Avdelinger

Finn avdeling

Akuttenhet for ungdomhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/akuttenhet-for-ungdomAkuttenhet for ungdomAAkuttenhet for ungdomAkuttenhet for ungdomAkuttenhet for ungdomAkuttenhet for ungdom
Akuttmedisinsk klinikkhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/akuttmedisinsk-klinikkAkuttmedisinsk klinikkAAkuttmedisinsk klinikkAkuttmedisinsk klinikkAkuttmedisinsk klinikkAkuttmedisinsk klinikk
Akuttpsykiatrisk avdelinghttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/akuttpsykiatrisk-avdelingAkuttpsykiatrisk avdelingAAkuttpsykiatrisk avdelingAkuttpsykiatrisk avdelingAkuttpsykiatrisk avdelingAkuttpsykiatrisk avdeling
Alderspsykiatrisk enhethttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/spesialpsykiatrisk-avdeling/alderspsykiatrisk-enhetAlderspsykiatrisk enhetAAlderspsykiatrisk enhetAlderspsykiatrisk enhetAlderspsykiatrisk enhetAlderspsykiatrisk enhet
Allmennpsykiatrisk enhet Bhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/salten-distriktspsykiatriske-senter-bodo/allmennpsykiatrisk-enhet-bAllmennpsykiatrisk enhet BAAllmennpsykiatrisk enhet BAllmennpsykiatrisk enhet BAllmennpsykiatrisk enhet BAllmennpsykiatrisk enhet B
Allmennpsykiatrisk enhet Dhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/salten-distriktspsykiatriske-senter-bodo/allmennpsykiatrisk-enhet-dAllmennpsykiatrisk enhet DAAllmennpsykiatrisk enhet DAllmennpsykiatrisk enhet DAllmennpsykiatrisk enhet DAllmennpsykiatrisk enhet D
Allmennpsykiatrisk enhet Stokmarkneshttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/lofoten-og-vesteralen-distriktspsykiatriske-senter/allmennpsykiatrisk-enhet-stokmarknesAllmennpsykiatrisk enhet StokmarknesAAllmennpsykiatrisk enhet StokmarknesAllmennpsykiatrisk enhet StokmarknesAllmennpsykiatrisk enhet StokmarknesAllmennpsykiatrisk enhet Stokmarknes
Allmennpsykiatrisk team, Fauskehttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/salten-distriktspsykiatriske-senter-bodo/allmennpsykiatriske-team-fauskeAllmennpsykiatrisk team, FauskeAAllmennpsykiatrisk team, FauskeAllmennpsykiatrisk team, FauskeAllmennpsykiatrisk team, FauskeAllmennpsykiatrisk team, Fauske
Allmenspykiatrisk team, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/salten-distriktspsykiatriske-senter-bodo/allmenspykiatrisk-teamAllmenspykiatrisk team, BodøAAllmenspykiatrisk team, BodøAllmenspykiatrisk team, BodøAllmenspykiatrisk team, BodøAllmenspykiatrisk team, Bodø
Ambulansetjenestenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/prehospital-klinikk/ambulansetjenestenAmbulansetjenestenAAmbulansetjenestenAmbulansetjenestenAmbulansetjenestenAmbulansetjenesten
Ambulant akutteam, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/lofoten-og-vesteralen-distriktspsykiatriske-senter/ambulant-akutteamAmbulant akutteam, LofotenAAmbulant akutteam, LofotenAmbulant akutteam, LofotenAmbulant akutteam, LofotenAmbulant akutteam, Lofoten
Ambulant akuttenhet, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/lofoten-og-vesteralen-distriktspsykiatriske-senter/ambulant-akuttenhetAmbulant akuttenhet, VesterålenAAmbulant akuttenhet, VesterålenAmbulant akuttenhet, VesterålenAmbulant akuttenhet, VesterålenAmbulant akuttenhet, Vesterålen
Ambulant rehabiliteringsteam, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/ambulant-rehabiliteringsteam-bodoAmbulant rehabiliteringsteam, BodøAAmbulant rehabiliteringsteam, BodøAmbulant rehabiliteringsteam, BodøAmbulant rehabiliteringsteam, BodøAmbulant rehabiliteringsteam, Bodø
Ambulant rehabiliteringsteam, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/ambulant-rehabiliteringsteam-lofotenAmbulant rehabiliteringsteam, LofotenAAmbulant rehabiliteringsteam, LofotenAmbulant rehabiliteringsteam, LofotenAmbulant rehabiliteringsteam, LofotenAmbulant rehabiliteringsteam, Lofoten
Ambulant rehabiliteringsteam, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/ambulant-rehabiliteringsteam-vesteralenAmbulant rehabiliteringsteam, VesterålenAAmbulant rehabiliteringsteam, VesterålenAmbulant rehabiliteringsteam, VesterålenAmbulant rehabiliteringsteam, VesterålenAmbulant rehabiliteringsteam, Vesterålen
Anestesiavdelingenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/akuttmedisinsk-klinikk/anestesiavdelingenAnestesiavdelingenAAnestesiavdelingenAnestesiavdelingenAnestesiavdelingenAnestesiavdelingen
Avdeling for akuttmottak, AMK og observasjonsenhethttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/prehospital-klinikk/avdeling-for-akuttmottak-amk-og-observasjonsenhetAvdeling for akuttmottak, AMK og observasjonsenhetAAvdeling for akuttmottak, AMK og observasjonsenhetAvdeling for akuttmottak, AMK og observasjonsenhetAvdeling for akuttmottak, AMK og observasjonsenhetAvdeling for akuttmottak, AMK og observasjonsenhet
Avdeling for kreft og lindrende behandlinghttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-kreft-og-lindrende-behandlingAvdeling for kreft og lindrende behandlingAAvdeling for kreft og lindrende behandlingAvdeling for kreft og lindrende behandlingAvdeling for kreft og lindrende behandlingAvdeling for kreft og lindrende behandling
Avdeling for rus, psykiatri og avhengighethttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/avdeling-for-rus-psykiatri-og-avhengighetAvdeling for rus, psykiatri og avhengighetAAvdeling for rus, psykiatri og avhengighetAvdeling for rus, psykiatri og avhengighetAvdeling for rus, psykiatri og avhengighetAvdeling for rus, psykiatri og avhengighet
