Gruppe på ti personer i blå skjorte som smiler

Seksjon for pasientsikkerhet

Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet

Seksjon for pasientsikkerhet er en av fem seksjoner i fagavdelingen. Seksjonen er en støttende funksjon for ansatte i å ivareta pasientsikkerhet, forebygging av skader og kvalitetsforbedring.

Regional kompetansetjeneste​ for klinisk pasientsikkerhet

Helse Nords kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet har som hovedoppgave å bistå til systematisk deling av kunnskap og erfaring i pasientsikkerhetsarbeidet på tvers av foretaksgrensene. Kompetansetjenesten utgår fra seksjon for pasientsikkerhet ved Nordlandssykehuset. 

Pasientsikkerhet handler om å forhindre uønskede hendelser og pasientskader som et resultat av helsetjenestens behandling. Pasientsikkerhet handler også om å lære av disse hendelser for å forebygge at de gjentar seg.

Les mer​​ om våre ansvarsområder:​

Helse N​ords pas​​​ientsikkerhetskonferanse

Den regionale pasientsikkerhetskonferansen arrangeres årlig, og har siden oppstart i 2013 vært en viktig møteplass for helsepersonell i landsdelen. 

Forelesere fra inn- og utland deler sine erfaringer og det legges opp til dialog, gode diskusjoner og kunnskapsdeling på tvers av helseforetakene. Vi har fokus på nettverksbygging og praktisk forbedringsarbeid.


Pasientsikker​​hetsp​risen

Årlig deler vi ut pasientsikkerhetsprisen til ansatte i Nordlandssykehuset. Prisen går til teamet som har jobbet systematisk med et tiltak som har ført til forbedring og bedre pasientsikkerhet.

Tidlige​​​r​​e vinnere

Meldin​​g om uønskede hen​​delser​


Kontinuerlig forbedring 

Formålet med utdanningen er å gi sykehusansatte i alle ledd, kunnskap om hvordan de setter i gang, leder og gjennomfører forbedringsprosjekt som gir varig endring av tjenestene til det beste for pasienter, pårørende og medarbeidere. 

Les mer om kontinuerlig forbedring i Nordlandssykehuset​ ​


SimuleringssenteretKontakt ​o​ss

Telefon: 75 53 40 00 (sentralbord Nordlandssykehuset)

OBS! Ikke send personopplysninger i e-​post til oss​. Fant du det du lette etter?