To hender som holder mange bilder av kommunevåpen

Helsefellesskap Lofoten, Vesterålen, Salten

Målet med helsefellesskapet er å sikre bedre samhandling mellom kommuner og sykehus i pasientbehandling. 

Helsefelleskapet består av ulike beslutningsnivå. Dialog- og partnerskapsmøtet er helsefelleskapets øverste styringsorgan og er nivå 1, strategisk samarbeidsutvalg er nivå 2 og faglige samarbeidsutvalg er nivå 3. Eget mandat, kaldt Vestfjorderklæringen, er vedtatt, samt egne vedtekter og handlingsplan for helsefelleskapets arbeid​. ​
​​​​

Helsefellesskapets styrende dokumenter

​Helsedirektoratets nyhetsbrev om helsefellesskap

Nyhetsbrev for helsefellesskap er laget av helsedirektoratet for at helsefellesskapene skal kunne dele nyheter og prosjekter med hverandre samt datoer og informasjon om aktuelle møter/konferanser. I nyhetsbrevet er det også informasjon/nyheter fra Direktoratet for e-helse, KS, RHFene og Helsedirektoratet. Innspill til nyhetsbrevene kan sendes per e-post til samhandlingssekretariatet.​​

Nyhetsbrevene og annet om helsefellesskapene finnes også på helsedirektoratets nettsider​


​​​​Grafisk profil for Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten​

Helsefellesskapet | JPG
Helsefellesskapet | PNG
Helsefellesskapet | EPS​​​​​​

 


​​​​​​​​​

Avholdte møter - Dialog- og partnerskapsmøte

Dialog- og partnerskapsmøte, 25. oktober 2022https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/dialog-og-partnerskapsmote-25-oktober-2022Dialog- og partnerskapsmøte, 25. oktober 2022Sakene 01-08
Dialog- og Partnerskapsmøtet, 23. september 2021https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/partnerskapsmotet-23-september-2021Dialog- og Partnerskapsmøtet, 23. september 2021

Avholdte møter - Strategisk samarbeidsutvalgsmøte

Strategisk samarbeidsutvalgsmøte, 12. april 2023https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/strategisk-samarbeidsutvalgsmote-12-april-2023Strategisk samarbeidsutvalgsmøte, 12. april 2023Sakene 019-025
Strategisk samarbeidsutvalgsmøte 1. februar 2023https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/strategisk-samarbeidsutvalgsmote-1-februar-2023Strategisk samarbeidsutvalgsmøte 1. februar 2023Sakene 001-018
Strategisk samarbeidsutvalgsmøte, 5. desember 2022https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/strategisk-samarbeidsutvalgsmote-5-desember-2022Strategisk samarbeidsutvalgsmøte, 5. desember 2022Sakene 034-047
Strategisk samarbeidsutvalgsmøte, 21. september 2022https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/strategisk-samarbeidsutvalgsmote-21-september-2022Strategisk samarbeidsutvalgsmøte, 21. september 2022Sakene 024-033
Strategisk samarbeidsutvalgsmøte 15 juni 2022https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/strategisk-samarbeidsutvalgsmote-15-juni-2022Strategisk samarbeidsutvalgsmøte 15 juni 2022Sakene 014-023
Strategisk samarbeidsutvalgsmøte 9. mai 2022https://nordlandssykehuset.no/samhandling/helsefellesskap-lofoten-vesteralen-og-salten/strategisk-samarbeidsutvalgsmote-9-mai-2022Strategisk samarbeidsutvalgsmøte 9. mai 2022Sakene 001-013Fant du det du lette etter?