Barne- og undomspsykiatrisk avdelinghttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdelingBarne- og undomspsykiatrisk avdelingBBarne- og undomspsykiatrisk avdelingBarne- og undomspsykiatrisk avdelingBarne- og undomspsykiatrisk avdelingBarne- og undomspsykiatrisk avdeling
Barne- og ungdomspoliklinikk, Indre Saltenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-indre-saltenBarne- og ungdomspoliklinikk, Indre SaltenBBarne- og ungdomspoliklinikk, Indre SaltenBarne- og ungdomspoliklinikk, Indre SaltenBarne- og ungdomspoliklinikk, Indre SaltenBarne- og ungdomspoliklinikk, Indre Salten
Barnehabilitering, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/barneklinikken/barnehabilitering-bodoBarnehabilitering, BodøBBarnehabilitering, BodøBarnehabilitering, BodøBarnehabilitering, BodøBarnehabilitering, Bodø
Barneklinikkenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/barneklinikkenBarneklinikkenBBarneklinikkenBarneklinikkenBarneklinikkenBarneklinikken
Barnemedisin, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/barneklinikken/barnemedisin-bodoBarnemedisin, BodøBBarnemedisin, BodøBarnemedisin, BodøBarnemedisin, BodøBarnemedisin, Bodø
Barnepoliklinikk, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/barneklinikken/barnepoliklinikk-bodoBarnepoliklinikk, BodøBBarnepoliklinikk, BodøBarnepoliklinikk, BodøBarnepoliklinikk, BodøBarnepoliklinikk, Bodø
Barnepoliklinikk, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/barneklinikken/barnepoliklinikk-vesteralenBarnepoliklinikk, VesterålenBBarnepoliklinikk, VesterålenBarnepoliklinikk, VesterålenBarnepoliklinikk, VesterålenBarnepoliklinikk, Vesterålen
Blodbanken, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/blodbanken-bodoBlodbanken, BodøBBlodbanken, BodøBlodbanken, BodøBlodbanken, BodøBlodbanken, Bodø
Blodbanken, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/blodbanken-lofotenBlodbanken, LofotenBBlodbanken, LofotenBlodbanken, LofotenBlodbanken, LofotenBlodbanken, Lofoten
Blodbanken, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/blodbanken-vesteralenBlodbanken, VesterålenBBlodbanken, VesterålenBlodbanken, VesterålenBlodbanken, VesterålenBlodbanken, Vesterålen
Bryst- og endokrinkirurgisk poliklinikk, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-og-ortopedisk-klinikk/bryst-og-endokrinkirurgisk-poliklinikk-bodoBryst- og endokrinkirurgisk poliklinikk, BodøBBryst- og endokrinkirurgisk poliklinikk, BodøBryst- og endokrinkirurgisk poliklinikk, BodøBryst- og endokrinkirurgisk poliklinikk, BodøBryst- og endokrinkirurgisk poliklinikk, Bodø
Brystdiagnostisk senter, mammografihttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/brystdiagnostisk-senter-mammografiBrystdiagnostisk senter, mammografiBBrystdiagnostisk senter, mammografiBrystdiagnostisk senter, mammografiBrystdiagnostisk senter, mammografiBrystdiagnostisk senter, mammografi
BUP ambulant enhethttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-ambulant-enhetBUP ambulant enhetBBUP ambulant enhetBUP ambulant enhetBUP ambulant enhetBUP ambulant enhet
BUP Fagenhet for autismehttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-autismeteamBUP Fagenhet for autismeBBUP Fagenhet for autismeBUP Fagenhet for autismeBUP Fagenhet for autismeBUP Fagenhet for autisme
BUP Fagenhet for familiebehandlinghttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-familiepoliklinikkBUP Fagenhet for familiebehandlingBBUP Fagenhet for familiebehandlingBUP Fagenhet for familiebehandlingBUP Fagenhet for familiebehandlingBUP Fagenhet for familiebehandling
BUP Fagenhet for nevropsykologihttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-nevropsykologisk-poliklinikkBUP Fagenhet for nevropsykologiBBUP Fagenhet for nevropsykologiBUP Fagenhet for nevropsykologiBUP Fagenhet for nevropsykologiBUP Fagenhet for nevropsykologi
BUP Fagenhet for spiseforstyrrelserhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-spiseforstyrrelsespoliklinikkBUP Fagenhet for spiseforstyrrelserBBUP Fagenhet for spiseforstyrrelserBUP Fagenhet for spiseforstyrrelserBUP Fagenhet for spiseforstyrrelserBUP Fagenhet for spiseforstyrrelser
BUP Lofoten Gravdalhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-lofoten-gravdalBUP Lofoten GravdalBBUP Lofoten GravdalBUP Lofoten GravdalBUP Lofoten GravdalBUP Lofoten Gravdal
BUP Lofoten Svolværhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-lofoten-svolverBUP Lofoten SvolværBBUP Lofoten SvolværBUP Lofoten SvolværBUP Lofoten SvolværBUP Lofoten Svolvær
BUP Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-vesteralenBUP VesterålenBBUP VesterålenBUP VesterålenBUP VesterålenBUP Vesterålen
BUP Ytre Salten - barnhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-ytre-salten-barnBUP Ytre Salten - barnBBUP Ytre Salten - barnBUP Ytre Salten - barnBUP Ytre Salten - barnBUP Ytre Salten - barn
BUP Ytre Salten - ungdomhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-ytre-salten-ungdomBUP Ytre Salten - ungdomBBUP Ytre Salten - ungdomBUP Ytre Salten - ungdomBUP Ytre Salten - ungdomBUP Ytre Salten - ungdom
BUP Ytre Salten - Ørneshttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-ytre-salten-ornesBUP Ytre Salten - ØrnesBBUP Ytre Salten - ØrnesBUP Ytre Salten - ØrnesBUP Ytre Salten - ØrnesBUP Ytre Salten - Ørnes
Dagenhet for barnhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/barneklinikken/dagenhet-for-barn-bodoDagenhet for barnDDagenhet for barnDagenhet for barnDagenhet for barnDagenhet for barn
