Lofoten

Nordlandssykehuset Lofoten er ett av fire sykehus under Nordlandssykehuset HF. Sykehuset er en viktig insitusjon i Lofoten, og godt lokalt samarbeid og god samhandling er en forutsetning for at både kommunene i Lofoten og Nordlandssykehuset skal kunne gi best mulige tjenester til Loftofolket. På denne siden vil du finne informasjon om arrangementer og prosesser mellom kommunene i Lofoten og Nordlandssykehuset.

Fagdag for Lofotleger

Helsevesenet er i stadig omstilling og endring, og fagdagene er en viktig arena for samhandling og en møteplass for kunnskapsutveksling og felles faglig oppdatering.

I tett samarbeid mellom Lofotens kommuner og Nordlandssykehuset Lofoten arrangeres to årlige fagdager for leger i helsetjenesten i Lofoten, både i kommunene og i sykehuset.​

Programmet er satt sammen av representanter fra begge tjenestene. ​

Tidligere fagdager

Fagdag for Lofotleger, 1. juni 2023https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/fagdag-for-lofotleger-1-juni-2023Fagdag for Lofotleger, 1. juni 2023
Fagdag for Lofotleger, 19. mai 2022https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/fagdag-for-lofotleger-19-mai-2022Fagdag for Lofotleger, 19. mai 2022Fagdagen er åpen for leger i Nordlandssykehuset og leger i Lofot-kommunene.
Fagdag for leger i Lofoten, 25. november 2021https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/fagdag-for-leger-i-lofotenFagdag for leger i Lofoten, 25. november 2021Nordlandssykehuset ved samhandlingsavdelingen inviterer, i samarbeid med kommunene i Lofoten, til felles fagdag for leger i Lofoten.

Fant du det du lette etter?