Ungdomskurs

2 dagers lærings- og mestringskurs for ungdom og unge voksne, 16 - 25 år, med langvarige helseutfordringer.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta, det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset.

Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til Barneklinikken, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø. Henvisningen merkes med «ungdomskurs- barneavdelingens/LMS »

I henvisningen må det påføres fullstendig navn, fødselsnummer, kontakttelefon og diagnose på den som skal delta. Hvis pårørende skal delta må dette framkomme av søknaden med navn. 

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.

Målsetting

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner. Ved å delta på kurset vil du få styrket din helsekompetanse for å leve best mulig med sykdommen.

Innhold i kurset

  • Presentasjonsrunde og forventningsavklaringer. Bli kjent
  • Hvilke rettigheter og sosiale aspekter er det å være ung å ha en langvarig helseutfordring
  • Hva kan apoteket hjelpe til med? Hvordan reagerer en ung kropp på medikamenter?
  • Ungdomskroppen- hva skjer ?
  • Brukerinnlegg, meg som ung?
  • Seksualitet ved langvarige helseutfordringer 
  • Hverdagen med helseutfordringer; Identitet, mestring og sosiale relasjoner
  • Erfaringsdeling i mindre grupper


Målgruppe

Kurset er for undommer / unge voksne mellom 16- 25 år , med langvarige helseutfordringer. Helseutfordringene kan være både somatiske sykdom og psykisk helse og rus problematikk.

Praktisk informasjon

Kurset består av to dager med fysisk oppmøte på Lærings- og mestringssenteret ved Nordlandssykehuset i Bodø. 

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Kurset gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret i fløy H, første etasje. 

Virtuell vandring i kurslokalene

Rettigheter, egenandel, reise- og opphold

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell i Bodø kan du bruke denne lenken:

Utskriftsvennlig brosjyre

Kommer

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon om Revmatoid artritt ved Nordlandssykehuset

Helsenorge

Helsebiblioteket

Norsk Revmatikerforbunds barne- og ungdomsgruppe, BURG

Norsk Revmatikerforbund

Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatisk rehabilitering

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer

Ung.no -det offentliges informasjonskanal for ungdom

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Lenke til våre øvrige kurstilbud for pasienter og pårørende

Kurs og opplæring for pasient og pårørende
Fant du det du lette etter?