Dagenhet Lekneshttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/lofoten-og-vesteralen-distriktspsykiatriske-senter/dagenhet-leknesDagenhet LeknesDDagenhet LeknesDagenhet LeknesDagenhet LeknesDagenhet Leknes
Dagenhet Svolværhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/lofoten-og-vesteralen-distriktspsykiatriske-senter/dagenhet-svolverDagenhet SvolværDDagenhet SvolværDagenhet SvolværDagenhet SvolværDagenhet Svolvær
Dagkirurgi, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-og-ortopedisk-klinikk/dagkirurgi-lofotenDagkirurgi, LofotenDDagkirurgi, LofotenDagkirurgi, LofotenDagkirurgi, LofotenDagkirurgi, Lofoten
Dagkirurgi og kirurgisk mottak, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/dagkirurgi-og-kirurgisk-mottak-bodoDagkirurgi og kirurgisk mottak, BodøDDagkirurgi og kirurgisk mottak, BodøDagkirurgi og kirurgisk mottak, BodøDagkirurgi og kirurgisk mottak, BodøDagkirurgi og kirurgisk mottak, Bodø
Dagkirurgisk enhethttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/akuttmedisinsk-klinikk/dagkirurgisk-enhetDagkirurgisk enhetDDagkirurgisk enhetDagkirurgisk enhetDagkirurgisk enhetDagkirurgisk enhet
Diabetes poliklinikkhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/diabetes-poliklinikkDiabetes poliklinikkDDiabetes poliklinikkDiabetes poliklinikkDiabetes poliklinikkDiabetes poliklinikk
Diagnostisk klinikkhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/diagnostisk-klinikkDiagnostisk klinikkDDiagnostisk klinikkDiagnostisk klinikkDiagnostisk klinikkDiagnostisk klinikk
Dialyseenhet H3https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/dialyseenhet-h3Dialyseenhet H3DDialyseenhet H3Dialyseenhet H3Dialyseenhet H3Dialyseenhet H3
Enhet for blodsykdommer og krefthttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/enhet-for-blodsykdommer-og-kreftEnhet for blodsykdommer og kreftEEnhet for blodsykdommer og kreftEnhet for blodsykdommer og kreftEnhet for blodsykdommer og kreftEnhet for blodsykdommer og kreft
Ergoterapi, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/ergoterapi-lofotenErgoterapi, LofotenEErgoterapi, LofotenErgoterapi, LofotenErgoterapi, LofotenErgoterapi, Lofoten
Ergoterapi, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/ergoterapi-vesteralenErgoterapi, VesterålenEErgoterapi, VesterålenErgoterapi, VesterålenErgoterapi, VesterålenErgoterapi, Vesterålen
Ergoterapitjenesten, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/ergoterapi-bodoErgoterapitjenesten, BodøEErgoterapitjenesten, BodøErgoterapitjenesten, BodøErgoterapitjenesten, BodøErgoterapitjenesten, Bodø
Felles poliklinikk, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-og-ortopedisk-klinikk/felles-poliklinikk-lofotenFelles poliklinikk, LofotenFFelles poliklinikk, LofotenFelles poliklinikk, LofotenFelles poliklinikk, LofotenFelles poliklinikk, Lofoten
Fysikalsk medisin og rehabilitering, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering-bodoFysikalsk medisin og rehabilitering, BodøFFysikalsk medisin og rehabilitering, BodøFysikalsk medisin og rehabilitering, BodøFysikalsk medisin og rehabilitering, BodøFysikalsk medisin og rehabilitering, Bodø
Fysioterapi, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/fysioterapi-bodoFysioterapi, BodøFFysioterapi, BodøFysioterapi, BodøFysioterapi, BodøFysioterapi, Bodø
Fysioterapi, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/fysioterapi-lofotenFysioterapi, LofotenFFysioterapi, LofotenFysioterapi, LofotenFysioterapi, LofotenFysioterapi, Lofoten
Fysioterapi, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/fysioterapi-vesteralenFysioterapi, VesterålenFFysioterapi, VesterålenFysioterapi, VesterålenFysioterapi, VesterålenFysioterapi, Vesterålen
Fødeavdeling, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/fodeavdeling-vesteralenFødeavdeling, VesterålenFFødeavdeling, VesterålenFødeavdeling, VesterålenFødeavdeling, VesterålenFødeavdeling, Vesterålen
Fødestue, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/fodestue-lofotenFødestue, LofotenFFødestue, LofotenFødestue, LofotenFødestue, LofotenFødestue, Lofoten
Gynekologisk poliklinikk, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gynekologisk-poliklinikk-bodoGynekologisk poliklinikk, BodøGGynekologisk poliklinikk, BodøGynekologisk poliklinikk, BodøGynekologisk poliklinikk, BodøGynekologisk poliklinikk, Bodø
Gynekologisk poliklinikk, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gynekologisk-poliklinikk-lofotenGynekologisk poliklinikk, LofotenGGynekologisk poliklinikk, LofotenGynekologisk poliklinikk, LofotenGynekologisk poliklinikk, LofotenGynekologisk poliklinikk, Lofoten
Gynekologisk poliklinikk, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gynekologisk-poliklinikk-vesteralenGynekologisk poliklinikk, VesterålenGGynekologisk poliklinikk, VesterålenGynekologisk poliklinikk, VesterålenGynekologisk poliklinikk, VesterålenGynekologisk poliklinikk, Vesterålen
Habilitering barn, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/habilitering-barn-lofotenHabilitering barn, LofotenHHabilitering barn, LofotenHabilitering barn, LofotenHabilitering barn, LofotenHabilitering barn, Lofoten
Habilitering barn, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/habilitering-barn-vesteralenHabilitering barn, VesterålenHHabilitering barn, VesterålenHabilitering barn, VesterålenHabilitering barn, VesterålenHabilitering barn, Vesterålen
