Søkeresultat

 

 

Nordlandssykehuset møtte medisinerstudentenes sykkelaksjon25988628.07.2022 06:27:3128.07.2022 06:27:31Vi deler medisinerstudentenes engasjement og tok derfor turen til Henningsvær for å støtte og møte studentene, sier Siri Tau Ursin, direktør i Nordlandssykehuset STS_ListItem_8500https://nordlandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{DB66F3F8-3880-47AB-BE58-2F52590265E1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4587;164587
Overlege Cato Kjærvik fikk artikkel publisert i Bone & Joint Journal48205702.08.2022 09:55:1902.08.2022 09:55:19Artikkelen ble valgt ut som en av to Editor's Picks i juli Artikkelens tittel er «Modifiable and non-modifiable risk factors in hip fracture mortality in Norway, 2014-2018 a STS_ListItem_8500https://nordlandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{6E9E8CF8-124A-4DC1-9693-34762EC97D0D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4587;164587
- Gleder meg til å komme på jobb hver dag52426421.10.2020 08:08:4521.10.2020 08:08:45Evy Tollånes (56) har vært sykepleier i over 30 år: Nå har hun startet på ny avdeling, samtidig som hun tar master i klinisk sykepleie For tiden jobber Tollånes med en master i STS_ListItem_8500https://nordlandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{52924D4F-A3D0-45F8-9BF8-7C350996B035}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4587;164587
- Ingenting om oss, uten oss52426512.11.2020 21:13:5612.11.2020 21:13:56- Vi må bli hørt og tatt med i alle beslutninger som angår oss, sier Ungdomsrådets leder Marie Dahlskjær Av: Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver / Publisert 20.10.2020 / Sist STS_ListItem_8500https://nordlandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{B1D3EC7D-4E36-4938-AE33-4F5AB222139E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4587;164587
Kirurg Kåre: - Sykepleierne er limet52426623.10.2020 09:00:1623.10.2020 09:00:16For kirurg Kåre Nordland ved Nordlandssykehuset er sykepleierne uunnværlige i hans arbeidshverdag Av: Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver / Publisert 23.10.2020 STS_ListItem_8500https://nordlandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{F0BEE014-7215-4BB2-AF5B-B7AADD5ABD11}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4587;164587
Åpner opp Vardesenteret52426724.10.2020 11:00:1124.10.2020 11:00:11Vardesenteret har nå åpnet for alle kreftrammede – også pårørende Av: Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver / Publisert 24.10.2020 På grunn av koronapandemien har Vardesenteret STS_ListItem_8500https://nordlandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{EE42AC8A-5D13-4C7A-95BE-2BE662721EA1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4587;164587
Med ungdom i fokus52426812.11.2020 21:13:1512.11.2020 21:13:15Med nytt informasjonsmateriell skal det bli lettere for ungdom og deres nærmeste å bli hørt i helsevesenet Av: Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver / Publisert 29.10.2020 STS_ListItem_8500https://nordlandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{3539E9BF-6991-4C21-8EAF-7A4A27FD18BC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4587;164587
Ny kompetanse og styrking av psykoterapiveiledere i Psykisk helse- og rusklinikken52426930.10.2020 06:30:3330.10.2020 06:30:33- Det er første gang i historien at PHR-klinikken har psykoterapiveiledere i både psykodynamisk og kognitiv terapi, og som er godkjente for veiledning av LIS3 STS_ListItem_8500https://nordlandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{689C4BE7-D2A6-4C47-B7B0-529D559FB74B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4587;164587
Fikk pris på 200.000 kroner52427002.11.2020 07:00:1002.11.2020 07:00:10Diabetesteamet i Barneklinikken ved Nordlandssykehuset har fått tildelt Helse Nord sin forbedringspris for høsten 2020 Dette får de for å ha forbedret oppfølgingen av barn med STS_ListItem_8500https://nordlandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{4177EEED-CE2A-463B-BB18-7C13C7978126}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4587;164587
Tore brenner for jobben, men ikke hele døgnet52427103.11.2020 20:59:0403.11.2020 20:59:04- Planen var at jeg skulle jo bli indremedisiner, men turnustjenesten i psykiatrien vekket interessen for å bli psykiater i stedet, forteller Tore Solheim (37 Det er det rom for på STS_ListItem_8500https://nordlandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{D151DEC0-89D8-4804-8F9A-EF7A2BED2DE1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4587;164587

