Brukerutvalget står oppstilt

Brukerutvalget

Nordlandssykehusets brukerutvalg skal bidra til å skape et best mulig sykehus for pasienter og ansatte. Brukerutvalget er et forum for innspill fra organisasjonene, pasienter og pårørende.

Leder av Brukerutvalget sitter i Nordlandssykehusets styre, med tale- og forslagsrett.

Brukerutvalget er:

 • Et rådgivende organ for styret og direktøren i saker av strategisk karakter som angår tilbudet til pasienter og pårørende i Nordlandssykehusets virksomhetsområde.
 • Et forum for tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende om generaliserte erfaringer innenfor Nordlandssykehusets ansvarsområde og oppgaver.
 • Et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner.


Dette er medlemmene i Brukerutvalget

Leder:

Paul Daljord

Paul Daljord, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Nestleder:

Gunn Strand Hutchinson

Gunn Strand Hutchinson, Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Medlemmer:

 • Ole André Korneliussen, Mental Helse
 • Ivar Martin Nordgård, Kreftforeningen
 • Linn Christin Sørtorp, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)​
 • Carl Eliassen, Brukerorganisasjon på rusfeltet - MARBORG
 • Mai-Helen Walsnes, Nordland fylkes ​​eldreråd
 • Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell, samisk representant
 • Marie Dahlskjær, leder Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset
 • Paul Martin Strand, adm. dir Nordlandssykehuset

Varamedlemmer

 • Idar Gustav Hunstad      
 • Gunnar Olsen                    
 • Andreas Lund    
 • Cicilie Toresen
 • Espen Akerborg          
 • Agnete Tjærandsen  
 • Fransisca Kappfjell Herbst
 • Lars-Herman Nordland
 • Beate Sørslett

​Kontaktinformasjo​​n

Paul Daljord

Utvalgets leder: Paul Daljord
E-post: post.pdaljord@gmail.com
Telefon: 913 61 937

Sissel Eidhammer

Utvalgets sekretær: Sissel Eidhammer
E-post: sissel.eidhammer@nordlandssykehuset.no

Telefon: 75 57 19 45

Postadresse:​
Nordlandssykehuset HF
Brukerutvalget
Postboks 1480, 8092 Bodø


Reiseregning og honorarskjema

Medlemmer i brukerutvalget benytter skjemaet nedenfor til reiseregning.

 • Reiseregninger utbetales hver torsdag. 
 • Honorarer utbetales den 12. hver måned. Honorarskjemaet må registreres innen den 25. måneden før for å komme med i utbetalingen.  ​

Reiseregning ikke ansatt.xlsHonorarskjema brukermedvirkning.pdfHonorarskjema brukermedvirkning - flere oppdrag samlet

Årsmeldinger

Tidligere møter i Brukerutvalget

Møte i Brukerutvalget 27. september 2021https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-27-september-2021Møte i Brukerutvalget 27. september 2021Sakene 088-104
Møte i Brukerutvalget 2. september 2021https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-2-september-2021Møte i Brukerutvalget 2. september 2021Sakene 075-087
Møte i Brukerutvalget 15. juni 2021https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-15-juni-2021Møte i Brukerutvalget 15. juni 2021Sakene 061-074
Møte i Brukerutvalget 12. mai 2021https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-12-mai-2021Møte i Brukerutvalget 12. mai 2021Sakene 048-060
Møte i Brukerutvalget 15. april 2021https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-15-april-2021Møte i Brukerutvalget 15. april 2021Sakene 035-047
Møte i Brukerutvalget 11. mars 2021https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-11-mars-2021Møte i Brukerutvalget 11. mars 2021Sakene 018-034
Møte i Brukerutvalget 10. februar 2021https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-10-februar-2021Møte i Brukerutvalget 10. februar 2021Sakene 001-017


 Fant du det du lette etter?