Habilitering for voksne, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/habilitering-voksne-bodoHabilitering for voksne, BodøHHabilitering for voksne, BodøHabilitering for voksne, BodøHabilitering for voksne, BodøHabilitering for voksne, Bodø
Habilitering voksne, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/habilitering-voksne-lofotenHabilitering voksne, LofotenHHabilitering voksne, LofotenHabilitering voksne, LofotenHabilitering voksne, LofotenHabilitering voksne, Lofoten
Habilitering voksne, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/habilitering-voksne-vesteralenHabilitering voksne, VesterålenHHabilitering voksne, VesterålenHabilitering voksne, VesterålenHabilitering voksne, VesterålenHabilitering voksne, Vesterålen
HelseIArbeidhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering-bodo/helseiarbeidHelseIArbeidHHelseIArbeidHelseIArbeidHelseIArbeidHelseIArbeid
Hjerteovervåkingenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hjerteovervakingenHjerteovervåkingenHHjerteovervåkingenHjerteovervåkingenHjerteovervåkingenHjerteovervåkingen
Hode- og bevegelsesklinikkenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikkHode- og bevegelsesklinikkenHHode- og bevegelsesklinikkenHode- og bevegelsesklinikkenHode- og bevegelsesklinikkenHode- og bevegelsesklinikken
Hud poliklinikkhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hud-poliklinikkHud poliklinikkHHud poliklinikkHud poliklinikkHud poliklinikkHud poliklinikk
Hørselssentralen, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/horselssentralen-bodoHørselssentralen, BodøHHørselssentralen, BodøHørselssentralen, BodøHørselssentralen, BodøHørselssentralen, Bodø
Hørselssentralen, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/horselssentralen-bodoHørselssentralen, BodøHHørselssentralen, BodøHørselssentralen, BodøHørselssentralen, BodøHørselssentralen, Bodø
Hørselssentralen, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/horselssentralen-lofotenHørselssentralen, LofotenHHørselssentralen, LofotenHørselssentralen, LofotenHørselssentralen, LofotenHørselssentralen, Lofoten
Hørselssentralen, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/horselssentralen-vesteralenHørselssentralen, VesterålenHHørselssentralen, VesterålenHørselssentralen, VesterålenHørselssentralen, VesterålenHørselssentralen, Vesterålen
Intensivavdelingenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/akuttmedisinsk-klinikk/intensivavdelingenIntensivavdelingenIIntensivavdelingenIntensivavdelingenIntensivavdelingenIntensivavdelingen
Kirurgisk klinikkhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-klinikkKirurgisk klinikkKKirurgisk klinikkKirurgisk klinikkKirurgisk klinikkKirurgisk klinikk
Kirurgisk ortopedisk poliklinikk, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-ortopedisk-poliklinikk-bodoKirurgisk ortopedisk poliklinikk, BodøKKirurgisk ortopedisk poliklinikk, BodøKirurgisk ortopedisk poliklinikk, BodøKirurgisk ortopedisk poliklinikk, BodøKirurgisk ortopedisk poliklinikk, Bodø
Kirurgisk ortopedisk poliklinikk, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-og-ortopedisk-klinikk/kirurgisk-ortopedisk-poliklinikk-vesteralenKirurgisk ortopedisk poliklinikk, VesterålenKKirurgisk ortopedisk poliklinikk, VesterålenKirurgisk ortopedisk poliklinikk, VesterålenKirurgisk ortopedisk poliklinikk, VesterålenKirurgisk ortopedisk poliklinikk, Vesterålen
Kirurgisk post A6, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-og-ortopedisk-klinikk/kirurgisk-post-a6-bodoKirurgisk post A6, BodøKKirurgisk post A6, BodøKirurgisk post A6, BodøKirurgisk post A6, BodøKirurgisk post A6, Bodø
Kirurgisk post A7, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-og-ortopedisk-klinikk/kirurgisk-post-a7-bodoKirurgisk post A7, BodøKKirurgisk post A7, BodøKirurgisk post A7, BodøKirurgisk post A7, BodøKirurgisk post A7, Bodø
Kirurgisk sengeenhet, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-og-ortopedisk-klinikk/kirurgisk-sengeenhet-lofotenKirurgisk sengeenhet, LofotenKKirurgisk sengeenhet, LofotenKirurgisk sengeenhet, LofotenKirurgisk sengeenhet, LofotenKirurgisk sengeenhet, Lofoten
Kirurgisk/ortopedisk sengetun, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-og-ortopedisk-klinikk/kirurgiskortopedisk-sengetun-vesteralenKirurgisk/ortopedisk sengetun, VesterålenKKirurgisk/ortopedisk sengetun, VesterålenKirurgisk/ortopedisk sengetun, VesterålenKirurgisk/ortopedisk sengetun, VesterålenKirurgisk/ortopedisk sengetun, Vesterålen
Kjemoterapienheten, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-og-ortopedisk-klinikk/kjemoterapienheten-vesteralenKjemoterapienheten, VesterålenKKjemoterapienheten, VesterålenKjemoterapienheten, VesterålenKjemoterapienheten, VesterålenKjemoterapienheten, Vesterålen
Kjeve poliklinikk, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/kjeve-poliklinikk-bodoKjeve poliklinikk, BodøKKjeve poliklinikk, BodøKjeve poliklinikk, BodøKjeve poliklinikk, BodøKjeve poliklinikk, Bodø
Klinisk ernæringstjeneste, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/klinisk-erneringsfysiolog-bodoKlinisk ernæringstjeneste, BodøKKlinisk ernæringstjeneste, BodøKlinisk ernæringstjeneste, BodøKlinisk ernæringstjeneste, BodøKlinisk ernæringstjeneste, Bodø
Klinisk ernæringstjeneste, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/klinisk-erneringsfysiolog-lofotenKlinisk ernæringstjeneste, LofotenKKlinisk ernæringstjeneste, LofotenKlinisk ernæringstjeneste, LofotenKlinisk ernæringstjeneste, LofotenKlinisk ernæringstjeneste, Lofoten
