Hjerneslagkurs - Lofoten

Tre dagers lærings- og mestringskurs for voksne som har hatt hjerneslag og deres pårørende.

Sammen om mestring, læring for livet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning for å delta. Din sykehuslege, fastlege eller hjerneslagsykepleier kan henvise deg. Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) til Medisinsk klinikk, eller per post til Medisinsk avdeling, Nordlandssykehuset Lofoten, Boks 373, 8376 Leknes .

I henvisningen må det påføres fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose, og det må fremgå at det henvises til Lærings- og Mestringskurs. Skal det være med pårørende, må hans/hennes navn fremgå i henvisningen. Dette gjelder også i tilfeller hvor pasienten ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.


Målsetting

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Innhold i kurset

Gjennom kurset møter man fagfolk fra sykehuset og vestvågøy kommune. Du møter også en brukerrepresentant som deler sine erfaringer med å leve med hjerneslag. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål utveksle erfaringer med de andre kursdeltakerne.                                                                                                                

Tema i kurset er: medisinsk faktakunnskap, fysisk aktivitet, normale følelsesmessige reaksjoner og mestring av sykdom, usynlige vansker, kommunikasjon, samliv og sosialt nettverk, å være pårørende, informasjon om tilbud i kommunene og rehabilitering, livet som hjerneslagrammet.

Tidligere program for kurset finner du her:

Program Hjerneslag September- Oktober 2020.pdf

Målgruppe

Kurset er for voksne som har hatt hjernesalg og deres nærmeste pårørende.

Praktisk informasjon

Kurset går over tre dager på dagtid. Det legges opp til diskusjoner i grupper og i fellesskap.

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Kaffe, te, vann, frukt/grønt/nøtter serveres på kursrommet (gratis).

Rettigheter, egenandel, reise- og opphold

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell i Bodø kan du bruke denne lenken:

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned:

Hjerneslag Lofoten.pdf

Nyttige nettadresser

Her kan du finner nettsider med kvalitetssikret informasjon om helse og mestring. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene:

Nordlandssykehuset - behandlingsinformasjon hjerneslag

Helsenorge - hjerneslag

Helsebiblioteket - pasientinformasjon - hjerneslag

Norsk helseinformatikk - hjerneslag

LHL Hjerneslag

Norsk forening for slagrammede

Landsforeningen for slagrammede

Pårørendesenteret

Nyttige nettsider - kvalitetessikret samling om helse og mestring

Mestringstreff for hjerneslagrammede og pårørende - interkommunalt tilbud Lofoten

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Lenke til våre øvrige kurstilbud for pasienter og pårørende

Kurs og opplæring for pasient og pårørende

Fant du det du lette etter?