Pasient og sykepleier som smiler sammen

Seksjon for pasientsikkerhet

Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet.

Om Seksjon for Pasientsikkerhet

Seksjon for pasientsikkerhet ble opprettet i 2011 og er en av fire seksjoner i Fagavdelingen. Seksjonen koordinerer pasientsikkerhetstiltak på foretaksnivå og bistår klinikker og enheter i planlegging og gjennomføring av lokale prosjekter. 

I 2012 ble regional kompetansetjeneste ble etablert av Helse Nord. Kompetansetjenesten organiseres av seksjon for pasientsikkerhet ved Nordlandssykehuset. Seksjonen har i underkant av fire årsverk, og har også knyttet til seg internasjonale rådgivere med særlig relevant kompetanse innenfor pasientsikkerhet, ledelse, strategi og kommunikasjon. 

Regional handlingsplan for pasientsikkerhet i Helse Nord 2019-2021

Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet


Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse

Den regionale pasientsikkerhetskonferansen arrangeres årlig og har siden oppstarten i 2013 vært en viktig møteplass for helsepersonell i landsdelen. På konferansen kan du lære om praktisk forbedringsarbeid som skal bidra til å redusere antall pasientskader. Forelesere fra inn- og utland deler sine erfaringer og det legges opp til dialog, diskusjoner og kunnskapsdeling mellom helsepersonell og helseforetakene.

Neste konferanse blir digital og går av stabelen 15. februar 2023

Kontakt oss

Telefon: 75 53 40 00 (sentralbord Nordlandssykehuset)
E-post: pasientsikkerhet@nlsh.no

OBS! Ikke send personopplysninger i epost til oss​.

Melding om uønskede hendelser

Gå her for å se 3-3-meldingene

Kontinuerlig forbedring

Formålet med utdanningen er å gi sykehusansatte i alle ledd, kunnskap om hvordan de setter i gang, leder og gjennomfører forbedringsprosjekt som gir varig endring av tjenestene til det beste for pasienter, pårørende og medarbeidere. 

Les mer om ​forbedringsutdanning og ​forbedringsveileder  


 

Simuleringssenteret

Informasjon kommer.


 Fant du det du lette etter?