Klinisk ernæringstjeneste, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/klinisk-erneringsfysiolog-vesteralenKlinisk ernæringstjeneste, VesterålenKKlinisk ernæringstjeneste, VesterålenKlinisk ernæringstjeneste, VesterålenKlinisk ernæringstjeneste, VesterålenKlinisk ernæringstjeneste, Vesterålen
Korttidsenhet for ungdomhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/korttidsenhet-for-ungdomKorttidsenhet for ungdomKKorttidsenhet for ungdomKorttidsenhet for ungdomKorttidsenhet for ungdomKorttidsenhet for ungdom
Korttidsenhet rushttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/avdeling-for-rus-psykiatri-og-avhengighet/korttidsenhet-rusKorttidsenhet rusKKorttidsenhet rusKorttidsenhet rusKorttidsenhet rusKorttidsenhet rus
Kvinneklinikken, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kvinneklinikken-bodoKvinneklinikken, BodøKKvinneklinikken, BodøKvinneklinikken, BodøKvinneklinikken, BodøKvinneklinikken, Bodø
Laboratoriemedisinhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/laboratoriemedisinLaboratoriemedisinLLaboratoriemedisinLaboratoriemedisinLaboratoriemedisinLaboratoriemedisin
Laboratoriet i Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/laboratoriet-i-lofotenLaboratoriet i LofotenLLaboratoriet i LofotenLaboratoriet i LofotenLaboratoriet i LofotenLaboratoriet i Lofoten
Laboratoriets poliklinikk for prøvetakinghttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/laboratoriets-poliklinikk-for-provetakingLaboratoriets poliklinikk for prøvetakingLLaboratoriets poliklinikk for prøvetakingLaboratoriets poliklinikk for prøvetakingLaboratoriets poliklinikk for prøvetakingLaboratoriets poliklinikk for prøvetaking
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/avdeling-for-rus-psykiatri-og-avhengighet/legemiddelassistert-rehabilitering-larLegemiddelassistert rehabilitering (LAR)LLegemiddelassistert rehabilitering (LAR)Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Lofoten hest- og helsesenterhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/lofoten-og-vesteralen-distriktspsykiatriske-senter/lofoten-hest-og-helsesenterLofoten hest- og helsesenterLLofoten hest- og helsesenterLofoten hest- og helsesenterLofoten hest- og helsesenterLofoten hest- og helsesenter
Lofoten og Vesterålen distriktspsykiatriske senterhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/lofoten-og-vesteralen-distriktspsykiatriske-senterLofoten og Vesterålen distriktspsykiatriske senterLLofoten og Vesterålen distriktspsykiatriske senterLofoten og Vesterålen distriktspsykiatriske senterLofoten og Vesterålen distriktspsykiatriske senterLofoten og Vesterålen distriktspsykiatriske senter
Logoped, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/logoped-bodoLogoped, BodøLLogoped, BodøLogoped, BodøLogoped, BodøLogoped, Bodø
Logoped, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/logoped-vesteralenLogoped, VesterålenLLogoped, VesterålenLogoped, VesterålenLogoped, VesterålenLogoped, Vesterålen
Luftambulansehttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/prehospital-klinikk/luftambulanseLuftambulanseLLuftambulanseLuftambulanseLuftambulanseLuftambulanse
Lærings- og mestringssenterethttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/stab-og-senter/lerings-og-mestringssenteretLærings- og mestringssenteretLLærings- og mestringssenteretLærings- og mestringssenteretLærings- og mestringssenteretLærings- og mestringssenteret
Medisinsk avdeling for overvekt, endokrinologi og nyre - N3https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/overvekt-endokrinologi-og-nyreMedisinsk avdeling for overvekt, endokrinologi og nyre - N3MMedisinsk avdeling for overvekt, endokrinologi og nyre - N3Medisinsk avdeling for overvekt, endokrinologi og nyre - N3Medisinsk avdeling for overvekt, endokrinologi og nyre - N3Medisinsk avdeling for overvekt, endokrinologi og nyre - N3
Medisinsk avdeling Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling-lofotenMedisinsk avdeling LofotenMMedisinsk avdeling LofotenMedisinsk avdeling LofotenMedisinsk avdeling LofotenMedisinsk avdeling Lofoten
Medisinsk avdeling Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-avdeling-vesteralenMedisinsk avdeling VesterålenMMedisinsk avdeling VesterålenMedisinsk avdeling VesterålenMedisinsk avdeling VesterålenMedisinsk avdeling Vesterålen
Medisinsk dagenhet og poliklinikk, K3 Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-dagenhet-og-poliklinikk-k3-bodoMedisinsk dagenhet og poliklinikk, K3 BodøMMedisinsk dagenhet og poliklinikk, K3 BodøMedisinsk dagenhet og poliklinikk, K3 BodøMedisinsk dagenhet og poliklinikk, K3 BodøMedisinsk dagenhet og poliklinikk, K3 Bodø
Medisinsk dagenhet og poliklinikk, K4 Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-dagenhet-og-poliklinikk-k4-bodoMedisinsk dagenhet og poliklinikk, K4 BodøMMedisinsk dagenhet og poliklinikk, K4 BodøMedisinsk dagenhet og poliklinikk, K4 BodøMedisinsk dagenhet og poliklinikk, K4 BodøMedisinsk dagenhet og poliklinikk, K4 Bodø
Medisinsk klinikkhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikkMedisinsk klinikkMMedisinsk klinikkMedisinsk klinikkMedisinsk klinikkMedisinsk klinikk
Nevrologisk poliklinikk, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/nevrologisk-poliklinikk-bodoNevrologisk poliklinikk, BodøNNevrologisk poliklinikk, BodøNevrologisk poliklinikk, BodøNevrologisk poliklinikk, BodøNevrologisk poliklinikk, Bodø
