HELSENORGE

Revmakurs for ungdom og unge voksne - Bodø

3 dagers lærings- og mestringskurs for ungdom og unge voksne, 16 - 25 år, med ulike revmatiske sykdommer.

Sammen om mestring, læring for livet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta, det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset.

Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ)  eller per post til Revmatologisk poliklinikk, Nordlandssykehuset HF
Postboks 1480, 8092 Bodø. Henvisningen merkes LMS- ungdomskurs.

I henvisningen må det påføres fullstendig navn, fødselsnummer og diagnose på den som skal delta. 

Dersom du allerede er under oppfølging på Revmatologisk poliklinikk, kan du ta direkte kontakt for å få kursplass.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset.


Målsetting

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner. Ved å delta på kurset vil du få styrket din helsekompetanse for å leve best mulig med sykdommen.

Innhold i kurset

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Sykdomslære, medikamenter og aktuell behandling. Kosthold. Fysisk aktivitet og sykdom. Identitet og kroppsbilde. Seksualitet og samliv. Utfordringer i dagliglivet. Relasjoner til venner og familie. Rettigheter og velferdsordninger. Psykiske reaksjoner ved kronisk sykdom. Mestring. Fatigue og energiøkonomisering. Brukererfaring. Erfaringsdeling.

Promofilm

Målgruppe

Kurset er for ungdom og unge voksne i aldersgruppen 16 - 25 år i Nordland med ulike revmatiske sykdommer.

Praktisk informasjon

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og kioskutsalg.

Kurset gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret i fløy H, første etasje. 

Virtuell vandring i kurslokalene

Rettigheter, egenandel, reise- og opphold

Pasienter og pårørende har rettigheter blandt annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

For informasjon om vårt pasienthotell i Bodø kan du bruke denne lenken:

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å laste ned

Nyttige nettadresser

Her kan du finne nettsteder med kvalitetssikret helseinformasjon. Klikk på lenkene for å åpne nettsidene.

Behandlingsinformasjon om Revmatoid artritt ved Nordlandssykehuset

Behandlingsinformasjon om Psoriasisartritt ved Nordlandssykehuset

Helsenorge

Helsebiblioteket

Norsk Revmatikerforbunds barne- og ungdomsgruppe, BURG

Norsk Revmatikerforbund

Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatisk rehabilitering

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Ung.no -det offentliges informasjonskanal for ungdom

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Lenke til våre øvrige kurstilbud for pasienter og pårørende

Kurs og opplæring for pasient og pårørende


Fant du det du lette etter?