Overordnet samarbeidsorgan (OSO)

Overordna samarbeidsorgan er avviklet til fordel for annet samarbeidsorgan. Arkiv for tidligere møter og protokoller i OSO er å finne på denne siden.

Tidligere medlemmer i OSO

Medlemmer i OSO
Medlem Varamedlem Representerer

Kommunene
Nils Olav Hagen, enhetsleder helseenheten Vestvågøy kommune​​​​
Heidi Wiik, rådgiver
Lofoten, Vestvågøy kommune
Jan Håkon Juul, kommuneoverlege

Lofoten, Vågan kommune
Marion Celius, helse- og omsorgsleder
Sture Jakobsen, helse- og omsorgssjef Sortland kommune
Vesterålen, Hadsel kommune
Jarle Ragnar Meløy, rådmann
Ole Morten Teigen, kommunedirektør
Vesterålen, Øksnes kommune
Arne Myland, kommunaldirektør
Lisbeth Movik, kommunalleder Helse- og omsorg, Beiarn kommune
Salten, Bodø kommune
Geir Mikkelsen, kommunedirektør
Nils Arne Johnsplass, helse- og omsorgsleder, Fauske kommune
Salten, Gildeskål kommune
​Kristin Eide Holdal, ass kommunedirektør
​Marit Nybakk, avdelingsleder saltdal kommune
​Salten, Meløy kommune

Nordlandssykehuset HF
Paul Martin Strand, adm. direktørBeate Sørslett, viseadministrerende direktør
Nordlandssykehuset HF
Hedda Soløy-Nilsen, klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikken
Desirée S Høgmo, leder Lofoten og Vesterålen DPS
Nordlandssykehuset HF
Olaug Kråkmo, klinikksjef Medisinsk klinikk
Tony Bakkejord, klinikksjef Kirurgisk klinikk
Nordlandssykehuset HF
Harald Stordahl, klinikksjef Prehospital klinikk
Eystein Presteng Larsen, foretaksjurist
Nordlandssykehuset HF
Tonje Hansen, fagsjef
Sissel Eidhammer, rådgiver Fagavdelingen
Nordlandssykehuset HF
Edle Elstad, ass avdelingsleder Kirurgisk klinikk, NLSH Lofoten
Merethe Breivik, enhetsleder Medisinsk klinikk, Lofoten 
Nordlandssykehuset HF
Gro- Marith Karlsen, rådgiver Geir Brokstad, avdelingsleder Kirurgisk klinikk, NLSH Vesterålen
Nordlandssykehuset HF
Øvrige representanter i OSO med møte- og talerett:
Paul Daljord, leder 

Brukerutvalget
Morten Juul Sundnes
Lars Utne Haukland
Statsforvalteren
Johhny R Jensen
Karina Hjerde, Merete Danielsen og Frida Andreae
Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet,Delta og Den norske legeforening
Torgunn Gunnarsen

Fagforbundet
Hilde Holm Solvoll
Gøril Ursin
Nord universitet
Silje C. Wangberg

UIT, Norges arktiske universitet
Lisa Friborg

KS

Vedtekter Overordnet samarbeidsorgan OSO


Tidligere OSO-møter med sakspapirer og protokoller:

Møte i OSO 2. juni 2021https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-oso-2-juni-2021Møte i OSO 2. juni 2021Sakene 25-35
Møte i OSO 26. april 2021https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-oso-26-april-2021Møte i OSO 26. april 2021Sakene 14-24
Møte i OSO 24. februar 2021https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-oso-24-februar-2021Møte i OSO 24. februar 2021Sakene 01-13
OSO-møte 10. september 2020https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/oso-mote-10-september-2020-2020-09-10OSO-møte 10. september 2020
OSO-møte 9. juni 2020https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/oso-mote-9-juni-2020-2020-06-09OSO-møte 9. juni 2020Sakene 07-019
OSO-møte 1 2020 (24. april)https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/oso-mote-1-2020-24-april-2020-04-24OSO-møte 1 2020 (24. april)Sakene 001-005
OSO-møte 24. april 2020https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/oso-mote-24-april-2020-2020-04-24OSO-møte 24. april 2020Sakene 001-005

Fant du det du lette etter?