Nevrologisk poliklinikk, Lofoten (ambulerende)https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/nevrologisk-poliklinikk-lofotenNevrologisk poliklinikk, Lofoten (ambulerende)NNevrologisk poliklinikk, Lofoten (ambulerende)Nevrologisk poliklinikk, Lofoten (ambulerende)Nevrologisk poliklinikk, Lofoten (ambulerende)Nevrologisk poliklinikk, Lofoten (ambulerende)
Nevrologisk poliklinikk, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/nevrologisk-poliklinikk-vesteralenNevrologisk poliklinikk, VesterålenNNevrologisk poliklinikk, VesterålenNevrologisk poliklinikk, VesterålenNevrologisk poliklinikk, VesterålenNevrologisk poliklinikk, Vesterålen
Nukleærmedisinsk avdelinghttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/nukleermedisinsk-avdelingNukleærmedisinsk avdelingNNukleærmedisinsk avdelingNukleærmedisinsk avdelingNukleærmedisinsk avdelingNukleærmedisinsk avdeling
Nyfødtintensiv, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/barneklinikken/nyfodtintensiv-seksjon-bodoNyfødtintensiv, BodøNNyfødtintensiv, BodøNyfødtintensiv, BodøNyfødtintensiv, BodøNyfødtintensiv, Bodø
Ortopedisk posthttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-og-ortopedisk-klinikkOrtopedisk postOOrtopedisk postOrtopedisk postOrtopedisk postOrtopedisk post
Palliativt teamhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/palliativt-teamPalliativt teamPPalliativt teamPalliativt teamPalliativt teamPalliativt team
Panorama kaféhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/panorama-kafPanorama kaféPPanorama kaféPanorama kaféPanorama kaféPanorama kafé
Patologienhetenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/patologenPatologienhetenPPatologienhetenPatologienhetenPatologienhetenPatologienheten
Portøravdelingenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/prehospital-klinikk/portoravdelingenPortøravdelingenPPortøravdelingenPortøravdelingenPortøravdelingenPortøravdelingen
Prehospital klinikkhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/prehospital-klinikkPrehospital klinikkPPrehospital klinikkPrehospital klinikkPrehospital klinikkPrehospital klinikk
Prestetjenesten i Nordlandssykehusethttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/prestPrestetjenesten i NordlandssykehusetPPrestetjenesten i NordlandssykehusetPrestetjenesten i NordlandssykehusetPrestetjenesten i NordlandssykehusetPrestetjenesten i Nordlandssykehuset
Psykiatrisk innsatsteamhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/spesialpsykiatrisk-avdeling/psykiatrisk-innsatsteamPsykiatrisk innsatsteamPPsykiatrisk innsatsteamPsykiatrisk innsatsteamPsykiatrisk innsatsteamPsykiatrisk innsatsteam
Psykisk helse- og rusklinikkhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikkPsykisk helse- og rusklinikkPPsykisk helse- og rusklinikkPsykisk helse- og rusklinikkPsykisk helse- og rusklinikkPsykisk helse- og rusklinikk
Psykoseteamethttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/salten-distriktspsykiatriske-senter-bodo/psykoseteametPsykoseteametPPsykoseteametPsykoseteametPsykoseteametPsykoseteamet
Regional enhet for psykoserhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/spesialpsykiatrisk-avdeling/enhet-for-psykoserRegional enhet for psykoserRRegional enhet for psykoserRegional enhet for psykoserRegional enhet for psykoserRegional enhet for psykoser
Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RESSP)https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/spesialpsykiatrisk-avdeling/regionalt-senter-for-spiseforstyrrelser-kompetanseteamRegionalt senter for spiseforstyrrelser (RESSP)RRegionalt senter for spiseforstyrrelser (RESSP)Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RESSP)Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RESSP)Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RESSP)
Regionalt senter for sykelig overvekthttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/regionalt-senter-for-sykelig-overvektRegionalt senter for sykelig overvektRRegionalt senter for sykelig overvektRegionalt senter for sykelig overvektRegionalt senter for sykelig overvektRegionalt senter for sykelig overvekt
Rehabilitering, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/rehabilitering-vesteralenRehabilitering, VesterålenRRehabilitering, VesterålenRehabilitering, VesterålenRehabilitering, VesterålenRehabilitering, Vesterålen
Revmatologisk poliklinikk, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/revmatologisk-poliklinikk-bodoRevmatologisk poliklinikk, BodøRRevmatologisk poliklinikk, BodøRevmatologisk poliklinikk, BodøRevmatologisk poliklinikk, BodøRevmatologisk poliklinikk, Bodø
Revmatologisk poliklinikk, Lofoten (ambulerende)https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/revmatologisk-poliklinikk-lofotenRevmatologisk poliklinikk, Lofoten (ambulerende)RRevmatologisk poliklinikk, Lofoten (ambulerende)Revmatologisk poliklinikk, Lofoten (ambulerende)Revmatologisk poliklinikk, Lofoten (ambulerende)Revmatologisk poliklinikk, Lofoten (ambulerende)
Revmatologisk poliklinikk, Vesterålen (ambulerende)https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/revmatologisk-poliklinikk-vesteralenRevmatologisk poliklinikk, Vesterålen (ambulerende)RRevmatologisk poliklinikk, Vesterålen (ambulerende)Revmatologisk poliklinikk, Vesterålen (ambulerende)Revmatologisk poliklinikk, Vesterålen (ambulerende)Revmatologisk poliklinikk, Vesterålen (ambulerende)
