Samvalg

Samvalg

Brukermedvirkning på individnivå

Samvalg innebærer at pasient og helsepersonell sammen kommer fram til hvilken undersøkelse eller behandling som passer best for pasienten.

Samvalg er aktuelt når det finnes flere medisinske muligheter, men ikke ett klart beste alternativ. Da vil valget være avhengig av hva som er viktig for pasienten, og hvordan han eller hun ønsker å leve livet sitt. Samvalg er en kunnskapsbasert praksis, hvor både forskning, klinisk erfaring og pasientens erfaring forenes og brukes til beste for pasienten. 


Fant du det du lette etter?