Mange personer i blå skjorte som står i hvert sitt vindu og smiler mot kamera

Seksjon for pasientsikkerhet

Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet er et tilbud fra Seksjon for pasientsikkerhet til helseforetakene i regionen. Kompetansetjenesten har som viktigste oppgave å drive kunnskapsdeling innenfor praktisk/klinisk pasientsikkerhetsarbeid.

​Seksjon for pasientsikkerhet ble opprettet i 2011, og er en av fem seksjoner i fagavdelingen. Seksjonen er en støttende funksjon for ansatte i å ivareta pasientsikkerhet, forebygging av skader og kvalitetsforbedring.

I 2012 ble regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet etablert av Helse Nord. Kompetansetjenesten organiseres av seksjon for pasientsikkerhet, og har som hovedoppgave å bistå til systematisk deling av kunnskap og erfaring i pasientsikkerhetsarbeid på tvers av foretaksgrensene.


Seksjon f​​or Pa​​sientsikkerhet

Seksjon for pasientsikkerhet ble opprettet i 2011, og er en av fem seksjoner i fagavdelingen. 

Seksjonen er en støttende funksjon for ansatte i å ivareta pasientsikkerhet, forebygging av skader og kvalitetsforbedring.

I 2012 ble regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet etablert av Helse Nord. Kompetansetjenesten organiseres av seksjon for pasientsikkerhet, og har som hovedoppgave å bistå til systematisk deling av kunnskap og erfaring i pasientsikkerhetsarbeid på tvers av foretaksgrensene.


Helse N​ords pas​​​ientsikkerhetskonferanse

Den regionale pasientsikkerhetskonferansen arrangeres årlig, og har siden oppstart i 2013 vært en viktig møteplass for helsepersonell i landsdelen. 

Forelesere fra inn- og utland deler sine erfaringer og det legges opp til dialog, gode diskusjoner og kunnskapsdeling på tvers av helseforetakene. Vi har fokus på nettverksbygging og praktisk forbedringsarbeid.


Pasientsikker​​hetsp​risen

Årlig deler vi ut pasientsikkerhetsprisen til ansatte i Nordlandssykehuset. Prisen går til teamet som har jobbet systematisk med et tiltak som har ført til forbedring og bedre pasientsikkerhet.

Tidlige​​​r​​e vinnere

Kontakt ​o​ss

Telefon: 75 53 40 00  (sentralbord Nordlandssykehuset)

OBS! Ikke send personopplysninger i e-​post til oss​.

Meldin​​g om uønskede hen​​delserKontinuerlig fo​​rbe​​​dring

Formålet med utdanningen er å gi sykehusansatte i alle ledd, kunnskap om hvordan de setter i gang, leder og gjennomfører forbedringsprosjekt som gir varig endring av tjenestene til det beste for pasienter, pårørende og medarbeidere. 

Les mer om kontinuerlig forbedring i Nordlandssykehuset ​ ​


Sim​​​u​leringssenteret

Informasjon kommer. Fant du det du lette etter?