Rus- og psykiatrienhetenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/avdeling-for-rus-psykiatri-og-avhengighet/rus-og-psykiatrienhetenRus- og psykiatrienhetenRRus- og psykiatrienhetenRus- og psykiatrienhetenRus- og psykiatrienhetenRus- og psykiatrienheten
Ruspoliklinikken (inkl. LAR)https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/avdeling-for-rus-psykiatri-og-avhengighet/rusteametRuspoliklinikken (inkl. LAR)RRuspoliklinikken (inkl. LAR)Ruspoliklinikken (inkl. LAR)Ruspoliklinikken (inkl. LAR)Ruspoliklinikken (inkl. LAR)
Rusteamet Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/lofoten-og-vesteralen-distriktspsykiatriske-senter/rusteamet-lofotenRusteamet LofotenRRusteamet LofotenRusteamet LofotenRusteamet LofotenRusteamet Lofoten
Røntgen, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/rontgen-bodoRøntgen, BodøRRøntgen, BodøRøntgen, BodøRøntgen, BodøRøntgen, Bodø
Røntgen, Lofotenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/rontgen-lofotenRøntgen, LofotenRRøntgen, LofotenRøntgen, LofotenRøntgen, LofotenRøntgen, Lofoten
Røntgen, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/rontgen-vesteralenRøntgen, VesterålenRRøntgen, VesterålenRøntgen, VesterålenRøntgen, VesterålenRøntgen, Vesterålen
Salten distriktspsykiatriske senterhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/salten-distriktspsykiatriske-senter-bodoSalten distriktspsykiatriske senterSSalten distriktspsykiatriske senterSalten distriktspsykiatriske senterSalten distriktspsykiatriske senterSalten distriktspsykiatriske senter
Seksjon for smittevernhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/seksjon-for-smittevernSeksjon for smittevernSSeksjon for smittevernSeksjon for smittevernSeksjon for smittevernSeksjon for smittevern
Sengepost, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/sengepost-bodo-hbevSengepost, BodøSSengepost, BodøSengepost, BodøSengepost, BodøSengepost, Bodø
Sikkerhetsenhetenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/spesialpsykiatrisk-avdeling/sikkerhetsenhetenSikkerhetsenhetenSSikkerhetsenhetenSikkerhetsenhetenSikkerhetsenhetenSikkerhetsenheten
Smerteenhetenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/akuttmedisinsk-klinikk/smerteenhetenSmerteenhetenSSmerteenhetenSmerteenhetenSmerteenhetenSmerteenheten
Sosionomtjenesten, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/sosionomtjenesten-bodoSosionomtjenesten, BodøSSosionomtjenesten, BodøSosionomtjenesten, BodøSosionomtjenesten, BodøSosionomtjenesten, Bodø
Sosionomtjenesten, Vesterålenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/sosionomtjenesten-vesteralenSosionomtjenesten, VesterålenSSosionomtjenesten, VesterålenSosionomtjenesten, VesterålenSosionomtjenesten, VesterålenSosionomtjenesten, Vesterålen
Spesialpsykiatrisk avdelinghttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/spesialpsykiatrisk-avdelingSpesialpsykiatrisk avdelingSSpesialpsykiatrisk avdelingSpesialpsykiatrisk avdelingSpesialpsykiatrisk avdelingSpesialpsykiatrisk avdeling
Stomipoliklinikk, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-og-ortopedisk-klinikk/stomipoliklinikk-bodoStomipoliklinikk, BodøSStomipoliklinikk, BodøStomipoliklinikk, BodøStomipoliklinikk, BodøStomipoliklinikk, Bodø
Stråleterapienhetenhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/enhet-for-straleterapiStråleterapienhetenSStråleterapienhetenStråleterapienhetenStråleterapienhetenStråleterapienheten
Sykehusapoteket i Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/sykehusapotekSykehusapoteket i BodøSSykehusapoteket i BodøSykehusapoteket i BodøSykehusapoteket i BodøSykehusapoteket i Bodø
Søvnutredning, Bodø (søvnapnè)https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/sovnutredning-bodoSøvnutredning, Bodø (søvnapnè)SSøvnutredning, Bodø (søvnapnè)Søvnutredning, Bodø (søvnapnè)Søvnutredning, Bodø (søvnapnè)Søvnutredning, Bodø (søvnapnè)
Uroterapeut poliklinikk, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/kirurgisk-og-ortopedisk-klinikk/uroterapeut-poliklinikk-bodoUroterapeut poliklinikk, BodøUUroterapeut poliklinikk, BodøUroterapeut poliklinikk, BodøUroterapeut poliklinikk, BodøUroterapeut poliklinikk, Bodø
Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Gravdalhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/lofoten-og-vesteralen-distriktspsykiatriske-senter/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-gravdalVoksenpsykiatrisk poliklinikk, GravdalVVoksenpsykiatrisk poliklinikk, GravdalVoksenpsykiatrisk poliklinikk, GravdalVoksenpsykiatrisk poliklinikk, GravdalVoksenpsykiatrisk poliklinikk, Gravdal
Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Stokmarkneshttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/lofoten-og-vesteralen-distriktspsykiatriske-senter/voksenpsykiatrisk-poliklinikkVoksenpsykiatrisk poliklinikk, StokmarknesVVoksenpsykiatrisk poliklinikk, StokmarknesVoksenpsykiatrisk poliklinikk, StokmarknesVoksenpsykiatrisk poliklinikk, StokmarknesVoksenpsykiatrisk poliklinikk, Stokmarknes
Voksenpsykiatrisk Poliklinikk Svolvær (utekontor)https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/lofoten-og-vesteralen-distriktspsykiatriske-senter/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-svolver-utekontorVoksenpsykiatrisk Poliklinikk Svolvær (utekontor)VVoksenpsykiatrisk Poliklinikk Svolvær (utekontor)Voksenpsykiatrisk Poliklinikk Svolvær (utekontor)Voksenpsykiatrisk Poliklinikk Svolvær (utekontor)Voksenpsykiatrisk Poliklinikk Svolvær (utekontor)
