Søkeresultat

 

 

Arrangementer28215306.12.2020 21:10:4706.12.2020 21:10:47STS_ListItem_8500https://nordlandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{E18881C6-8625-455B-941F-F18DD27A99D1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js2936;162936
Steder28215429.05.2021 13:33:0429.05.2021 13:33:04STS_ListItem_8500https://nordlandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no/avdelinger{A755CEBC-BCC1-44FA-8BB6-E3CFA0600634}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js2936;162936
Informasjonskapsler28215505.08.2020 12:17:3705.08.2020 12:17:37Dette nettstedet benytter informasjonskapsler for å velge språk og samle inn statistikk Informasjonskapsler kan spore internettbruken din, men vi lagrer aldri informasjon som kan STS_ListItem_8500https://nordlandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{D808EE0E-AC6F-4421-8270-038419F2CADB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js2936;162936
Personvern28215605.08.2020 12:18:4805.08.2020 12:18:48Denne erklæringen redegjør for behandling av personopplysninger ved Nordlandssykehuset Som pasient har du rettigheter i forhold til personvernet, og sykehuset har forpliktelser i STS_ListItem_8500https://nordlandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{AA791C38-2CA7-46EC-BD9E-05C6688D76E0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js2936;162936
Rettigheter ved pasientopplæring28216026.05.2016 11:16:2026.05.2016 11:16:20Pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger De fleste arbeidsgivere gir ansatte permisjon med lønn når STS_ListItem_8500https://nordlandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{26EC27D8-E128-4F48-A94F-47E1CBD80478}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js2936;162936
For ansatte i Nordlandssykehuset28216123.04.2021 08:58:1323.04.2021 08:58:13Her finner du lenker til innlogging i våre systemer når du ikke er på din vanlige arbeidsplass STS_ListItem_8500https://nordlandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{27F14E96-FCC2-4EC3-9BB1-EB6E2BD4394A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js2936;162936
Innhold A til Å28216211.09.2016 21:40:3411.09.2016 21:40:34STS_ListItem_8500https://nordlandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{554E57BF-31D4-4DD8-A96A-602BDD756C53}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js2936;162936
Kliniske studier28216325.11.2018 19:05:4625.11.2018 19:05:460https://nordlandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no/seksjon-klinisk{FE9187D8-727B-42DE-9B80-2D04394E7C68}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js2936;162936
Penger til innovasjonsprosjekter tildelt Nordlandssykehuset28216405.07.2018 11:31:1705.07.2018 11:31:17I april var det frist for å søke Helse Nord om midler til innovasjonsprosjekter Etter at komiteen hadde behandlet søknadene, ble det klart at Nordlandssykehuset mottok støtte til STS_ListItem_8500https://nordlandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{B202C84D-4C2C-4882-ABDE-4A5086E546B0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js2936;162936
Spennende forskningsrapport for 201728216511.07.2018 12:02:4911.07.2018 12:02:49Forskningen har viktige funksjoner for foretaket, og representerer et område som har vært i sterk vekst de siste årene Når man leser forskningsrapporten for 2017, fremgår det at STS_ListItem_8500https://nordlandssykehuset.nohtmlFalseaspxhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{0F948E6E-067F-4642-BB61-4D7140E9B2D1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js2936;162936

