HELSENORGE

Strategisk samarbeidsutvalg (nivå 2)

​Strategisk samarbeidsutvalg koordinerer arbeidet i helsefelleskapet og har jevnlige møter. Utvalget settes sammen med representanter fra kommunene og Nordlandssykehuset for fire år i gangen. Lederskapet veksler mellom kommunene og Nordlandssykehuset der leder og nestleder skifter på lederskapet etter to år. ​

Tidligere møter med sakspapirer og referaterFant du det du lette etter?