Søkeresultat

 

 

Prosjekt SamStrømming543422.11.2021 21:22:2222.11.2021 21:22:22Samhandlings- og innovasjonsprosjektet SamStrømming hadde oppstart i september 2019, og er forankret i Psykisk helse- og rusklinikk ved Nordlandssykehuset STS_ListItem_8500https://nordlandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{C12E430A-E5B4-44E6-B963-2DC6AC6D3F06}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4251;164251
Praksiskonsulent (PKO)21363717.12.2020 13:37:0517.12.2020 13:37:05Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av allmennpraktiserende leger som skal bidra til optimalisering av pasientforløp ved å sikre god samhandling mellom STS_ListItem_8500https://nordlandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{0790DE8C-D12F-4056-B346-3FBDA55A22AD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4251;164251
Samhandlingsavvik21392015.01.2021 10:41:1315.01.2021 10:41:13Hendelser som avviker fra bestemmelsene i overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene skal meldes på skjema vedlagt overordnet samarbeidsavtale Hensikten er å sikre at uønskede STS_ListItem_8500https://nordlandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{190DB585-DBF7-40DE-BF63-E04278F49B3C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4251;164251
Vil du bli vår kollega i sommer?23997327.01.2022 14:01:5027.01.2022 14:01:50Flere avdelinger ved Nordlandssykehuset trenger din arbeidskraft i sommer Hos oss får du varierte oppgaver, hyggelige kollegaer og dyktig fagmiljø Sommeren 2022 – vi venter på deg STS_ListItem_850https://nordlandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{3D5C3270-B83B-4E22-BFFD-554BFF1E8FCB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4251;164251
Arrangementer28215328.09.2021 06:54:0328.09.2021 06:54:03STS_ListItem_8500https://nordlandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{E18881C6-8625-455B-941F-F18DD27A99D1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4251;164251
Steder28215429.05.2021 13:33:0429.05.2021 13:33:04STS_ListItem_8500https://nordlandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no/avdelinger{A755CEBC-BCC1-44FA-8BB6-E3CFA0600634}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4251;164251
Informasjonskapsler28215505.08.2020 12:17:3705.08.2020 12:17:37Dette nettstedet benytter informasjonskapsler for å velge språk og samle inn statistikk Informasjonskapsler kan spore internettbruken din, men vi lagrer aldri informasjon som kan STS_ListItem_8500https://nordlandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{D808EE0E-AC6F-4421-8270-038419F2CADB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4251;164251
Personvern28215605.08.2020 12:18:4805.08.2020 12:18:48Denne erklæringen redegjør for behandling av personopplysninger ved Nordlandssykehuset Som pasient har du rettigheter i forhold til personvernet, og sykehuset har forpliktelser i STS_ListItem_8500https://nordlandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{AA791C38-2CA7-46EC-BD9E-05C6688D76E0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4251;164251
Rettigheter ved pasientopplæring28216026.05.2016 11:16:2026.05.2016 11:16:20Pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger De fleste arbeidsgivere gir ansatte permisjon med lønn når STS_ListItem_8500https://nordlandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{26EC27D8-E128-4F48-A94F-47E1CBD80478}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4251;164251
For ansatte i Nordlandssykehuset28216121.01.2022 12:53:4021.01.2022 12:53:40Her finner du lenker til innlogging i våre systemer når du ikke er på din vanlige arbeidsplass og annen nyttig informasjon til deg som er ansatt Du skal alltid ha på deg kortet STS_ListItem_8500https://nordlandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{27F14E96-FCC2-4EC3-9BB1-EB6E2BD4394A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4251;164251

