Vesterålen

I tett samarbeid arrangerer Nordlandssykehuset HF og Vesterålens kommuner en årlig fagdag for leger ansatt i både spesialist-og primærhelsetjenesten; Vesterålskurset.

Programmet er satt sammen av representanter fra begge tjenestene.

Helsevesenet er i stadig omstilling og endring, og fagdagene er en viktig arena for samhandling og en møteplass for kunnskapsutveksling og felles faglig oppdatering.
Fant du det du lette etter?