HELSENORGE

Dialog- og partnerskapsmøte (nivå 1)

Dialog- og partnerskapsmøtet er helsefelleskapets øverste styringsorgan. 

Møtet er todelt der første del er et dialogmøte der ordførerne i kommunene møter styreleder i helseforetaket. Kommunidirektører/rådmann deltar, men uten tale- og forslagsrett. Del to er partnerskapsmøtet der administrativ ledelse i helseforetaket ved direktør og kommunene ved kommunedirektør/rådmenn møtes. I disse møtene drøftes aktuelle saker og det gis retning for det videre arbeidet i strategisk samarbeidsutvalg (nivå 2) og i de faglige samarbeidsutvalgene (nivå 3).

Fant du det du lette etter?