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

PasOpp Nasjonalt 20165466217.06.2016 08:46:4617.06.2016 08:46:46Seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Nordlandssykehuset for framtiden0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{6160298F-6065-424D-B7EB-5015E89D7D4B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45864586
PasOpp 2016 Lofoten5480413.06.2016 08:44:0813.06.2016 08:44:08Seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Nordlandssykehuset for framtiden0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{D547B099-785A-4E90-834B-33DF21514377}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45864586
Styresak 105-2020 Orienteringssak - Resultater for Nordlandssykehuset etter PasOpp 2019_m vedlegg30964410.12.2020 14:49:2510.12.2020 14:49:25 Styresak 105/20 Møtedato: 15. desember 2020 1 Vedlegg (t): Pasienters erfaringer med norske STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2020/15. desember0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{6507A951-BF21-4D2D-93F4-64B2D2A4C50B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45864586
Styresak 084-2018 PASOPP rapport 2018_23 Pårørendes erfaringer med polikliniske konsult. barn med diabetes t1_vedlegg31083502.11.2018 09:56:1402.11.2018 09:56:14 Styresak 084/18 Møtedato: 12. november 2018 1 Direktøren STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/1211-20180https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{F0D062EF-8C59-4BD8-B492-C6573D0E3FD7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45864586
Styresak 014-2016 Referatsaker til styret m vedlegg31194410.02.2016 13:46:2110.02.2016 13:46:21Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret fra drøftingsmøte i henhold til Hovedavtalens § 30 og 31 Roar Skogøy (El og It forbundet Protokoll 14. Januar 2016 1 av 4 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1602-20160https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{0ECF5F32-C1E1-4652-847E-57429CD4C339}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45864586
Styresak 073-2016 Nasjonale kvalitetsindikatorer - publisert 30.06.2016_m vedlegg31198902.09.2016 12:35:3402.09.2016 12:35:34Vedlegg (t): Presentasjon Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer 30.06.16 Styret får i denne saken presentert resultatene for Nordlandssykehuset HF av de nasjonale STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/0909-20160https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{6DF018E1-4338-46D3-B01A-D1CEC665AD2B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45864586
Styresak 092-2017 Kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet ved Nordlandssykehuset HF 2-2017 m vedlegg31304709.11.2017 09:10:5509.11.2017 09:10:55Direktøren er svært tilfreds med organisasjonens tilnærming til og arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet, selv om han erkjenner at vi fortsatt har mye å lære STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1511-20170https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{0C7E72CA-FEAA-419A-8E57-BD30C7508F03}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45864586
Styresak 072-2019 Orienteringssak - 30 dagers overlevelse m_vedlegg31319822.08.2019 11:55:1122.08.2019 11:55:11Resultatene publiseres på Helsedirektoratet sine interaktive sider med nasjonale kvalitetsindikatorer 1 og på Folkehelseinstituttet som både har et hovednotat og egne rapporter pr STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2019/29. august0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{8DA8D4E0-D879-4D44-993D-B0070C9DAAC2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45864586
Styresak 075-2021 Resultater for Nordlandssykehuset HF etter nasjonal undersøkelse i 2020 (PasOpp) m_vedlegg45300731.08.2021 12:36:4231.08.2021 12:36:42 Styresak 075/21 Møtedato: 8. september 2021 1 Vedlegg (t): Pasienters erfaringer med norske STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2021/8. september0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{D95FA573-B005-41FA-AAF9-5DF1527C652E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45864586
Styresak 091-2021 Pasienters erfaring med døgninnleggelse i psykisk helsevern og TSB i 2021 - PasOpp m_vedlegg46254729.09.2021 09:54:3529.09.2021 09:54:35 Styresak 091/21 Møtedato: 5. oktober 2021 1 Innstilling til vedtak: 1. Styret tar rapporten STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2021/5. oktober0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{DA0E420E-47DB-429F-8227-84CFF5A61572}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45864586
