Praksiskonsulent (PKO)

Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av allmennpraktiserende leger som skal bidra til optimalisering av pasientforløp ved å sikre god samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Ved Nordlandssykehuset er PKO organisert etter en geografisk modell. PKO er lagt til Samhandlingsavdelingen ved Nordlandssykehuset HF.
Se også pko.no 
 
I samhandlingsavdelingen har vi to fast ansatte praksiskonsulenter:
 
Erik Martinsen (Praksiskonsulent Lofoten)
Telefonnummer 905 77 952
 
Magnus Fosen Skoglund (Praksiskonsulent Vesterålen)


Fant du det du lette etter?