Diabetes type 2 startkurs - Lofoten

Tre dagers lærings- og mestringskurs for voksne som har diabetes type 2 og deres pårørende.

Sammen om mestring, læring for livet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning for å delta. Din sykehuslege, fastlege eller diabetes-sykepleier kan henvise deg. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) til Medisinsk klinikk, eller per post til Medisinsk avdeling, Nordlandssykehuset Lofoten, Boks 373, 8376 Leknes .

I henvisningen må det påføres fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose, og det må fremgå at det henvises til Lærings- og Mestringskurs. Skal det være med pårørende, må hans/hennes navn fremgå i henvisningen. Dette gjelder også i tilfeller hvor pasienten ikke skal delta.

Dersom du allerede er under oppfølgning ved Diabetes poliklinikk NLSH Lofoten, kan du ta direkte kontakt for å få kursplass.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.


Målsetting

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Innhold i kurset

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Tema i kurset er: medisinsk faktakunnskap om diabetes og behandling. Råd om fysisk aktivitet. Kunnskap om ernæring ved diabetes. Fotbehandling og senskader. Mestring og livsstilsendring ved kronisk sykdom. Muligheter og rettigheter ved sykdom. Informasjon om tilbud i kommunen. Brukererfaringer. God tid til erfaringsutveksling og spørsmål.

Program fra et tidligere kurs finner du her:

Målgruppe

Kurset er for voksne personer med Diabetes type 2 og deres pårørende.

Praktisk informasjon

Kurset går over tre dager på dagtid. Det legges opp til diskusjoner i grupper og i fellesskap.

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine, eller ta med matpakke. Det serveres kaffe, te, vann og frukt/grønnsaker på kursrommet.

Kurset gjennomføres i store møterom i 3 etasje ved NLSH Lofoten: Gravdal.

Rettigheter, egenandel, reise og opphold

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell i Bodø kan du bruke denne lenken:

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned:

Diabetes startkurs Lofoten.pdf

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon om Diabetes type 2 fra Nordlandssykehuset

Nettkurs: "Diabetes type 2: Slik lever du godt med sykdommen", av Diabetesforbundet og Helsedirektoratet

Helsenorge - diabetes type 2

Norsk helseinformatikk - diabetes type 2

Nasjonal faglig retningslinje for diabetes - helsedirektoratet

Helsebiblioteket - diabetes type 2

Diabetesforbundet

Pårørendesenteret

Nyttige nettressurser - kvalitetessikret samling om helse og mestring

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Lenke til våre øvrige kurstilbud for pasienter og pårørende

Kurs og opplæring for pasient og pårørende


Fant du det du lette etter?