HELSENORGE

Faglig samarbeidsutvalg (nivå 3)

​Faglige samarbeidsutvalg skal arbeide med koordinerte og sammenhengende pasientforløp. Sammensetningen avhenger av faglig oppgave.

Regjeringen har definert fire pasientgrupper, som skal være sentrale i helsefellesskapenes samarbeid:
  • Barn og unge
  • Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer
  • Skrøpelige eldre
  • P​ersoner med flere kroniske lidelser​
Fant du det du lette etter?