Karriere i Nordlandssykehuset

Er du vår nye praksiskoordinator?

Nordlandssykehuset har ledig to prosjektstillinger på 20 prosent som praksiskoordinator i henholdsvis Vesterålen og Lofoten.


Illustrasjoner av mennesker som gjør ulike ting