Jobb i Nordlandssykehuset

Kom og jobb hos oss! 


Nordlandssykehuset er Nord-Norges nest største arbeidsplass. Bli en del av oss, du også!

For oss er våre ansatte vår viktigste ressurs, derfor bygger vi trygge rammer og bistår med videreutvikling av den kompetansen du allerede har. 


Nordlandssykehuset gir ansatte støtte og veiledning i gjennomføring av videreutdanning og spesialistutdanning. Vårt bibliotek har spesialkompetanse innen helsefaglig stoff. Vi er et moderne sykehus, og tar imot flere hundre studenter innenfor mange ulike studieretninger. Vi tar gjerne imot deg også!


Viktig å vite når du søker jobb i Nordlandssykehuset 

Hvordan søke stilling: Vi ønsker å motta din søknad elektronisk i Webcruiter. Linken ledige stillinger fører deg direkte til ledige stillinger der du søke, og legge inn CV. Her finner du også en veiviser som veileder deg i søkerprosessen.

Ny bruker: Som førstegangssøker går du til "Ny bruker" og skriver inn din e-postadresse og lager et passord. Avslutt med å klikk på "Registrer". Du vil i løpet av noen minutter motta en e-post med ditt brukernavn (din e-postadresse) og kode.

I stillingsportalen Jucan kan du legge inn automatisk varsel om relevante jobber.

Bemanningssenteret i Nordlandssykehuset

Bemanningssenteret jobber for å fremme heltidskultur i sykehuset og tilbyr 100 %-stillinger i ulike modeller. Noen jobber hele sin stilling i Bemanningssenteret, mens andre kombinerer deltidsstilling på moderpost med stilling i Bemanningssenteret, slik at de totalt jobber heltid. I begge variantene får du din egen arbeidsplan som sikrer deg forutsigbarhet.


Det forteller Irene Flatvoll-Pedersen og Greta Ingrid Hovde ved Bemanningssenteret i Nordlandssykehuset.

- Det skal være trygt å jobbe som sykepleier ved Bemanningssenteret. Vi vektlegger god opplæring og begrenset rullering. Det finnes mange muligheter og kombinasjoner, og vi har sykepleiere som jobber innen ulike felt i somatikken, samt de som kombinerer somatikk og psykiatri. Å jobbe i Bemanningssenteret vil gi deg en bred og allsidig kompetanse som er svært ettertraktet innenfor helsetjenesten.

I dag har Bemanningssenteret sykepleiere tilknyttet alle klinikkene som har døgnsenger ved lokasjonene i Bodø.

- Vi vil også kartlegge mulighetene for et tilbud i Lofoten og Vesterålen. De positive erfaringene vi har gjort oss, gjør at vi i tillegg ønsker å se mot andre faggrupper, slik som helsefagarbeidere.

Ta gjerne kontakt med Bemanningssenteret om dette hørtes interessant ut!

Portrettbilde av Irene 

Irene Flatvoll-Pedersen 
Tlf. 415 83 184

Portrettbilde av Greta
Greta Ingrid Hovde
Tlf.  952 73 655

En jobb til partneren?

Mange av våre nye medarbeidere som kommer flyttende hit, kommer ikke hit alene. De har kanskje en partner som også trenger jobb. Sjekk våre eksterne aktører hvilke jobber som er aktuell for tiden!


Leve og bo

Det er mye som skjer i regionen vår, hele veien fra Salten til Vesterålen via Lofoten. Bli kjent med regionen gjennom de som kan det best:

 

Bolig

Nordlandssykehuset bruker primært sin boligmasse i rekrutterings- og utdanningssammenheng. Vi har boliger av varierende størrelse og standard og prøver så langt som mulig å dekke opp for de behov vi har. Noe av boligmassen er knyttet opp til utdanningsavtaler og noe brukes i vår rekruttering.

Boligbehovet skal først og fremst avklares og avtales med nærmeste leder, som i samarbeid med Senter for drift og eiendom sørger for å tilby tilfredsstillende boligløsning.

