-møte 2 (19.04.17) Sakspapirer.pdfOSO-møte 2 (19.04.17) Sakspapirer.pdf
OSO-møte 2 (19.04.17) Protokoll.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan ( OSO )/OSO-møte 2 (19.04.17) Protokoll.pdfOSO-møte 2 (19.04.17) Protokoll.pdf
OSO-møte 1 (28.02.18) sakspapirer.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan ( OSO )/OSO-møte 1 (28.02.18) sakspapirer.pdfOSO-møte 1 (28.02.18) sakspapirer.pdf
OSO-møte 1 (13.02.17) Sakspapirer.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan ( OSO )/OSO-møte 1 (13.02.17) Sakspapirer.pdfOSO-møte 1 (13.02.17) Sakspapirer.pdf
OSO-møte 1 (12.02.17) Protokoll.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan ( OSO )/OSO-møte 1 (12.02.17) Protokoll.pdfOSO-møte 1 (12.02.17) Protokoll.pdf

Samarbeidsmøter med kommunene

Erfaringsmøter

Nordlandssykehuset arrangerer erfaringsmøter med kommunene 2 ganger i året, i 4 ulike regioner: Lofoten, Vesterålen, Indre Salten og Ytre Salten. Erfaringsmøtene er et møtepunkt for helsearbeidere som jobber ute i kommunene, og i avdelingene i sykehuset.

Det utveksles erfaringer knyttet til samhandling med henblikk på gode pasientforløp. Erfaringsmøtene er et ledd i kvalitetsarbeidet og må også sees i lys av forbedringsmeldingene som utveksles mellom Nordlandssykehuset og kommunene.

Dialogmøter

Styret i Nordlandssykehuset HF har årlige dialogmøter med politisk og administrativ ledelse i kommunene i sykehusets opptaksområde. Nordlandssykehuset v/samhandlingsavdelingen er teknisk arrangør av møtene som ansees å være en viktig arena for samhandling.

Kontaktperson for dialogmøter: Steinar Pleym Pedersen, avd.leder samhandling.

Samhandlingsavvik

Hendelser som avviker fra bestemmelsene i overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene, skal meldes på skjema vedlagt overordnet samarbeidsavtale. Innsendte avvik og forbedringsforslag brukes i kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetsarbeid.

Uønskede samhandlingshendelser

Hendelser som avviker fra bestemmelsene i overordnet samarbeidsavtale og i tjenesteavtalene, skal meldes skriftlig og sendes til Nordlandssykehuset v/ samahndlingsavdelingen (se adresse i skjema). Samhandlingsavdelingen videresender dette til det aktuelle tjenestested. Deretter behandles meldingen av leder ved det aktuelle tjenestested. Hensikten er å sikre at uønskede hendelser blir behandlet, at sårbare områder kartlegges, at gjentakelser forebygges og at antall avvik reduseres. Innsendte avvik skal brukes i kvalitetsforbedring og sikkerhetsarbeid.

Hva skal meldes?

Hendelser som avviker fra bestemmelsene i Overordnet samarbeidsavtale og i tjenesteavtalene skal meldes som samhandlingsavvik. I tillegg kan en også melde forslag til forbedringer. Samhandlingsavvikene meldes på skjema via e-post til samhandlingsavdelingen og skal ikke inneholde informasjon som kan medføre at pasienten kan identifiseres.

Skjema for samhandlingsavvik

Samhandlingskonferansen 2018


Programmet for årets samhandlingskonferanse er under utarbeidelse, men hovedtema er klart:

Strategiske utviklingsplaner - Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset HF

Pasientforløp - Erfaringer, og hva er best for pasientene ?

Rehabilitering - en tjeneste mellom to stoler

Velferdsteknologi - status i kommuner og Nordlandssykehuset

Aktive ungdommer påvirker tjenestetilbudet

Pårørenderollen i endring


Meld deg på HER allerede nåPre-invitasjon samhandlingskonferansen 2018.pdf

Kontaktinformasjon

Steinar Pleym Pedersen (Avd.leder samhandling)
steinar.pleym.pedersen@nordlandssykehuset.no
91597550

Lena Arntzen (Rådgiver samhandling)
Lena.arntzen@nordlandssykehuset.no
75424120 / 95364472

​Katrine Brovoll Svendsen (Rådgiver e-helse)
Katrine.brovoll.svendsen@nordlandssykehuset.no
41120962

​Anita Hagerup (Praksissykepleier)
Anita.hagerup@nordlandssykehuset.no
75424100 ( torsdager ) / 90695419

​Erik Martinsen (Praksiskonsulent)
Erik.martinsen@nordlandssykehuset.no
90577952

Praksiskonsulenter

Praksiskonsulentordningen - PKO - er et nettverk av allmennpraktiserende leger som skal sikre og styrke samarbeidet mellom sykehusets avdelinger, allmennpraktiserende leger og den kommunale pleie- og omsorgstjenesten til beste for enkeltpasienten.

Brukerutvalget i Nordlandssyke​huset

Her er siden til vårt br​ukerutvalg

Ungdomsrådet i Nordlandssyke​huset

Her er siden til Ungdomsrådet


Koordinerende enhet

​​Koordinerende enhet (KE)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.