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

PasOpp Nasjonalt 20165466217.06.2016 08:46:4617.06.2016 08:46:46Seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Nordlandssykehuset for framtiden0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{6160298F-6065-424D-B7EB-5015E89D7D4B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29352935
PasOpp 2016 Lofoten5480413.06.2016 08:44:0813.06.2016 08:44:08Seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Nordlandssykehuset for framtiden0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{D547B099-785A-4E90-834B-33DF21514377}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29352935
Styresak 105-2020 Orienteringssak - Resultater for Nordlandssykehuset etter PasOpp 2019_m vedlegg30964410.12.2020 14:49:2510.12.2020 14:49:25 Styresak 105/20 Møtedato: 15. desember 2020 1 Vedlegg (t): Pasienters erfaringer med norske STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2020/15. desember0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{6507A951-BF21-4D2D-93F4-64B2D2A4C50B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29352935
Styresak 084-2018 PASOPP rapport 2018_23 Pårørendes erfaringer med polikliniske konsult. barn med diabetes t1_vedlegg31083502.11.2018 09:56:1402.11.2018 09:56:14 Styresak 084/18 Møtedato: 12. november 2018 1 Direktøren STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2018/1211-20180https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{F0D062EF-8C59-4BD8-B492-C6573D0E3FD7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29352935
Styresak 014-2016 Referatsaker til styret m vedlegg31194410.02.2016 13:46:2110.02.2016 13:46:21Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret fra drøftingsmøte i henhold til Hovedavtalens § 30 og 31 Roar Skogøy (El og It forbundet Protokoll 14. Januar 2016 1 av 4 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/1602-20160https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{0ECF5F32-C1E1-4652-847E-57429CD4C339}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29352935
Styresak 073-2016 Nasjonale kvalitetsindikatorer - publisert 30.06.2016_m vedlegg31198902.09.2016 12:35:3402.09.2016 12:35:34Vedlegg (t): Presentasjon Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer 30.06.16 Styret får i denne saken presentert resultatene for Nordlandssykehuset HF av de nasjonale STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2016/0909-20160https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{6DF018E1-4338-46D3-B01A-D1CEC665AD2B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29352935
Styresak 092-2017 Kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet ved Nordlandssykehuset HF 2-2017 m vedlegg31304709.11.2017 09:10:5509.11.2017 09:10:55Direktøren er svært tilfreds med organisasjonens tilnærming til og arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet, selv om han erkjenner at vi fortsatt har mye å lære STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2017/1511-20170https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{0C7E72CA-FEAA-419A-8E57-BD30C7508F03}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29352935
Styresak 072-2019 Orienteringssak - 30 dagers overlevelse m_vedlegg31319822.08.2019 11:55:1122.08.2019 11:55:11Resultatene publiseres på Helsedirektoratet sine interaktive sider med nasjonale kvalitetsindikatorer 1 og på Folkehelseinstituttet som både har et hovednotat og egne rapporter pr STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret i Nordlandssykehuset/Styremøter 2019/29. august0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{8DA8D4E0-D879-4D44-993D-B0070C9DAAC2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29352935
Brukerutvalget sak 012-2021 Resultater etter nasjonal undersøkelse Pasienters erfaring med norske sykehus i 2019 - PasOpp39320603.02.2021 07:54:0503.02.2021 07:54:05 Brukerutvalget 012/21 Møtedato: 10.02.2021 1 Fra nyttår 2016 er dette videreført av STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Brukerutvalget/Brukerutvalget 2021/Brukerutvalget møte 10. februar 20210https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{B4FB6165-98A0-409C-8A08-FEC35646E454}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29352935
OSO-sak 031-2020 Referater39876613.08.2020 07:59:3013.08.2020 07:59:30 Styresak 031/20 Møtedato 07.09.2020 1 ): Innstilling til vedtak: 1. OSO tar referatene til STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Overordnet samarbeidsorgan ( OSO )/OSO-møter 2020/OSO-møte 10. september 20200https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{44651966-C3AD-429E-B71A-554FDF1078EE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29352935
Tjenesteavtale 10 mellom kommunene og Nordlandssykehuset1415409.05.2019 07:43:3609.05.2019 07:43:36STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{4FE2D435-D82B-4497-9D84-51739526C399}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29352935
Tjenesteavtale 2 mellom kommunene og Nordlandssykehuset1415509.05.2019 07:42:1009.05.2019 07:42:10STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{6ACD1DDC-AE5A-4C5E-8147-CE3411F31646}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29352935
Tjenesteavtale 3 + 5 mellom kommunene og Nordlandssykehuset1415609.05.2019 07:42:5409.05.2019 07:42:54STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{0832D9D3-53D1-4915-83F4-2214536E13BE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29352935
Batalden1415723.03.2018 15:07:2423.03.2018 15:07:24Healthcare professionals and patients in partnership for quality and safety Maren Batalden, MD MPH Cambridge Health Alliance/ Harvard Medical School Regional Patient Safety STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{8A094BFA-A85A-42F9-ABD4-AD80CC2117ED}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29352935
Beredskapsufordringer respekterer ikke grenser med kurspoeng1415818.09.2019 09:12:4418.09.2019 09:12:44Velkommen til dagseminar for Blålysetatene, leger, politikere og annet interessert personell Nyvågar, Kabelvåg - Samfunnsmedisin: Godkjent med 6 timer som valgfritt kurs for leger STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{34239E9E-D811-41E3-90BC-499C889AFF6A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29352935
DIA program 2018 Lofoten1416010.08.2018 07:43:5710.08.2018 07:43:57Lærings- og Mestringskurs: Diabetes 2 startkurs, 10, 17 og 24 oktober 2018 Onsdag 10 Oktober Store møterom 3 etasje Normale følelsesmessige reaksjoner og mestring ved kronisk sykdom STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{AB0F1990-0129-4E58-8FB0-37AA78E06326}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29352935
dialogmøte 20171416115.02.2017 11:09:1715.02.2017 11:09:17 gODKJENNINGGBFGB Dialogmøte 2017 Styret i Nordlandssykehuset inviterer til 8. Mars 10.30 - 15.30 Scandic Bodø Åpning v. Styreleder Hulda Gunlaugsdottir Fylkesmannen - mål og STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{B35C86BB-92BF-4D8C-BFF2-8BF01DF8417F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29352935
Innkalling og saksdokumenter til fastlegerådet 24.04.191416417.04.2019 09:15:1817.04.2019 09:15:18STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{B3C971FC-2397-4411-B729-67E17A3AD0B5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29352935
Invitasjon og program Dialogmøtet 20181416524.05.2018 11:42:0224.05.2018 11:42:02Velkommen til dialogmøte mellom Nordlandssykehuset HF og kommunene i opptaksområdet Møteplassen for dialog og samarbeid Dialogmøtet er et årlig møte mellom styret i STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{3581A712-5336-40B9-8C5C-F88DABBFBC4B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29352935
Invitasjon til fagdag for Lofotleger høsten 20181416611.10.2018 09:15:3211.10.2018 09:15:32Velkommen til høstens fagdag for Lofotleger Møte plassen for faglig utvikling og samarbeid Kurset er godkjent som poeng givende 6 timer i almenmedisin Steinar P. Pedersen, 91 59 75 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://nordlandssykehuset.nopdfFalsepdfhttp://default-nordlandssykehuset.hn.nhn.no{942891B7-9AAD-49A7-9C8B-8B23D2F7231B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js29352935

Fant du det du lette etter?