Nordlandssykehuset i Bodø og Stokmarknes tilbyr utleie av bolig

Vaksiner og immunitet

Alle ansatte i Nordlandssykehuset må fylle ut Helseattest – egenerklæring om tuberkuloseundersøkelse og MRSA-testing. 
Nordlandssykehuset skal ha attesten i hende senest 10 dager før jobbstart. Side 1 gir kort informasjon om MRSA-screening og tuberkulosetesting. Side 2 er en egenerklæring som alle ansatte og vikarer skal fylle ut, signere og returnere. 
 

 

Pensjon og forsikring

Pensjonsordningen i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) omfatter arbeidstakere i stilling med arbeidstid på minst 14 timer pr. uke. Pensjonsordningen omfatter også faste og midlertidige tilsatte som arbeider under 14 timer pr. uke, men som tar ekstravakter/ timer slik at gjennomsnittet pr. kvartal tilsvarer 14 timer pr uke.

Midlertidig tilsatte er med i pensjonsordningen i KLP fra første arbeidsdag. Som medlem i KLPs offentlige tjenestepensjonsordning gjennom din arbeidsgiver, opparbeider du rett til alderspensjon, AFP, uførepensjon og etterlattepensjon.

For AFP og særaldersgrenser vises det til egne regler.

Helse Nord RHF har inngått felles forsikringsavtaler for ansatte og tilbyr gode pensjonsavtaler for alle ansatte i regionen. Alle arbeidstakere i Nordlandssykehuset HF omfattes av denne  som omfatter:

 • Yrkesskadesskadeforsikring
 • Gruppelivsforsikring
 • Ulykkesforsikring for Ambulansepersonell
 • Tjenestereiseforsikring

Les mer om dine rettigheter

Utenlandske medarbeidere

Vi arbeider for å knytte til oss de beste fagfolkene, og vil legge til rette for at alle ansatte skal trives og yte sitt beste. Nordlandssykehuset skal avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder kjønn og alder, og å rekruttere kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn. Nedenfor finner du noen forhold du må være oppmerksom på. Vær velkommen som søker hos oss!

 • Dokumentasjon på autorisasjon
 • Du må kunne vise fram gyldig oppholds- og arbeidstillatelse der dette er et krav
 • Du må framvise autorisasjon der dette er et krav
 • Politiattest til stillinger der dette er påkrevd, for eksempel i arbeid med barn og psykisk utviklingshemmede
 • Du må kunne kommunisere på norsk skriftlig og muntlig –Kravet til norsk kan variere fra stiling til stilling. Hvis dette ikke kommer klart frem i utlysningsteksten, kontakt oppgitt arbeidsgiver kontakt
 • Dokumentasjon på vaksinasjon

Hovedregel arbeids- og oppholdstillatelse:

 • EØS/EFTA/EU borgere trenger ikke søke om oppholdstillatelse (med unntak av Romania og Bulgaria) og nordiske borgere har arbeidstillatelse i Norge.
 • Faglærte arbeidstakere utenfor EØS får oppholdstillatelse i inntil 6 måneder (gjelder ikke visumpliktige land).
 • Har du midlertidig oppholds- og arbeidstillatelse må du opplyse om dette til din arbeidsgiver. Arbeidstillatelse må fornyes senest innen en måned før det løper ut.
 • Alle har registreringsplikt – dette blir gjort via UDI sine hjemmesider. Skjemaer og avtaler for arbeid og opphold.
 • Opplysninger og registreringsskjema om dokumentasjon i forbindelse med skattekort, D-nummer, fødselsnummer etc. får du via Ny i Norge sine internettsider.
 • For å åpne bankkonto i Norge (krav for å få lønn) må du har norsk fødselsnummer – finn informasjon via Ny i Norge.
 • Skatteetaten har også god informasjon og rettledning.
 

Work with us


Livet i Nordlandssykehuset

Fant du det du lette etter?