Møte i Brukerutvalget 14. februar 2023

Sakene 001-012

Formøte for brukerutvalgets medlemmer fra kl. 11.00 til 12.00.

Saksliste

 • 001/2023 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 002/2023 - Godkjenning av referat møte 08. november 2022
 • 003/2023 - Årsmelding brukerutvalget Nordlandssykehuset HF 2022
 • 004/2023 - Prosjekt trygg akuttmedisin
 • 005/2023 - Hvorfor er det nødvendig med omstilling Helse Nord?
 • 006/2023 - Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset
 • 007/2023 - Høring: Retningslinje pasientmedvirkning og helsekommunikasjon
 • 008/2023 - Oppnevninger 
 • 009/2023 - Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset
 • 010/2023 - Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker
 • 011/2023 - Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
 • 012/2022 - Referatsaker/Eventuelt/Innspill til saker          


Fant du det du lette etter?