HELSENORGE
To hender som holder mange bilder av kommunevåpen

Helsefellesskap Lofoten, Vesterålen og Salten

Målet med helsefellesskapet er å sikre bedre samhandling mellom kommuner og sykehus i pasientbehandling. 

Helsefelleskapet består av ulike beslutningsnivå. Dialog- og partnerskapsmøtet er helsefelleskapets øverste styringsorgan og er nivå 1, strategisk samarbeidsutvalg er nivå 2 og faglige samarbeidsutvalg er nivå 3. Eget mandat, kaldt Vestfjorderklæringen, er vedtatt, samt egne vedtekter og handlingsplan for helsefelleskapets arbeid. ​
​​

M​​edle​​​m​​mer i strategisk sama​​rbeidsutvalg

Ledelse av stategisk samarbeidsutvalg rullerer hvert 2. år.
2021-2023​:  Leder: Siri T. Ursin (direktør i Nordlandssykehuset), nestleder: Arne Myrland (kommunene).
​Representerer

Medlemmer​

Vara

​Kommunene

​Vesterålen
​Rita Johnsen 
kommunedirektør Sortland kommune
​Jarle Ragnar Meløy  
administrasjonssjef Øksnes kommune
​Vesterålen
​Marion Celius 
sektorleder
helse og omsorg
Hadsel kommune
​Sture Jacobsen 
kommunalsjef
helse og omsorg
Sortland kommune
Salten​​Arne Myrland  kommunaldirektør
helse og omsorg
Bodø kommune
​Lisbeth Movik 
kommunalleder
helse og omsorg
Beiarn kommune
Salten​
​Stein Ole Rørvik  kommunedirektør Saltdal kommune
​Stig Arne Holtedahl 
kommunedirektør Sørfold kommune
Salten​​Kristin Eide Holdal
virksomhetsleder
Meløy kommune
​Marit Nybakk 
virksomhetsleder
Bodø kommune
Lofoten​​Mette Nygård 
kommunalsjef
helse og omsorg
Vågan kommune
Siw Skaar
helse og sosialsjef
Moskenes kommune
(fra 1. oktober 2022)
Lofoten​
​Tove Yndestad 
kst. kommunalsjef
helse og mestring 
Vestvågøy kommune
Tina Figenschaug
Enhetsleder
Flakstad kommune
(fra 1. oktober 2022)

​Nordlandssykehuset

​Nordlandssykehuset
Siri T. Ursin 
adm. direktør
​Nordlandssykehuset
​Tonje Hansen 
direktør fag og forskning
​Nordlandssykehuset
​Hedda Soløy-Nilsen  klinikksjef 
psykisk helse- og rusklinikken

Nordlandssykehuset
​Gro-Marith Karlsen  klinikksjef
medisinsk klinikk
​Nordlandssykehuset
​Eystein Præsteng Larsen  jurist
​Nordlandssykehuset
Beate Sørslett
Viseadm. direktør​
​Nordlandssykehuset
​Gunn-Hege Valøy  klinikksjef
kirurgisk klinikk

​Nordlandssykehuset

​Nordlandssykehuset

​Anita Kvarsnes 
klinikksjef  
barneklinikken
​Nordlandssykehuset​

​​Representanter med møte- og talerett. To representanter for de ansatte, en fra kommunal side og en fra Nordlandssykehuset​

​Bodø kommune
​Torgunn Gunnarson  hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Bodø
Wenche Høyforslett
hovedtillitsvalgt
Fagforbundet, Bodø
​Nordlandssykehuset
Bente Arntsen 
foretakstillitsvalgt
Norsk sykepleierforbund

​​Vara ikke oppnevnt

​​To brukerrepresentanter, en fra kommunal side​ og en fra Nordlandssykehuset​

​Kommunene
​Venter på oppnevning

​Nordlandssykehuset
​Gunn Strand Hutchinsson​
nesteleder brukerutvalget​
Danielle Johanne Hansen
Leder ungdomsrådet

​Fastlege/kommunelege​ ​

Fastlege​

​Øydis Hana*
Legetjenesten
Vestvågøy kommune


​Samhandlingslederne

​Kommunenes samhandlingsleder 
Knut Erik Dahlmo

​Nordlandssykehuset

​Trude K. Kristensen 
avdelingsleder samhandlingsavdelingen


​Øvrige

​Kommunenes sentralforbund (KS)
​Robert Isaksen
​Lisa Friborg
​Statsforvalteren i Nordland
​Morten J. Sundnes 
fylkeslege
Sonja Revhaug
Assisterende fylkeslege​
​Nord univeristet
​Hilde Holm Solvoll 
studieleder
​Gøril Ursin 
dekan
​Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet
​Silje Wangberg 
prodekan forskerutdanning og praksis​
​Vara ikke oppnevnt
​*Intill formell oppnevning
​​
 
​​​


​​Helsefellesskapets styrende dokumenter

Avholdte møter

Strategisk samarbeidsutvalgsmøte 9. mai 2022https://nordlandssykehuset.no/samhandling/helsefellesskap-lofoten-vesteralen-og-salten/strategisk-samarbeidsutvalgsmote-9-mai-2022Strategisk samarbeidsutvalgsmøte 9. mai 2022Sakene 001-013
Strategisk samarbeidsutvalgsmøte 15 juni 2022https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/strategisk-samarbeidsutvalgsmote-15-juni-2022Strategisk samarbeidsutvalgsmøte 15 juni 2022Sakene 014-023
Strategisk samarbeidsutvalgsmøte, 21. september 2022https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/strategisk-samarbeidsutvalgsmote-21-september-2022Strategisk samarbeidsutvalgsmøte, 21. september 2022Sakene 024-033

Dialog- og Partnerskapsmøtet, 23. september 2021https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/partnerskapsmotet-23-september-2021Dialog- og Partnerskapsmøtet, 23. september 2021


Fant du det du lette etter?