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

PasOpp Nasjonalt 20165466217.06.2016 08:46:4617.06.2016 08:46:46Seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Nordlandssykehuset for framtiden0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{6160298F-6065-424D-B7EB-5015E89D7D4B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42504250
PasOpp 2016 Lofoten5480413.06.2016 08:44:0813.06.2016 08:44:08Seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Nordlandssykehuset for framtiden0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{D547B099-785A-4E90-834B-33DF21514377}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42504250
Styresak 105-2020 Orienteringssak - Resultater for Nordlandssykehuset etter PasOpp 2019_m vedlegg30964410.12.2020 14:49:2510.12.2020 14:49:25 Styresak 105/20 Møtedato: 15. desember 2020 1 Vedlegg (t): Pasienters erfaringer med norske STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2020/15. desember0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{6507A951-BF21-4D2D-93F4-64B2D2A4C50B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42504250
Styresak 084-2018 PASOPP rapport 2018_23 Pårørendes erfaringer med polikliniske konsult. barn med diabetes t1_vedlegg31083502.11.2018 09:56:1402.11.2018 09:56:14 Styresak 084/18 Møtedato: 12. november 2018 1 Direktøren STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/1211-20180https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{F0D062EF-8C59-4BD8-B492-C6573D0E3FD7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42504250
Styresak 014-2016 Referatsaker til styret m vedlegg31194410.02.2016 13:46:2110.02.2016 13:46:21Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret fra drøftingsmøte i henhold til Hovedavtalens § 30 og 31 Roar Skogøy (El og It forbundet Protokoll 14. Januar 2016 1 av 4 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1602-20160https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{0ECF5F32-C1E1-4652-847E-57429CD4C339}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42504250
Styresak 073-2016 Nasjonale kvalitetsindikatorer - publisert 30.06.2016_m vedlegg31198902.09.2016 12:35:3402.09.2016 12:35:34Vedlegg (t): Presentasjon Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer 30.06.16 Styret får i denne saken presentert resultatene for Nordlandssykehuset HF av de nasjonale STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/0909-20160https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{6DF018E1-4338-46D3-B01A-D1CEC665AD2B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42504250
Styresak 092-2017 Kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet ved Nordlandssykehuset HF 2-2017 m vedlegg31304709.11.2017 09:10:5509.11.2017 09:10:55Direktøren er svært tilfreds med organisasjonens tilnærming til og arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet, selv om han erkjenner at vi fortsatt har mye å lære STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1511-20170https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{0C7E72CA-FEAA-419A-8E57-BD30C7508F03}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42504250
Styresak 072-2019 Orienteringssak - 30 dagers overlevelse m_vedlegg31319822.08.2019 11:55:1122.08.2019 11:55:11Resultatene publiseres på Helsedirektoratet sine interaktive sider med nasjonale kvalitetsindikatorer 1 og på Folkehelseinstituttet som både har et hovednotat og egne rapporter pr STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2019/29. august0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{8DA8D4E0-D879-4D44-993D-B0070C9DAAC2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42504250
Styresak 075-2021 Resultater for Nordlandssykehuset HF etter nasjonal undersøkelse i 2020 (PasOpp) m_vedlegg45300731.08.2021 12:36:4231.08.2021 12:36:42 Styresak 075/21 Møtedato: 8. september 2021 1 Vedlegg (t): Pasienters erfaringer med norske STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2021/8. september0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{D95FA573-B005-41FA-AAF9-5DF1527C652E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42504250
Styresak 091-2021 Pasienters erfaring med døgninnleggelse i psykisk helsevern og TSB i 2021 - PasOpp m_vedlegg46254729.09.2021 09:54:3529.09.2021 09:54:35 Styresak 091/21 Møtedato: 5. oktober 2021 1 Innstilling til vedtak: 1. Styret tar rapporten STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2021/5. oktober0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{DA0E420E-47DB-429F-8227-84CFF5A61572}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42504250
