HELSENORGE

Strategisk samarbeidsutvalg i Vesterålen

Strategisk samarbeidsutvalg hadde møte onsdag 7. juni ved Nordlandssykehuset i Vesterålen. Hovedsak på agendaen var oppfølging av helsefellesskapets handlingsplan.Gjeng med damer og menn

Strategisk samarbeidsutvalg møttes onsdag 7. juni ved Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes.

Strategisk samarbeidsutvalg, nivå 2 i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten, møttes onsdag 7. juni ved sykehuset på Stokmarknes.

Hovedsak på agendaen var oppfølging av helsefellesskapets handlingsplan. Toppledere fra Nordlandssykehuset, kommunedirektører og helse- og omsorgssjefer som representerer kommunene i Lofoten, Vesterålen og Salten jobbet sammen for å finne fram til gode strategier for å møte de tre innsatsområdene i helsefellesskapet. 

Hvordan kan helsefellesskapet rigges slik at vi kan bidra til å møte fremtidens utfordringer innenfor helse, demografi og rekruttering av fagpersonell som en felles utfordring? Kommunene og Nordlandssykehuset må jobbe sammen for at disse utfordringene ikke truer bærekraften i helsetjenestene i tiden som kommer.

Møtet ble avsluttet med omvisning på sykehuset der avdelingslederne Trine Haugen (kirurgisk avdeling) og Elisabeth B. Jensen (medisinsk avdeling) guidet SSU-medlemmene gjennom sykehuset på Stokmarknes og ga utvalget et godt bilde av dagens drift og utfordringer.