Zefyr hotellhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/zefyr-hotellZefyr hotellZZefyr hotellZefyr hotellZefyr hotellZefyr hotell
Øre-nese-hals- kjeve kirurgiske inngrephttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/ore-nese-hals-kjeve-kirurgiske-inngrep-bodoØre-nese-hals- kjeve kirurgiske inngrepØØre-nese-hals- kjeve kirurgiske inngrepØre-nese-hals- kjeve kirurgiske inngrepØre-nese-hals- kjeve kirurgiske inngrepØre-nese-hals- kjeve kirurgiske inngrep
Øre-nese-hals poliklinikk, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/ore-nese-hals-poliklinikk-bodoØre-nese-hals poliklinikk, BodøØØre-nese-hals poliklinikk, BodøØre-nese-hals poliklinikk, BodøØre-nese-hals poliklinikk, BodøØre-nese-hals poliklinikk, Bodø
Øre-nese-hals poliklinikk, Lofoten (ambulerende)https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/ore-nese-hals-poliklinikk-lofotenØre-nese-hals poliklinikk, Lofoten (ambulerende)ØØre-nese-hals poliklinikk, Lofoten (ambulerende)Øre-nese-hals poliklinikk, Lofoten (ambulerende)Øre-nese-hals poliklinikk, Lofoten (ambulerende)Øre-nese-hals poliklinikk, Lofoten (ambulerende)
Øre-nese-hals poliklinikk, Vesterålen (ambulerende)https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/ore-nese-hals-poliklinikk-vesteralenØre-nese-hals poliklinikk, Vesterålen (ambulerende)ØØre-nese-hals poliklinikk, Vesterålen (ambulerende)Øre-nese-hals poliklinikk, Vesterålen (ambulerende)Øre-nese-hals poliklinikk, Vesterålen (ambulerende)Øre-nese-hals poliklinikk, Vesterålen (ambulerende)
Øye poliklinikk og operasjon, Bodøhttps://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/oye-poliklinikk-og-operasjon-bodoØye poliklinikk og operasjon, BodøØØye poliklinikk og operasjon, BodøØye poliklinikk og operasjon, BodøØye poliklinikk og operasjon, BodøØye poliklinikk og operasjon, Bodø
Øye poliklinikk og operasjon, Lofoten (ambulerende)https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/hode-og-bevegelsesklinikk/oye-poliklinikk-og-operasjon-lofotenØye poliklinikk og operasjon, Lofoten (ambulerende)ØØye poliklinikk og operasjon, Lofoten (ambulerende)Øye poliklinikk og operasjon, Lofoten (ambulerende)Øye poliklinikk og operasjon, Lofoten (ambulerende)Øye poliklinikk og operasjon, Lofoten (ambulerende)

Besøksadresser

Bodø, Rønvikhttps://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-ronvikBodø, Rønvik
Bodø, sentrumhttps://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-sentrumBodø, sentrum
Gidsken Jakobsen vei 32https://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-sentrum/plassmyraGidsken Jakobsen vei 32
Hol 45, Lekneshttps://nordlandssykehuset.no/steder/hol-45-leknesHol 45, Leknes
Kløveråsveien 100, Rønvikhttps://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-ronvik/kloverasveien-100Kløveråsveien 100, Rønvik
Kløveråsveien 107, Rønvikhttps://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-ronvik/kloverasveien-107Kløveråsveien 107, Rønvik
Kløveråsveien 2, Rønvikhttps://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-ronvik/kloverasveien-2Kløveråsveien 2, Rønvik
Lofoten, Gravdalhttps://nordlandssykehuset.no/steder/lofoten-gravdalLofoten, Gravdal
Meierigården, Ørneshttps://nordlandssykehuset.no/steder/meierigarden-ornesMeierigården, Ørnes
Mellomåsen 108, Rønvikhttps://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-ronvik/mellomasenMellomåsen 108, Rønvik
Mellomåsveien 104, Rønvikhttps://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-ronvik/mellomasveien-104Mellomåsveien 104, Rønvik
Mellomåsveien 106, Rønvikhttps://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-ronvik/mellomasveien-106Mellomåsveien 106, Rønvik
Mellomåsveien 110, Rønvikhttps://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-ronvik/mellomasveien-110Mellomåsveien 110, Rønvik
Mellomåsveien 26, Rønvikhttps://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-ronvik/mellomasveien-26Mellomåsveien 26, Rønvik
Mellomåsveien 8, Rønvikhttps://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-ronvik/mellomasveien-8Mellomåsveien 8, Rønvik
O-fløya, Bodø sentrumhttps://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-sentrum/o-floyaO-fløya, Bodø sentrum
Psykatrisk dagavdeling, Lekneshttps://nordlandssykehuset.no/steder/lofoten-gravdal/psykiatrisk-dagsavdeling-leknesPsykatrisk dagavdeling, Leknes
S-fløyahttps://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-sentrum/s-floyaS-fløya
Sivert Nilsens gate 51, Svolværhttps://nordlandssykehuset.no/steder/sivert-nilsens-gate-51-svolverSivert Nilsens gate 51, Svolvær
Sjøgata 49, Fauskehttps://nordlandssykehuset.no/steder/sjogata-49-fauskeSjøgata 49, Fauske
Søndre gate 19 - A, Stokmarkneshttps://nordlandssykehuset.no/steder/vesteralen-stokmarknes/sondre-gate-19-aSøndre gate 19 - A, Stokmarknes
Søndre gate 19 - B, Stokmarkneshttps://nordlandssykehuset.no/steder/vesteralen-stokmarknes/sondre-gate-19-bSøndre gate 19 - B, Stokmarknes
Thalleveien 37, Rønvikhttps://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-ronvik/thalleveien-37Thalleveien 37, Rønvik
Thalleveien 38, Rønvikhttps://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-ronvik/thalleveien-38Thalleveien 38, Rønvik
Vensmoenhttps://nordlandssykehuset.no/steder/vensmoen-hovedbygning-roklandVensmoen
Vesterålen, Stokmarkneshttps://nordlandssykehuset.no/steder/vesteralen-stokmarknesVesterålen, Stokmarknes
Zefyr hotellhttps://nordlandssykehuset.no/steder/bodo-sentrum/zefyr-hotellZefyr hotell

Fant du det du lette etter?