Helsenorge
To hender som holder mange bilder av kommunevåpen

Helsefellesskap Lofoten, Vesterålen og Salten

Målet med helsefellesskapet er å sikre bedre samhandling mellom kommuner og sykehus i pasientbehandling. 

Helsefelleskapet består av ulike beslutningsnivå. Dialog- og partnerskapsmøtet er helsefelleskapets øverste styringsorgan og er nivå 1, strategisk samarbeidsutvalg er nivå 2 og faglige samarbeidsutvalg er nivå 3. Eget mandat, kaldt Vestfjorderklæringen, er vedtatt, samt egne vedtekter og handlingsplan for helsefelleskapets arbeid.Dialog- og partners​kapsmøtet (nivå 1)

Dialog- og partnerskapsmøtet er helsefelleskapets øverste styringsorgan. Møtet er todelt der første del er et dialogmøte der ordførerne i kommunene møter styreleder i helseforetaket. Kommunidirektører/rådmann deltar, men uten tale- og forslagsrett. Del to er partnerskapsmøtet der administrativ ledelse i helseforetaket ved direktør og kommunene ved kommunedirektør/rådmenn møtes. I disse møtene drøftes aktuelle saker og det gis retning for det videre arbeidet i strategisk samarbeidsutvalg (nivå 2) og i de faglige samarbeidsutvalgene (nivå 3).

Strategisk samarbeidsutv​​alg (nivå 2)

Strategisk samarbeidsutvalg koordinerer arbeidet i helsefelleskapet og har jevnlige møter. Utvalget settes sammen med representanter fra kommunene og Nordlandssykehuset for fire år i gangen. Lederskapet veksler mellom kommunene og Nordlandssykehuset der leder og nestleder skifter på lederskapet etter to år. 


Medle​​​mmer i strategisk samarbeidsutvalg


Ledelse av stategisk samarbeidsutvalg rullerer hvert 2. år.
2021-2023​:  Leder: Paul Martin Strand (direktør i Nordlandssykehuset), nestleder: Arne Myrland (kommunene).
​Representerer
Medlemmer​

Vara

​Kommunene

​Vesterålen
​Rita Johnsen, kommunedirektør Sortland kommune
​Jarle Ragnar Meløy, administrasjonssjef Øksnes kommune
​Vesterålen
​Marion Celius, sektorleder Helse og omsorg Hadsel kommune
​Sture Jacobsen, kommunalsjef helse og omsorg Sortland kommune
Salten​​Arne Myrland, kommunaldirektør helse og omsorg Bodø kommune
​Lisbeth Movik, kommunalleder helse og omsorg Beiarn kommune
Salten​​Stein Ole Rørvik, kommunedirektør Saltdal kommune
​Stig Arne Holtedahl, kommunedirektør Sørfold kommune
Salten​​Kristin Eide Holdal, ass. kommunedirektør Meløy kommune
​Marit Nybakk, virksomhetsleder Bodø kommune
Lofoten​​Mette Nygård, kommunalsjef helse og omsorg
​Sverre Monsen, helse og omsorgssjef Moskenes kommune
Lofoten​​Iver Sunnset, kommunalsjef helse og omsorg Vestvågøy kommune
​Knut Erik Dahlmo, ass. rådmann Flakstad kommune

​Nordlandssykehuset

​Nordlandssykehuset
​Paul M. Strand, direktør
​Nordlandssykehuset
​Tonje Hansen, fagsjef
​Nordlandssykehuset
​Hedda Soløy-Nilsen, klinikksjef, psykisk helse- og rusklinikken
Nordlandssykehuset
​Gro-Marith Karlsen, klinikksjef, medisinsk klinikk
​Nordlandssykehuset
​Eystein Præsteng Larsen, jurist
​Nordlandssykehuset
​Harald Stordahl, klinikksjef, prehospital klinikk
​Nordlandssykehuset
​Gunn-Hege Valøy, klinikksjef diagnostisk klinikk
​Nordlandssykehuset
​Beate Sørslett, medisinsk direktør
​Nordlandssykehuset
​Anita Kvarsnes, klinikksjef, barneklinikken
​Nordlandssykehuset​
​Lill Angelsen, klinikksjef, diagnostisk klinikk

​​Representanter med møte- og talerett. To representanter for de ansatte, en fra kommunal side og en fra Nordlandssykehuset​

​Bodø kommune
​Torgunn Gunnarson, hovedtillitsvalgt Fagforbundet
​Nordlandssykehuset
​Jonny-Reiner Jensen, foretakstillitsvalgt Norsk sykepleierforbund

​​To brukerrepresentanter, en fra kommunal side​ og en fra Nordlandssykehuset​


​Venter på oppnevning

​Nordlandssykehuset
​Paul Daljord, leder brukerutvalget

​Fastlege/kommunelege​ ​


​Venter på oppnevning


​Samhandlingslederne​Kommunenes samhandlingsleder venter på ansettelse
​Nordlandssykehuset

​Trude K. Kristensen, avdelingsleder samhandlingsavdelingen

​Øvrige

​Kommunenes sentralforbund (KS)
​Lisa Friborg
​Statsforvalteren i Nordland
​Morten J. Sundnes, fylkeslege
​Nord univeristet
​Hilde Holm Solvoll, studieleder
​Gøril Ursin, dekan
​Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet
​Silje Wangberg, ass. instituttlederFaglige samarbeidsutvalg (nivå ​​3)

Faglige samarbeidsutvalg skal arbeide med koordinerte og sammenhengende pasientforløp. Sammensetningen avhenger av faglig oppgave. Regjeringen har definert fire pasientgrupper, som skal være sentrale i helsefellesskapenes samarbeid:
  • Barn og unge
  • Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer
  • Skrøpelige eldre
  • P​ersoner med flere kroniske lidelser​
​​​
 Tidligere avholdte møter

Dialog- og Partnerskapsmøtet, 23. september 2021https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/partnerskapsmotet-23-september-2021Dialog- og Partnerskapsmøtet, 23. september 2021


Fant du det du lette etter?