HELSENORGE

Erfaringshjørnet

Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse har to erfaringskonsulenter. De har erfaringer innen barnevernet, rus og psykiatri, IPS, NAV, politisk verksted (Oslo Mental Helse) og Mental Helse Bodø

Illustrasjon av et tre med blader
Erfaringskonsulentene gir et viktig bidrar til å forbedre tjenesten via veiledning, foredrag og utvikling av infomateriell.


Hva gjør en erfaringsk​​​onsulent?

Mulighet for intervjuer og eventuelle seminarer, fagdager, kurs og internundervisninger.
Kan snakke med jobbsøkere og/eller jobbspesialister ved spørsmål rundt IPS eller det å være erfaringskonsultent. 

Vi er i oppstart av et større nettverk av erfaringkonsulenter rundt omkring i Nord Norge og vi brenner veldig for feltet.

Kon​takt våre erfaringskonsulenter

L. Alexandra Silbermann, 

Barbara Juliana Stenvall, 
Fant du det du lette etter?