Samhandlingsavvik

Hendelser som avviker fra bestemmelsene i overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene skal meldes på skjema vedlagt overordnet samarbeidsavtale.

Innsendte avvik og forbedringsforslag brukes i kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetsarbeid.

Uønskede samhandlingshendelser

Hendelser som avviker fra bestemmelsene i overordnet samarbeidsavtale og i tjenesteavtalene, skal meldes skriftlig og sendes til postmottak@nordlandssykehuset.no
 
Innsendte samhandlingsavvik behandles av leder ved det aktuelle tjenestested hvor hendelsen er oppgitt å ha funnet sted. Hensikten er å sikre at uønskede hendelser blir meldt og undersøkt, at sårbare områder kartlegges, at gjentakelser forebygges og at antall avvik reduseres. Innsendte avvik skal brukes i kvalitetsforbedring og sikkerhetsarbeid.

Hva skal meldes?

Hendelser som avviker fra bestemmelsene i Overordnet samarbeidsavtale og i tjenesteavtalene skal meldes som samhandlingsavvik. I tillegg kan en også melde forslag til forbedringer. Samhandlingsavvikene meldes på skjema via e-post til Nordlandssykehusets postmottak og skal ikke inneholde informasjon som kan medføre at pasienten kan identifiseres.
 
For å få oppgitt NPR-nummer, kan følgende telefonnummer brukes i tidsrommet: 08.0015.00: 90 89 04 36

Spsesialisthelsetjenestelovens § 3-3 a og helse- og omsorgstjenestelovens § 12-3​ a pålegger helseforetak og kommuner å straks varsle Statens helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker som følge av tjenesteytelsen eller ved at en pasient eller bruker skader en annen.
 
Fant du det du lette etter?