Brukerutvalget sak 012-2021 Resultater etter nasjonal undersøkelse Pasienters erfaring med norske sykehus i 2019 - PasOpp39320603.02.2021 07:54:0503.02.2021 07:54:05 Brukerutvalget 012/21 Møtedato: 10.02.2021 1 Fra nyttår 2016 er dette videreført av STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Brukerutvalget/Brukerutvalget 2021/Brukerutvalget møte 10. februar 20210https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{B4FB6165-98A0-409C-8A08-FEC35646E454}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45864586
OSO-sak 031-2020 Referater39876613.08.2020 07:59:3013.08.2020 07:59:30 Styresak 031/20 Møtedato 07.09.2020 1 ): Innstilling til vedtak: 1. OSO tar referatene til STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan ( OSO )/OSO-møter 2020/OSO-møte 10. september 20200https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{44651966-C3AD-429E-B71A-554FDF1078EE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45864586
Vedlegg 04 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2020 Resultater etter nasjonal undersøkelse - Nordlandssykehuset HF44990616.07.2021 17:06:0716.07.2021 17:06:07Inpatients' experiences with Norwegian hospitals in 2020 Ingeborg Strømseng Sjetne, prosjektleder, seniorforsker, Folkehelseinstituttet Holmboe O, Sjetne IS. Pasienters erfaringer STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Brukerutvalget/Brukerutvalget 2021/Brukerutvalget møte 2. september 20210https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{55E8C3AC-450A-44B2-B251-952C5D339B3E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45864586
Vedlegg 05 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2020 Resultater etter nasjonal undersøkelse - Nordlandssykehuset Bodø44990716.07.2021 17:05:2116.07.2021 17:05:21Inpatients' experiences with Norwegian hospitals in 2020 Ingeborg Strømseng Sjetne, prosjektleder, seniorforsker, Folkehelseinstituttet Holmboe O, Sjetne IS. Pasienters erfaringer STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Brukerutvalget/Brukerutvalget 2021/Brukerutvalget møte 2. september 20210https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{CB482CD2-A0EE-47B4-96B1-E00C9FC56ACF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45864586
Vedlegg 06 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2020 Resultater etter nasjonal undersøkelse - Nordlandssykehuset Vesterålen44990816.07.2021 17:07:4016.07.2021 17:07:40Inpatients' experiences with Norwegian hospitals in 2020 Ingeborg Strømseng Sjetne, prosjektleder, seniorforsker, Folkehelseinstituttet Holmboe O, Sjetne IS. Pasienters erfaringer STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Brukerutvalget/Brukerutvalget 2021/Brukerutvalget møte 2. september 20210https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{0B199BC5-F73B-48E7-BAC5-746C12AC9745}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45864586
Vedlegg 07 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2020 Resultater etter nasjonal undersøkelse - Nordlandssykehuset Lofoten44990916.07.2021 17:06:5416.07.2021 17:06:54Inpatients' experiences with Norwegian hospitals in 2020 Ingeborg Strømseng Sjetne, prosjektleder, seniorforsker, Folkehelseinstituttet Holmboe O, Sjetne IS. Pasienters erfaringer STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Brukerutvalget/Brukerutvalget 2021/Brukerutvalget møte 2. september 20210https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{F95A560B-E756-4CA9-8166-A06C76602D53}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45864586
Tjenesteavtale 10 mellom kommunene og Nordlandssykehuset1415409.05.2019 07:43:3609.05.2019 07:43:36STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{4FE2D435-D82B-4497-9D84-51739526C399}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45864586
Tjenesteavtale 2 mellom kommunene og Nordlandssykehuset1415509.05.2019 07:42:1009.05.2019 07:42:10STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{6ACD1DDC-AE5A-4C5E-8147-CE3411F31646}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45864586
Tjenesteavtale 3 + 5 mellom kommunene og Nordlandssykehuset1415609.05.2019 07:42:5409.05.2019 07:42:54STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{0832D9D3-53D1-4915-83F4-2214536E13BE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45864586
Batalden1415723.03.2018 15:07:2423.03.2018 15:07:24Healthcare professionals and patients in partnership for quality and safety Maren Batalden, MD MPH Cambridge Health Alliance/ Harvard Medical School Regional Patient Safety STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{8A094BFA-A85A-42F9-ABD4-AD80CC2117ED}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45864586

Fant du det du lette etter?