HELSENORGE

Artrosekurs, hofte og kne - Bodø

Dagskurs for deg som har begynnende eller moderat artrose i hofte og/eller kne.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) til tjenestetypen "Fysioterapi" og merkes med tittelen "Artroseskole". 

Henvisningen kan også sendes per post til Kliniske Service Funksjoner, Fysioterapitjenesten. Nordlandssykehuset HF. Postboks 1480. 8092 Bodø.  Merkes med tittelen "Artroseskole"

I henvisningen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer.

Pasienter over 35 år med belastningssmerter i hofte og/eller kne (begynnende eller moderat artrose) kan henvises direkte til artroseskole for opplæring før man vurderer operasjon. Etter kurset oppfordres deltagerne til å komme i gang med trening etter prinsippene i «Aktiv med Artrose» hos fysioterapeut utenfor sykehuset i et 6 -12 ukers individuelt tilpasset opplæringsprogram.

Hvorfor delta på kurs

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

På artrosekurset er hovedmålet at du skal få kunnskaper og ferdigheter til å kunne vedlikeholde aktivitetsnivået, utsette eller eventuelt unngå operasjon.

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord


Innhold i kurset

Dette er et teoretisk kurs for deg med begynnende eller moderat artrose i hofte og/eller kne. Her møter du tverrfaglig helsepersonell og en erfaren bruker som underviser om artrosesykdom, behandlingen av denne og hva du selv kan gjøre for å bedre symptomer og plager. 

Praktisk informasjon

Dagskurs som gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret i fløy H, første etasje. Lunsj kan kjøpes  i sykehusets kantine/ kafe og kioskutsalg.

Virtuell vandring i kurslokalene

Kurset er starten på et forløp med testing og trening. Etter kurset oppfordres du til å trene etter prinsippene i «Aktiv med Artrose» hos fysioterapeut utenfor sykehuset i 6 -12 uker. Du må selv ta kontakt med fysioterapeut utenfor sykehuset og treningsprogrammet hos lokal fysioterapeut tilpasses når du kommer dit. 

Ved oppstart og etter 3, 12 og 24 måneder vil du besvare spørsmål som omhandler artrosesykdom, livskvalitet, aktivitetsnivå etc gjennom et elektronisk registreringssystem.

Kurset er en del av AktivA , Aktiv med Artrose, et program for å implementere internasjonale retningslinjer for pasienter med artrose. Retningslinjene vektlegger pasientopplæring, trening og vektreduksjon (hvis nødvendig).Trykk på lenken under for å se tidslinjen for hele tilbudet:

Tidslinje AktivA

Overnatting

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Du kan også benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotel og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Helse Nord har følgende prioriteringer på eksterne hotell:

1. Scandic Hotels

2. Thon Hotels

3. Nordic Choice Hotels.

Du kan også bestille på overnattingssteder uten hotellavtale med Helse Nord.

Les om refusjon under "Rettigheter og egenandel".

Reise

Reiseinformasjon til våre lokasjoner:

Nordlandssykehuset Gravdal

Nordlandssykehuset Stokmarknes

Nordlandssykehuset Bodø, somatikk

Nordlandssykehuset Bodø, Psykisk helse og rus

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene

AktivA

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering

Helsenorge

Helsebiblioteket

Norsk Revmatikerforbund

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Lenke til våre øvrige kurstilbud for pasienter og pårørende

Kurs og opplæring for pasient og pårørende


Fant du det du lette etter?