To hender som holder mange bilder av kommunevåpen

Helsefellesskap Lofoten, Vesterålen, Salten

Målet med helsefellesskapet er å sikre bedre samhandling mellom kommuner og sykehus i pasientbehandling. 

Helsefelleskapet består av ulike beslutningsnivå. Dialog- og partnerskapsmøtet er helsefelleskapets øverste styringsorgan og er nivå 1, strategisk samarbeidsutvalg er nivå 2 og faglige samarbeidsutvalg er nivå 3. Eget mandat, kaldt Vestfjorderklæringen, er vedtatt, samt egne vedtekter og handlingsplan for helsefelleskapets arbeid​. ​
​​​​

M​​edle​​​m​​mer i strategisk sama​​rbeidsutvalg

Ledelse av stategisk samarbeidsutvalg rullerer hvert 2. år.
2021-2023​:  Leder: Siri Tau Ursin (direktør i Nordlandssykehuset), nestleder: Arne Myrland (kommunene).
Medlemmer
​Representerer

Medlemmer​

Vara​Vesterålen
​Rita Johnsen 
kommunedirektør Sortland kommune
​Jarle Ragnar Meløy  
administrasjonssjef Øksnes kommune
​Vesterålen
​Marion Celius 
sektorleder
helse og omsorg​
Hadsel kommune
​Sture Jacobsen 
kommunalsjef
helse og omsorg
Sortland kommune
Salten​​Arne Myrland  kommunaldirektør
helse og omsorg
Bodø kommune
​Lisbeth Movik 
kommunalleder
helse og omsorg
Gildeskål kommune
Salten​
​Stein Ole Rørvik  kommunedirektør Saltdal kommune
​Stig Arne Holtedahl 
kommunedirektør Sørfold kommune
Salten​​Kristin Eide Holdal
virksomhetsleder
Meløy kommune
​Marit Nybakk 
virksomhetsleder
Bodø kommune
Lofoten​​Mette Nygård 
kommunalsjef
helse og omsorg
Vågan kommune
Siw Skaar
helse og sosialsjef
Moskenes kommune
Lofoten​
​Turid Amundsen 
kommunalsjef
helse og mestring
Vestvågøy kommune
Tina Figenschaug
Kommunalsjef
helse og omsorg
Flakstad kommune
​Nordlandssykehuset
Siri T. Ursin 
Administrerende direktør
​Nordlandssykehuset
Tonje Hansen 
Direktør fag og forskning
​Nordlandssykehuset
​​Hedda Soløy-Nilsen  Klinikksjef 
Psykisk helse- og rusklinikken
​Nordlandssykehuset
​Gro-Marith Karlsen  Klinikksjef
Medisinsk klinikk

Nordlandssykehuset
​Gunn-Hege Valøy 
Klinikksjef
Kirurgisk klinikk
​Nordlandssykehuset
Frode Hansen
Klinikksjef
Prehospital klinikk
​Nordlandssykehuset
​​Anita Kvarsnes 
Klinikksjef
Barneklinikken
​Nordlandssykehuset

Beate Sørslett
Viseadm. direktør
​Nordlandssykehuset
​​Ane Odnæs 
Klinikksjef
Diagnostisk klinikk
​Nordlandssykehuset

​Bjørnar Hansen
Ass. klinikksjef
Psykisk helse- og rusklinikken
​Nordlandssykehuset​
Eystein Præsteng Larsen
Jurist

​​Representanter med møte- og talerett. To representanter for de ansatte, en fra kommunal side og en fra Nordlandssykehuset​

​Bodø kommune
​Torgunn Gunnarson  hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Bodø
Wenche Høyforslett
hovedtillitsvalgt
Fagforbundet, Bodø
​Nordlandssykehuset
Bente Arntsen 
foretakstillitsvalgt
Norsk sykepleierforbund

​​Vara ikke oppnevnt

​​To brukerrepresentanter, en fra kommunal side​ og en fra Nordlandssykehuset​

​Kommunene
​Venter på oppnevning

​Nordlandssykehuset
​Gunn Strand Hutchinsson​
nesteleder brukerutvalget​
Danielle Johanna Hansen
Leder ungdomsrådet

​Fastlege/kommunelege​ ​

Fastlege​

​Jonne Kalstad
Leger i nord
Bodø


​Samhandlingslederne

​Kommunenes samhandlingsleder 
Knut Erik Dahlmo

​Nordlandssykehuset

​Trude K. Kristensen 
avdelingsleder samhandlingsavdelingen


​Øvrige

​Kommunenes sentralforbund (KS)
​Robert Isaksen
​Lisa Friborg
​Statsforvalteren i Nordland
​Morten J. Sundnes 
fylkeslege
Sonja Revhaug
Assisterende fylkeslege​
​Nord universitet
​Hilde Holm Solvoll 
studieleder
​Gøril Ursin 
dekan
​Universitetet i Tromsø, Norges arktiske univers​itet
​Silje Wangberg 
prodekan forskerutdanning og praksis​
​Vara ikke oppnevnt
​​

Helsedirektoratets nyhetsbrev om helsefellesskap

Nyhetsbrev for helsefellesskap er laget av helsedirektoratet for at helsefellesskapene skal kunne dele nyheter og prosjekter med hverandre samt datoer og informasjon om aktuelle møter/konferanser. I nyhetsbrevet er det også informasjon/nyheter fra Direktoratet for e-helse, KS, RHFene og Helsedirektoratet. Innspill til nyhetsbrevene kan sendes per e-post til samhandlingssekretariatet.​​


​​​​Grafisk profil for Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten​

Helsefellesskapet | JPG
Helsefellesskapet | PNG
Helsefellesskapet | EPS​​​​​​

 

​​Helsefellesskapets styrende dokumenter

Artikler om Helsefellesskapet

Avholdte møter

Strategisk samarbeidsutvalgsmøte 9. mai 2022https://nordlandssykehuset.no/samhandling/helsefellesskap-lofoten-vesteralen-og-salten/strategisk-samarbeidsutvalgsmote-9-mai-2022Strategisk samarbeidsutvalgsmøte 9. mai 2022Sakene 001-013
Strategisk samarbeidsutvalgsmøte 15 juni 2022https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/strategisk-samarbeidsutvalgsmote-15-juni-2022Strategisk samarbeidsutvalgsmøte 15 juni 2022Sakene 014-023
Strategisk samarbeidsutvalgsmøte, 21. september 2022https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/strategisk-samarbeidsutvalgsmote-21-september-2022Strategisk samarbeidsutvalgsmøte, 21. september 2022Sakene 024-033
Strategisk samarbeidsutvalgsmøte, 5. desember 2022https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/strategisk-samarbeidsutvalgsmote-5-desember-2022Strategisk samarbeidsutvalgsmøte, 5. desember 2022Sakene 034-047

Dialog- og partnerskapsmøte, 25. oktober 2022https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/dialog-og-partnerskapsmote-25-oktober-2022Dialog- og partnerskapsmøte, 25. oktober 2022Sakene 01-08
Dialog- og Partnerskapsmøtet, 23. september 2021https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/partnerskapsmotet-23-september-2021Dialog- og Partnerskapsmøtet, 23. september 2021


Fant du det du lette etter?