ADHD foreldrekurs - Lofoten

To dagers lærings- og mestringskurs for foreldre/foresatte til barn/ungdom med ADHD.

Sammen om mestring, læring for livet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Kurset er en del av behandlingstilbudet for barn som har fått ADHD diagnose og som har tilknytning til BUP Lofoten. Du kan be ditt barns behandler ved BUP sette deg på venteliste til "ADHD foreldrekurs - Lofoten". 

Målsetting

Målet med lærings- og mestringskurs generelt er at du som har en kronisk sykdom, og/eller dine pårørende, skal lære om sykdommen og hvordan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Innhold i kurset

Brukerinnlegg fra forelder til barn med ADHD og ung voksen med ADHD. Informasjon om diagnosen, utredning, symptomer, årsaker, tilleggsproblematikk, barnets og foreldrenes perspektiv (egenomsorg, positiv foreldrestyring, å legge tilrette for mestring), skolesituasjon og PPT`s rolle, behandling (struktur og hjelpemidler, medikamenter, søvn, ernæring), sosiale rettigheter og stønader, tilbud i kommunene og presentasjon av ADHD Norge. Det legges tilrette for diskusjon og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon underveis i kurset.

Vi anbefaler at du tar dette e-læringskurset i forkant: E-læring ADHD Helse Sør-Øst

Program for kurset finner du her:

Program ADHD foreldrekurs - Lofoten, 2021 (PDF)

Målgruppe

Kurset er for foreldre/foresatte til barn og ungdom med ADHD diagnose, som har tilknytning til Lofoten.

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager på dagtid. Det gjennomføres i tråd med gjeldene smittevernregler, og  i Covid-19 periode er det plass til maks 10 foreldre/foresatte på kurset. 

Kurset er gratis. Du registrerer deg på automatene ved sykehusets hovedinngang ved ankomst.

Det serveres kaffe, te, vann, frukt/grønt i kursrommet. Det er anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine, eller du kan ta med egen lunsj.

Rettigheter, egenandel, reise og opphold

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Nordlandssykehuset Gravdal

Nordlandssykehuset Stokmarknes

Nordlandssykehuset Bodø, somatikk

Nordlandssykehuset Bodø, Psykisk helse og rus

Utskriftsvennlig brosjyre

Kommer.

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon om ADHD hos barn og unge ved Nordlandssykehuset

Helsenorge

Helsebiblioteket

ADHD Norge

E-læring ADHD av Helse Sør-Øst

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under:

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret


Fant du det du lette etter?