HELSENORGE

ADHD foreldrekurs - Lofoten

To dagers lærings- og mestringskurs for foreldre/foresatte til barn med ADHD.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Kurset er en del av behandlingstilbudet for barn som har fått ADHD diagnose og som har tilknytning til BUP Lofoten. Du kan be ditt barns behandler ved BUP sette deg på venteliste til "ADHD foreldrekurs - Lofoten". 

Hvorfor delta på kurs

Målet med lærings- og mestringskurs generelt er at du som har en kronisk sykdom, og/eller dine pårørende, skal lære om sykdommen og hvordan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord


Innhold i kurset

Brukerinnlegg, informasjon om diagnosen, utredning, symptomer, årsaker, tilleggsproblematikk, barnets og foreldrenes perspektiv, skolesituasjon og PPT`s rolle, behandling , motoriske ferdigheter, tilbud i kommunene og presentasjon av brukerogranisasjon: ADHD Norge. Det legges til rette for diskusjon og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon i løpet av kurset. 

Vi anbefaler at du tar dette e-læringskurset i forkant:

E-læring ADHD Helse Sør-Øst

Program for kurset finner du her: 

Program ADHD foreldrekurs Lofoten.pdf

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager på dagtid.

Kurset er gratis. Du registrerer deg på automatene ved sykehusets hovedinngang ved ankomst begge kursdager.

Det serveres kaffe, te, vann, frukt i kursrommet. Det er anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine, eller du kan ta med egen lunsj.

Reise

Reiseinformasjon til våre lokasjoner:

Nordlandssykehuset GravdalBUP Svolvær

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Utskriftsvennlig brosjyre

Brosjyre ADHD foreldrekurs Lofoten 2022.pdf

Nyttige nettadresser

Behandlingsinformasjon om ADHD hos barn og unge ved Nordlandssykehuset

Helsenorge

Helsebiblioteket

ADHD Norge

E-læring ADHD av Helse Sør-Øst

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under:

Kurstilbud på Lærings- og mestringssenteret


Fant du det du lette etter?