HELSENORGE

Strategisk samarbeidsutvalg (nivå 2)

Strategisk samarbeidsutvalg koordinerer arbeidet i helsefelleskapet og har jevnlige møter. Utvalget settes sammen med representanter fra kommunene og Nordlandssykehuset for fire år i gangen. Lederskapet veksler mellom kommunene og Nordlandssykehuset der leder og nestleder skifter på lederskapet etter to år. 

​​Strategisk samarbeidsutvalg består av følgende medlemmer:

Leder 2021 - 2023
Siri Tau Ursin, administrerende direktør i Nordlandssykehuset

Nestleder 2021- 2023
Arne Myrland, kommunaldirektør helse og omsorg, Bodø kommune, Salten
Vara
Lisbeth Movik, kommunalleder helse og omsorg, Gildeskål kommune, Salten

Mette Nygård, kommunalsjef helse og omsorg, Vågan kommune, Lofoten
Vara
Siw Skaar, helse- og sosialsjef, Moskenes kommune, Lofoten

Turid Amundsen, kommunalsjef helse og mestring, Vestvågøy kommune, Lofoten
Vara
Tina Figenschaug, kommunalsjef helse og omsorg, Flakstad kommune, Lofoten

Sture JacobsenKommunalsjef helse og omsorg, Sortland kommune, Vesterålen

Vara
Tanja Lockert Larsen, helse og omsorgsleder Bø kommune, Vesterålen

Marion Celius, sektorleder helse og omsorg, Hadsel kommune, Vesterålen
Vara 
Camilla Waagbø, helse og omsorgsleder Øksnes kommune, Vesterålen

Stein Ole Rørvik, kommunedirektør, Saltdal kommune, Salten
Vara
Ellen Beate Lundberg, kommunedirektør, Fauske kommune, Salten

Kristin Eide Holdal, virksomhetsleder, Meløy kommune, Salten
Vara
Marit Nybakk, virksomhetsleder, Bodø kommune, Salten

Nordlandssykehuset:
Tonje Hansen, direktør fag og forskning

Hedda Soløy-Nilsen, klinikksjef psykisk helse- og rusklinikken

​Gro-Marith Karlsen, klinikksjef medisinsk klinikk

​Gunn-Hege Valøy, klinikksjef kirurgisk klinikk

Frode Hansen, klinikksjef prehospital klinikk

​​Anita Kvarsnes, klinikksjef barneklinikken

Varaliste Nordlandssykehuset:
Beate Sørslett, viseadministrerende direktør

Ane Odnæs, klinikksjef diagnostisk klinikk

Bjørnar Hansen, ass. klinikksjef psykisk helse- og rusklinikken

Eystein Præsteng Larsen, Jurist

Representatner med møte og talerett:
Representanter for de ansatte i kommuner og helseforetak
Kommunene
Torgunn Gunnarse​n, Fagforbundet, Bodø kommune
Vara
Wenche Høyforslett, Fagforbundet, Bodø Kommune

Nordlandssykehuset
Bente ArntsenNorsk sykepleierforbund

Brukerrepresentanter, en fra kommunal side og en fra Nordlandssykehuset
Kommunene
Ikke oppnevnt

Nordlandssykehuset
Gunn Strand Hutchinson, nestleder brukerutvalget
Vara
Danielle Johanne Hansen, leder ungdomsrådet

Fastlege/kommunelege
​Jonne KalstadLeger i nord, Bodø

Samhandlingssekretariat
Knut Erik Dahlmo, ​kommunenes samhandlingsleder

​Trude K. Kristensensamhandlingssjef, Nordlandssykehuset

Øvrige
​Kommunenes sentralforbund (KS)
​Robert Isaksen - Vara Lisa Friborg

Statsforvalteren i Nordland
​Morten J. Sundnesfylkeslege - vara Sonja Revhaug, Assisterende fylkeslege​

Nord universitet
​Hilde Holm Solvollstudieleder - vara ​Gøril Ursin dekan

Universitetet i Tromsø, Norges arktiske univers​itet
​Silje Wangbergprodekan​


Fant du det du lette etter?