Overvektkurs før operasjon - Bodø

To dagers obligatorisk kurs for alle som skal overvektopereres ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Sammen om mestring, læring for livet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

De lokale helseforetak kan etter definerte kriterier henvise pasienter (>18 år) med sykelig overvekt til vurdering og behandling for bariatrisk kirurgi/konservativ behandling.

Primærhelsetjenesten kan ikke henvise pasienter direkte til Regionalt senter for sykelig overvekt for voksne.

Følgende kriterier (1-3) må alle tilfredsstilles før en pasient kan henvises fra medisinsk poliklinikk ved lokalsykehus til videre diagnostikk og behandling for bariatrisk kirurgi/ konservativ behandling ved Regionalt kompetansesenter for sykelig overvekt.

1. Sykelig overvekt: Kroppsmasseindeks (KMI) ≥ 40 kg/m2, eller KMI ≥ 35 kg/m2 med følgesykdom (diabetes mellitus, hypertensjon, søvnapnè, respirasjonssvikt eller belastningsrelaterte skjelettsmerter)

2. Pasienten må selv ønske, samt ha psykisk helse og kognitiv kapasitet, til å gjennomføre ett av to behandlingsalternativer:

  • Konservativ behandling

  • Bariatrisk kirurgi

3. Pasienten må ha gjennomført et behandlingsforsøk av minst 6 måneders varighet lokalt

Hvis kravene er oppfylt tilskrives pasienten om utredningens videre forløp. Eget henvisningsskjema må fylles ut og signeres av lege. Sendes til: Regionalt senter for sykelig overvekt i Helse Nord, Medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset HF, 8092 Bodø. OBS: Skal ikke sendes på epost.

Klikk her for mer informasjon om henvisning og behandling


Målsetting 

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Innhold i kurset

Fysisk aktivitet, kost i balanse, mat og følelser, erfaringer fra en som er operert, erfaringsutveksling, informasjon om operasjon.

Målgruppe

Kurset er en del av et obligatorisk forløp for alle som skal overvektopereres ved Nordlandssykehuset i Bodø. 

Informasjon om hvilke kriterier som må fylles for å komme inn i et slikt forløp, finner du i det blå feltet om henvisning.

Praktisk informasjon

Kurset går over to dager på dagtid, og er plass til 10 deltakere. Det legges opp til diskusjoner i grupper og i fellesskap og det vil være noe fysisk aktivitet.

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Kurset gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret i fløy H, første etasje. 

Virtuell vandring i kurslokalene

Rettigheter, egenandel, reise- og opphold

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter til pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell kan du bruke denne lenken:

Zefyr hotell

Reiseinformasjon til våre lokasjoner:

Nordlandssykehuset Gravdal

Nordlandssykehuset Stokmarknes

Nordlandssykehuset Bodø, somatikk

Nordlandssykehuset Bodø, Psykisk helse og rus

Nyttige nettsider

Helse Norge 

Samvalg, Sykelig overvekt

Kostverktøyet 

Aktivitetshåndboken

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud på Lærings- og mestringssentret


Fant du det du lette etter?