Brukerutvalget

Brukerutvalget

Nordlandssykehusets brukerutvalg skal bidra til å skape et best mulig sykehus for pasienter og ansatte. Brukerutvalget er et forum for innspill fra organisasjonene, pasienter og pårørende.

​Leder av Brukerutvalget sitter i Nordlandssykehusets styre, med tale- og forslagsrett.

Dette er medlemmene i Brukerutvalget

Leder: Paul Daljord, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Nestleder: Gunn Strand Hutchinson, Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Medlemmer:

 • Ole André Korneliussen, Mental Helse
 • Marie Dahlskjær, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
 • Linn Christin Sø​​​​torp, RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet
 • Gunn Varberg Blandford, Kreftforeningen
 • Wiggo Nilsen, Nordland fylkes eldreråd
 • Anna-Emilie Langås Vadnem, Samisk representant
 • Danielle Johanna Hansen, Leder Ungdomsrådet, Ungdomsrådsrepresentant
Varamedlemmer

 • Hege Sørheim Larsen, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)​
 • Marte Imingen, Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Carl Eliassen, MARBORG
 • Anja Pettersen, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
 • Espen Akerborg, RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet
 • Per Dalhaug, Kreftforeningen
 • Simon Johnsen, Nordland fylkes eldreråd
 •  Nils Lennart Ranberg​Samisk representant
 • Olav Wiik Moland, Nestleder ungdomsrådet

Brukerutvalgets ma​​ndat

​Brukerutvalget skal jobbe for at brukersynspunkt gis en sentral plass i utforming av
pasienttilbud i Nordlandssykehuset og at brukersynspunkt fremgår i rapportering
etter plan- og meldesystemet og i beslutningsgrunnlag som fremmes for
administrasjon og styrer. ​


Handli​​ngsplaner


Brukermed​​virkning i prosjekter og utvalgReiseregning ​​og honorarskjema

Medlemmer i brukerutvalget benytter skjemaet nedenfor til reiseregning og honorar.

 • Reiseregninger utbetales hver torsdag. 
 • Honorarer utbetales den 12. hver måned. Honorarskjemaet må registreres innen den 25. måneden før for å komme med i utbetalingen.  ​
Møtehonorar til brukermedvirkere, fastsettes som følger: 
 • ​​Fysiske møter, heldags: kr. 2080,- 
 • Telefonmøter/videomøter over 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 2080,- 
 • Telefonmøter/videomøter inntil 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 1040,-
 • I prosjekter med mange korte møter over en relativt kort periode utbetales timelønn etter satsene i Statens personalhåndbok, kr 486,- pr time.
 • Deltakelse i utvikling og gjennomføring av lærings- og mestringskurs har egne satser.
​​Godtgjørelse til leder og nestleder av brukerutvalg/ungdomsråd (Helse Nord)
 • Årlig godtgjørelse for leder kr. 27 700,- 
 • Årlig godtgjørelse for nestleder kr. 20 300,- 
Foredrag/innlegg på konferanser
 • Deltagelse på møter og konferanser hvor utgifter til reise, diett og/eller konferanseavgift påløper, skal godkjennes på forhånd av foretaket. Det utbetales i utgangspunktet ikke honorar for deltakelse på kurs/konferanse. Dersom brukerrepresentanten inviteres til å holde innlegg, skal reiseutgifter og honorar primært dekkes av arrangør. ​
 • Foredrag/innlegg på konferanser kan godtgjøres i henhold til program. Forberedelse av originalforedrag kan honoreres med inntil 4 timers forberedelse (timesats 486,-) .
 • Dersom foredraget er holdt tidligere, kan representanten kreve 1 time forberedelse. Avtaler om godtgjørelse av foredrag skal inngås før oppdraget aksepteres.


Reiseregning brukermedvirker Nordlandssykehuset HF.xls

Honorarskjema brukermedvirkning.pdf Honorarskjema brukermedvirkning - flere oppdrag samlet
​ ​

Årsmeldin​​ger

​Årsmelding Brukerutvalget i Nordlandssykehuset 2022 

Årsmelding Brukerutvalget i Nordlandssykehuset 2021​​​

​Årsmelding Brukerutvalget i Nordlandssykehuset 2020

​Årsmelding Brukerutvalget i Nordlandssykehuset 2019

​Årsmelding Brukerutvalget i Nordlandssykehuset 2018

​Årsmelding Brukerutvalget i Nordlandssykehuset 2017​Kontaktinformasjo​​n

Paul Daljord

Utvalgets leder: Paul Daljord
E-post: post.pdaljord@gmail.com
Telefon: 913 61 937

Sissel Eidhammer

Utvalgets sekretær: Sissel Eidhammer
E-post: sissel.eidhammer@nordlandssykehuset.no

Telefon: 75 57 19 45

Postadresse:​
Nordlandssykehuset HF
Brukerutvalget
Postboks 1480, 8092 Bodø​

Tidligere møter i Brukerutvalget

Møte i Brukerutvalget 16. mai 2023https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-16-mai-2023Møte i Brukerutvalget 16. mai 2023Sakene 036-047
Møte i Brukerutvalget 19. april 2023https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-19-april-2023Møte i Brukerutvalget 19. april 2023Sakene 026-035
Møte i Brukerutvalget 22. mars 2023https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-22-mars-2023Møte i Brukerutvalget 22. mars 2023Sakene 013-025
Møte i Brukerutvalget 14. februar 2023https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-14-februar-2023Møte i Brukerutvalget 14. februar 2023Sakene 001-012
Møte i Brukerutvalget 8. november 2022https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-8-november-2022Møte i Brukerutvalget 8. november 2022Sakene 096-109
Møte i Brukerutvalget 19. september 2022https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-19-september-2022Møte i Brukerutvalget 19. september 2022Sakene 083-095
Møte i Brukerutvalget 24. august 2022https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-24-august-2022Møte i Brukerutvalget 24. august 2022Sakene 068-082
Møte i Brukerutvalget 8. juni 2022https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-8-juni-2022Møte i Brukerutvalget 8. juni 2022Sakene 055-067
Møte i Brukerutvalget 18. mai 2022https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-18-mai-2022Møte i Brukerutvalget 18. mai 2022Sakene 043-054
Møte i Brukerutvalget 20. april 2022https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-20-april-2022Møte i Brukerutvalget 20. april 2022Sakene 033-042
Møte i Brukerutvalget 16. mars 2022https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-16-mars-2022Møte i Brukerutvalget 16. mars 2022Sakene 014-032
Møte i Brukerutvalget 10. februar 2022https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-10-februar-2022Møte i Brukerutvalget 10. februar 2022Sakene 001-013
Møte i Brukerutvalget 10. februar 2021https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/mote-i-brukerutvalget-10-februar-2021Møte i Brukerutvalget 10. februar 2021Sakene 001-017Nyheter om Brukerutvalget


Fant du det du lette etter?