Brukerutvalget sak 012-2021 Resultater etter nasjonal undersøkelse Pasienters erfaring med norske sykehus i 2019 - PasOpp39320603.02.2021 07:54:0503.02.2021 07:54:05 Brukerutvalget 012/21 Møtedato: 10.02.2021 1 Fra nyttår 2016 er dette videreført av STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Brukerutvalget/Brukerutvalget 2021/Brukerutvalget møte 10. februar 20210https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{B4FB6165-98A0-409C-8A08-FEC35646E454}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42504250
OSO-sak 031-2020 Referater39876613.08.2020 07:59:3013.08.2020 07:59:30 Styresak 031/20 Møtedato 07.09.2020 1 ): Innstilling til vedtak: 1. OSO tar referatene til STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan ( OSO )/OSO-møter 2020/OSO-møte 10. september 20200https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{44651966-C3AD-429E-B71A-554FDF1078EE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42504250
Vedlegg 04 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2020 Resultater etter nasjonal undersøkelse - Nordlandssykehuset HF44990616.07.2021 17:06:0716.07.2021 17:06:07Inpatients' experiences with Norwegian hospitals in 2020 Ingeborg Strømseng Sjetne, prosjektleder, seniorforsker, Folkehelseinstituttet Holmboe O, Sjetne IS. Pasienters erfaringer STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Brukerutvalget/Brukerutvalget 2021/Brukerutvalget møte 2. september 20210https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{55E8C3AC-450A-44B2-B251-952C5D339B3E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42504250
Vedlegg 05 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2020 Resultater etter nasjonal undersøkelse - Nordlandssykehuset Bodø44990716.07.2021 17:05:2116.07.2021 17:05:21Inpatients' experiences with Norwegian hospitals in 2020 Ingeborg Strømseng Sjetne, prosjektleder, seniorforsker, Folkehelseinstituttet Holmboe O, Sjetne IS. Pasienters erfaringer STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Brukerutvalget/Brukerutvalget 2021/Brukerutvalget møte 2. september 20210https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{CB482CD2-A0EE-47B4-96B1-E00C9FC56ACF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42504250
Vedlegg 06 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2020 Resultater etter nasjonal undersøkelse - Nordlandssykehuset Vesterålen44990816.07.2021 17:07:4016.07.2021 17:07:40Inpatients' experiences with Norwegian hospitals in 2020 Ingeborg Strømseng Sjetne, prosjektleder, seniorforsker, Folkehelseinstituttet Holmboe O, Sjetne IS. Pasienters erfaringer STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Brukerutvalget/Brukerutvalget 2021/Brukerutvalget møte 2. september 20210https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{0B199BC5-F73B-48E7-BAC5-746C12AC9745}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42504250
Vedlegg 07 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2020 Resultater etter nasjonal undersøkelse - Nordlandssykehuset Lofoten44990916.07.2021 17:06:5416.07.2021 17:06:54Inpatients' experiences with Norwegian hospitals in 2020 Ingeborg Strømseng Sjetne, prosjektleder, seniorforsker, Folkehelseinstituttet Holmboe O, Sjetne IS. Pasienters erfaringer STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Brukerutvalget/Brukerutvalget 2021/Brukerutvalget møte 2. september 20210https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{F95A560B-E756-4CA9-8166-A06C76602D53}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42504250
Tjenesteavtale 10 mellom kommunene og Nordlandssykehuset1415409.05.2019 07:43:3609.05.2019 07:43:36STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{4FE2D435-D82B-4497-9D84-51739526C399}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42504250
Tjenesteavtale 2 mellom kommunene og Nordlandssykehuset1415509.05.2019 07:42:1009.05.2019 07:42:10STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{6ACD1DDC-AE5A-4C5E-8147-CE3411F31646}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42504250
Tjenesteavtale 3 + 5 mellom kommunene og Nordlandssykehuset1415609.05.2019 07:42:5409.05.2019 07:42:54STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{0832D9D3-53D1-4915-83F4-2214536E13BE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42504250
Batalden1415723.03.2018 15:07:2423.03.2018 15:07:24Healthcare professionals and patients in partnership for quality and safety Maren Batalden, MD MPH Cambridge Health Alliance/ Harvard Medical School Regional Patient Safety STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{8A094BFA-A85A-42F9-ABD4-AD80CC2117ED}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js42504250

Fant du det du lette etter?